הערכת מדע (סיינטומטריקה)

סיינטומטריקה הוא השימוש בכלים מדעיים, בעיקר מעולמות התוכן הכמותניים, כגון סטטיסטיקה, למידת מכונה ועוד, לצורך חקירתו, מידולו והבנתו של העולם המדעי ושל השחקנים השונים הפועלים בו. בין היתר, התחום עוסק בשימוש נרחב בנתונים לצורך פיתוח שיטות להערכת חוקרים, מחקרים ומוסדות מחקר, הבנת הדינמיקות המתרחשות בניהם לאורך זמן, חיזוי שינויים בנוף המדעי, זיהוי תופעות חריגות ומתן כלים אובייקטיבים לעיצוב מדיניות מדעית נכונה.