נהלי הגשת עבודות לתואר שני ושלישי בספריההנחיות לתהליך הגשת והפקדת עבודת גמר בספריה:

 

נהלים להגשת עבודה על פי הנחיות בית הספר לתארים מתקדמים:

 

נוסף על ההנחיות האמורות, מסיימי עבודות לתואר שני ושלישי במחלקה למדעי המידע מתבקשים לשלוח לספריה למדעי המידע 

עמודי שער ותקצירי העבודה בעברית ובלועזית בפורמט WORD לכתובת:   Ruthi.Tshop@biu.ac.il

התקצירים ופרטי העבודה מועלים על ידי צוות הספריה למסד הנתונים שבאתר האינטרנט בכתובת:

https://is.biu.ac.il/dissertation