עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2014 דפוסי עמדות של צרכנים ישראלים כלפי קנייה ברשת האינטרנט MA קידר, יפעת אהרוני נועה
2014 מאפייני תקשורת אמפתית בקהילות וירטואליות של בריאות הנפש : חקר מקרה של שתי קהילות וירטואליות בישראל MA רוטשילד, נאוה אהרוני נועה
2014 משוב ויזואלי-אינטראקטיבי-אישי בתהליך רכישת מידע : השפעתו על התנהגות בריאותית Ph.D רונן, הדר שהם סנונית
2014 תעמולה והסתה של ארגון החמאס באינטרנט: חקר מקרה - ארגון החמאס בצל ההסלמות הביטחוניות בשנת 2011 Ph.D שדה, יאיר שהם סנונית
2014 מעברי מידע : הידודיות ופעפוע של מידע בין הספרות האקדמית, המדיה החברתית ותקשורת ההמונים Ph.D שמע, הדס בר אילן יהודית ז"ל
2014 ארגון מידע בקרב קהילות ספורט מקוונות : חקר מקרה, הפועל תל אביב בכדורגל MA שריבר, דותן ברוכסון-ארביב שפרה
2013 התנהגות מידע של עיתונאים : דרכי ההתמודדות של עיתונאים עם אתגרי המידע העומדים בפניהם MA זלינגר, אורית בר אילן יהודית ז"ל
2013 תהליכים ושינויים באופן התמודדות הסטודנט עם מצבי לחץ ואי ודאות בעריכת עבודת חקר ובשימוש במאגרי מידע : התרומה של סגנון ההתקשרות Ph.D גולדמן, טובה שהם סנונית
2013 פיתוח האוסף בספריות תורניות : היבטי צנזורה MA גורדון, דוד
2013 קורלציות נוירולוגיות של חיפוש וניווט קבצים MA גלזר, ליב ברגמן עופר
2013 גיוס ברשתות חברתיות והערכת מוניטין באינטרנט בקרב מגיסים בישראל MA ועקנין, יוחנן ברונשטיין ג'ני - ראש המחלקה למדעי המידע
2013 פיתוח אונטולוגיה לעולם הנדל"ן לשם ניתוח מגמות שוק והתנהגות המוכרים באתרי נדל"ן ישראליים ברשת האינטרנט MA ממן, יגאל
2013 שיתוף מסמכים בפרספקטיבת האחזור MA פלק, נעה ברגמן עופר
2013 ניתוח תוכן של טוקבקים בכתבות העוסקות בהתעללות, אלימות והזנחה של קשישים MA קופר, ציפי אהרוני נועה
2013 תת מערכת "מודיעין עסקי תחרותי" במערכת הארגונית : בחינת האפקטיביות התהליכית משלב איסוף המידע ועד לגיבוש ההערכות המודיעיניות : יחסי הגומלין בין המידענים לחוקרי המודיעין מנהלי המודיעין וצרכני המודיעין Ph.D קלומל, ענת
2013 הספרייה האקדמית והסגל האקדמי : מחקר משולב על תפיסות הדדיות Ph.D קלין-גבאי, ליאת שהם סנונית
2013 אנונימיות וחשיפה עצמית בבלוגים של אי פוריות MA קנול, מריה ברונשטיין ג'ני - ראש המחלקה למדעי המידע
2013 אוספי הספריה הלאומית : מחקר היסטורי, מיפוי מדגמי והמלצות לשיטות איסוף בעתיד MA ריצ'לר גרבלר, גליה פריבור גילה
2012 אפיון דפוסי שמוש באינטרנט באמצעות מכשיר iPhone MA אברמיצקי, טלי
2012 פתוחים לתוכן פתוח? : בדיקת השקפותיהם של המורים בישראל לשימוש בויקיפדיה לצרכים חינוכיים MA אלון, גדי בר אילן יהודית ז"ל
2012 הבטים של ידע ותפיסה בקשרי הגומלין שבין הספריות הצבוריות בישראל לבין הארגונים הספרניים המערבים בעבודתן בסביבה של שנויים MA אלון, לאה שלום נירה
2012 תגיות מול תיקיות בניהול מידע אישי Ph.D גרדוביץ, נעה
2012 שפוט מוסרי של בני נער בסביבה וירטואלית Ph.D דשן, מור
2012 שיתוף מידע וידע הנדסי בארגון ממודר פרויקטים : חקר מקרה MA וינטרמן, יוסף מנחם
2012 מספרייה ציבורית למרכז פעילות חברתית : עמדות הקהל ומנהלי הספריות בנושא פעילות חברתית בספריות הציבוריות Ph.D חץ, חנה ברוכסון-ארביב שפרה