הפסיכולוגיה של האינטרנט

מטרת הפסיכולוגיה היא להבין את החוקיות בהתנהגות האנושית. הפסיכולוגיה גורסת שהתנהגות האדם אינה מקרית, אלא מתרחשת בתוך מערכת של חוקים. הבנת החוקים האלה מאפשרת לנו גם לגזור ניבוי מסוים לגבי העתיד. חשיפת האדם לאינטרנט ולטכנולוגיית המידע הביאה לידי שינוי בתפיסות העולם ובדרכי החשיבה, ביחסים הבין־אישיים וברגשות ואפילו באמונות שלנו באשר למהות החיים. המחקר בתחום הפסיכולוגיה של האינטרנט דן בהיבטים אלו באין־סוף נושאים והקשרים, מילדות ועד זִקנה, מאהבה ועד קיטוב חברתי ונושאים חשובים אחרים, כגון מנהיגות וקבוצות ברשת.

חוקרים