הנחיות רישום לתואר ראשון במחלקה למדעי המידע שנה"ל תשפ"ד

 

סטודנט/ית יקר/ה ,

הנחיות רישום לתואר ראשון במחלקה למדעי המידע שנה"ל תשפ"ד

המחלקה למדעי המידע  מברכת אותך על קבלתך ללימודי תואר ראשון במדעי המידע ומאחלת לך הצלחה בלימודייך !

טלפון : 03-5318351 דוא"ל Information-Science.Dept@biu.ac.il

 

במידע להלן רכזנו מידע חשוב על הרישום לקורסי התואר הראשון, אנו ממליצים מאוד לקרוא בעיון את דף ההנחיות.

דף ההנחיות אינו מחליף את הידיעון של מנהל הסטודנטים ובמקרה של סתירה בין השניים ידיעון האוניברסיטה הוא הקובע.

שנה אקדמית ושיטת הניקוד

במחלקה למדעי המידע לומדים את מגוון הקורסים על פני שני סמסטרים: א ו- ב.

לכל קורס יש  נ"ז (נקודות זכות) בהתאם לשעות ולחומר הנלמד בקורס, הקורסים מתחלקים ל -2 סוגים עיקרים:

1 .קורס סמסטריאלי:

בהיקף של 2 ש"ס (שעות סמסטריאליות) / נ"ז = 1 ש"ש (שעות שנתיות) = 2 נ"ז

2 .קורס שנתי:

בהיקף של 4 ש"ס (שעות סמסטריאליות) / נ"ז = 2 ש"ש (שעות שנתיות) = 4 נ"ז

מסלולי הלימוד

על מנת לקבל זכאות לתואר אקדמי על הסטודנט/ית להשלים את כלל החובות הלימודיים ולצבור את מספר נקודות הזכות הנדרשות בהתאם לכל מסלול.

במחלקה למדעי המידע מתקיימים המסלולים שלהלן :

  1. מסלול מורחב – חד חוגי = 100 נ"ז

בלימודי מידע מורחב לומדים הסטודנטים את התמחויות המחלקה למדעי המידע: מידענות וטכנולוגיות אינטרנט

מצ"ב קישור לקורסים הנדרשים במסלול זה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת תשפ"ב, תשפ"ג ולסטודנטים החדשים המתחילים בתשפ"ד

 https://is.biu.ac.il/node/888

 

  1. מסלול דו -חוגי מובנה = 50 נ"ז :

על הסטודנטים לבחור אחת מבין שתי ההתמחויות של המחלקה למדעי המידע : מידענות או טכנולוגיות אינטרנט. בחירת ההתמחות תחייב את הסטודנט ללמוד לאורך כל התואר אך ורק את הקורסים הנדרשים במסלול שנבחר. מומלץ לעבור על רשימת הקורסים בתחומים שלעיל באתר המחלקה. לתשומת לבכם עליכם ללמוד תואר דו חוגי מובנה נוסף באחת מהמחלקות השונות

במסלול זה לומדים בשתי מחלקות במערכת מובנית– במחלקה למדעי המידע ובמחלקה נוספת.

מצ"ב קישור לקורסים הנדרשים  במסלול זה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת תשפ"ב, תשפ"ג ולסטודנטים החדשים המתחילים בתשפ"ד

https://is.biu.ac.il/node/890

 

  1. מסלול דו -חוגי לא מובנה = 54  נ"ז:

על הסטודנטים לבחור אחת מבין שתי ההתמחויות של המחלקה למדעי המידע : מידענות או טכנולוגיות אינטרנט. בחירת ההתמחות תחייב את הסטודנט ללמוד לאורך כל התואר אך ורק את הקורסים הנדרשים במסלול שנבחר. מומלץ לעבור על רשימת הקורסים בתחומים שלעיל באתר המחלקה. לתשומת ליבכם עליכם ללמוד תואר דו חוגי לא מובנה נוסף באחת מהמחלקות השונות

במסלול זה לומדים בשתי מחלקות במערכת שאינה מובנית – במחלקה למדעי המידע ובמחלקה נוספת.

 

מצ"ב קישור לקורסים הנלמדים במסלול זה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת תשפ"ב, תשפ"ג ולסטודנטים החדשים המתחילים בתשפ"ד

https://is.biu.ac.il/node/890

 

 

הזכאות לתואר ראשון מותנת בצבירה של לפחות 64 ש"ש = 128 נ"ז

שימו לב כי חישוב נקודות הזכות לתואר הינו באחריותכם!

 

דרישות נוספות לתואר

יהדות :

במסגרת הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן הסטודנטים נדרשים ללמוד קורסי יהדות בהיקף 10 ש"ש . לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות https://yesod.biu.ac.il/

אנגלית:

רמת האנגלית נקבעת בהתאם לציון אמי"ר/ אמיר"ם / פסיכומטרי, למידע נוסף יש לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה  https://efl.biu.ac.il/ , שימו לב קורסי האנגלית הינם חובה אקדמית אשר אינם נחשבים בממוצע או בספירת הנ"ז לקבלת התואר.

הבעה עברית:

סטודנט שלא עומד בתנאי הפטור כפי שנקבעו באוניברסיטה יידרש ללמוד קורס הבעה - כתיבה אקדמית בשנה הראשונה ללימודיו , לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות למחלקה ללשון עברית https://hebrew.biu.ac.il/  

שימו לב שקורס הבעה הינו חובה אקדמית אשר אינה נחשבת בממוצע או בספירת הנ"ז לקבלת התואר.

קורסים כללים :

סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן נדרשים לקחת קורסים כלליים . מידע נוסף ניתן למצוא באתר מנהל הסטודנטים .

רק לאחר השלמת כל הדרישות האקדמיות במחלקות הרלוונטיות, סיום חובת לימודי יסוד ביהדות, אנגלית, הבעה וקורסים כלליים בהצלחה ניתן יהיה לקבל את הזכאות לתואר ראשון במידה וכל תשלומי שכר הלימוד הנדרשים הוסדרו.

 

מצ"ב תוכנית הלימודים לתלמידי התואר הראשון במסלול החד חוגי

המערכת מחולקת כך שבכל יום מופיעים הקורסים המתקיימים בסמסטר א או בסמסטר ב

קורסים המסומנים בירוק במערכת  = סמינריונים

קורסי התואר מסומנים המסומנים באדום

קורסים מתוקשבים מופיעים במערכת מצד שמאל תחת הכותרת קורסים מתוקשבים

 

https://is.biu.ac.il/node/888

 

מצ"ב תוכנית הלימודים לתלמידי התואר הראשון במסלול הדו חוגי המובנה/לא מובנה

המערכת מחולקת כך שבכל יום מופיעים הקורסים המתקיימים בסמסטר א או בסמסטר ב

קורסים המסומנים בירוק במערכת  = סמינריונים

קורסי התואר מסומנים המסומנים באדום

קורסים מתוקשבים מופיעים במערכת מצד שמאל תחת הכותרת קורסים מתוקשבים

 

https://is.biu.ac.il/node/890

 

קורסים מתוקשבים: קורסים המופיעים במערכת ללא ציון יום ושעה הנם קורסים מתוקשבים

המנוהלים דרך האינטרנט.

 

לתשומת לבכם:

1 .סטודנט של המחלקה למדעי מידע בתוכנית חד-חוגית מחויב ב פרויקט גמר

2 .סטודנט של המחלקה למדעי מידע בתוכנית דו-חוגית במגמת מידענות מחויב ב 100

שעות סטאז'

3 .סטודנט של המחלקה למדעי מידע בתוכנית דו-חוגית במגמה טכנולוגית מחויב בפרויקט

גמר. פרטים באתר המחלקה:

https://is.biu.ac.il/

4 .על הסטודנטים הלומדים בתחום לימודי מידע מורחב / טכנולוגיות אינטרנט ללמוד את

כל קורסי החובה של שנה א' בשנה א' היות ומספר קורסי החובה של שנה ב' מתבססים על קורסים אלו.

 

 

תהליך הרישום לקורסים

תהליך הרישום לקורסים נעשה דרך מערכת האינ-בר (מידע אישי לסטודנט), להלן מצורף קישור לסרטון ההדרכה כללי על מערכת האינ-בר https://www.youtube.com/watch?v=kA6UdsDV_jE&ab_channel=Bar-IlanUniversity-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F

 

 

אנחנו מאחלים לך הצלחה רבה בבניית המערכת ומקווים לשנת לימודים מרתקת ומאתגרת!

בברכה,

המחלקה למדעי המידע