קול קורא למדור מקצועי

בימים אלה אנו חונכים בכתב העת מידעת, מדור שיוקדש למאמרים מקצועיים.

מטרת היוזמה היא להעשיר את הקהילה המקצועית בישראל ע"י הצגת טרנדים מובילים בתחום, דיווחים מהשטח ומתן במה לאנשי המקצוע לשיתוף ופירסום.

המאמרים יעברו ביקורת עמיתים על ידי מערכת כתב העת ואנשי מקצוע נוספים.

מבנה המאמר והיקפו

----------------------------------------

היקף :  2500-4000 מילים

נושא :  נושאים מרכזיים במקצוע המידע והספרנות, שירותים חדשים, אוצרות דיגיטלית, אוריינות, מדיניות, מערכות מידע וכד'

מבנה

  • מבוא: (כולל הנמקה של הנושא והסבר על סיבות שהובילו לביצוע פרויקט/שירות/שינוי וכו')
  • ספרות מקצועית
  • תיאור פרויקט או שירות, כולל הסבר ברור ומובן לקורא עם דוגמאות רלוונטיות הניתנות להצגה
  • היבטים עתידיים, סיכום ומסקנות
  • מגבלות/תודות
  • ביבליוגרפיה
  • תרשימים וטבלאות

 

את המאמרים יש לשלוח לעורכת כתב העת: פרופ' נועה אהרוני: noa.aharony@biu.ac.il

 

 

תאריך עדכון אחרון : 12/09/2022