כתב העת מידעת: גיליון 18 - לזכרה של פרופ' יהודית בר-אילן ז"ל/יולי 2022