מידע ממשלתי ופוליטי

השימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת מאפיין גורמים ממשלתיים רבים, כדוגמת משרדי ממשלה, סוכנויות ממשל ורשויות מקומיות, הפועלים להנגיש מידע לאזרחים באופן שוטף וליצור עמם שיח מקוון לצורכי איסוף מידע ונתונים. נוסף על כך, גופים וישויות פוליטיות, כדוגמת חברות וחברי כנסת, מנהיגי מפלגות ומנהיגי מדינות, משתמשים שימוש נרחב באמצעים אלו, ובייחוד באמצעי המדיה החברתיים, לצורכי גיוס תומכים, מיצוב עמדות פוליטיות ולהנעת בוחרים.

המחקר בתחום זה מבקש לבחון את המידע, את התכנים ואת דפוסי הפעולה של הגופים והגורמים הפוליטיים השונים, את מסריהם, את אסטרטגיות המידע שלהם ואת שימושיהם בטכנולוגיות חדשות.