חקר האתיקה במדע הנתונים

עם התפתחותן של טכנולוגיות הבינה המלאכותית והרשתות החברתיות, עולות שאלות רבות לגבי ההשלכות החברתיות והאתיות של טכנולוגיות אלו, כגון הגנה על פרטיות המשתמש, מניעת הטיה והפליה, ייצוג מגוון דעות והכלה, מניעת גניבת זהות והפצת מידע כוזב (מידע שקרי, למשל, פייק ניוז), מניעת התמכרות ושקיפות אלגוריתמית.

חקר האתיקה במדעי הנתונים הוא תחום חדש שמשתמש בכלים מגוונים של ניתוח נתונים ורגולציה משפטית כדי לזהות תופעות בעייתיות בקורפוסים גדולים ובאלגוריתמים ולהציע פתרונות לשמירה על עקרונות האתיקה ועל שלום הציבור ברשת האינטרנט.