מדעי הרוח הדיגיטליים

מדעי הרוח הדיגיטליים הם מקצוע אקדמי חדש, בין־תחומי באופיו, שהתחיל עם ימי המחשוב הראשונים אך התפתח בעיקר משנות התשעים של המאה העשרים עם הופעת הופעת ה־WWW (World Wide Web). מדעי הרוח הדיגיטליים מתייחסים ליישומי מחשב שונים שנמצאים בשימוש במחקר או בהוראה של תחומים שמוגדרים כמדעי הרוח ומטרתם להרחיב ולהגדיר מחדש את המחקר המסורתי במדעי הרוח באמצעות שימוש בכלים דיגיטליים.