ספרים חדשים - New Books

רשימות הספרים החדשים שהתקבלו בספריה מאורגנות על פי סדר הגעת הספרים לספריה. לספרים משנים קודמות לחץ על ארכיון וקבלו את רשימת הספרים שהתקבלה בספריה. 

 ספרים חדשים שהתקבלו השנה

ארכיון ספרים חדשים משנים קודמות

מידע אודות נוהלי השאלה

לבקשות הזמנת ספרים חדשים או פיתוח נושאים בתחום המידע ניתן לפנות לצוות הספריה:

רותי Ruthi.Tshop@biu.ac.il

אלישבע Elisheva.Edelman@biu.ac.il

או באמצעות טופס צור קשר-ספריה