אודות כתב העת עלי ספר

אודות

כתב העת "עלי ספר" מיועד לשמש במה מרכזית להצגת עבודותיהם של חוקרים ואנשי מקצוע בישראל ובעולם העוסקים בנושא הביבליוגרפיה ובחקר הספר העברי, המודפס והדיגיטלי.

מערכת כתב העת מזמינה את ציבור החוקרים לפרסם מאמרים במגוון הנושאים הקשורים לתחום, כגון: ביבליוגרפיה עברית, תולדות הספר העברי, ספריות יהודיות, קודיקולוגיה ופליאוגרפיה עברית, תולדות הדפוס העברי, טכנולוגיות מידע בתחום הספר והספרות העברית, לרבות מאגרי מידע, חידושים במנועי חיפוש, שימוש בטכנולוגיות חדישות, מקורות מידע לא סיפריים, דיגיטציה ותיעוד, מו"לות ועיתונות דיגיטלית.

המאמרים המתקבלים במערכת  עוברים שיפוט של קוראים מומחים, כמקובל בכתבי עת מדעיים בארץ ובעולם.

כתב העת יוצא לאור פעם בשנה.

 

העורכים:

דב שוורץ  - Schwartz@biu.ac.il

גילה פריבור – Gila.prebor@biu.ac.il

חברי המערכת: שפרה ברוכסון-ארביב, זאב גריס, קולט סיראט, יעקב שפיגל.

 

תולדות כתב העת

כתב העת "עלי ספר: כתב עת לחקר הספר העברי" ראה אור לראשונה בשנת תשל"ה (1975) במחלקה "ללימודים ביבליוגרפיים ולספרנות" באוניברסיטת בר-אילן. מטרת פרסום כתב העת הייתה לקדם את חקר הספר העברי בכתבי יד ובדפוס, במטרה ליצור נדבך חשוב למקורות המחקר במדעי היהדות. היוזמה להקמת כתב עת לחקר הספר העברי החלה בפקולטה למדעי היהדות בבר-אילן על ידי פרופ' יצחק דב גילת, ראש המחלקה ללימודים ביבליוגרפיים וספרנות דאז, ד"ר נעמי גולדפלד פוגלמן ופרופ' ישראל מאיר תא-שמע. העורך הראשון היה פרופ' תא-שמע, מגדולי החוקרים בחקר הספרות הרבנית ותולדות הספר וחתן פרס ישראל.  פרופ' שלמה זלמן  הבלין,  מהחוקרים המובהקים של הספרות הרבנית, המשיך בעריכת כתב העת בשנים תשמ"ד-תשס"א ובשנים אלו יצאו לאור עשר חוברות ובהן מגוון מאמרים. לאחר מספר שנות הפסקה חודשה הופעת כתב העת בשנת תשס"ט. מאז עורכי כתב העת הם פרופ' דב שוורץ וד"ר גילה פריבור.  

בעקבות השינויים התקשורתיים והדיגיטליים המשמעותיים שינתה המחלקה את שמה ואת תכניה. מאז ראשית שנות ה-90 שמה הוא "המחלקה למדעי המידע" ובהתאם לשינויים אלו שונה גם שמו של כתב העת  והחל מחוברת כ' הוא נקרא: "עלי ספר: מחקרים בביבליוגרפיה ובתולדות הספר העברי, המודפס והדיגיטלי" במטרה לחשוף את החוקר גם לאמצעים הדיגיטליים העומדים לרשותו.

כתב העת "עלי ספר" נועד לשמש במה מרכזית להצגת עבודותיהם של חוקרים ואנשי מקצוע בישראל ובעולם, העוסקים בנושא הביבליוגרפיה ובחקר הספר העברי הכתוב, המודפס והדיגיטלי ומטרתו לקדם ולעודד את המחקר האקדמי בתחום.