ד"ר ברונשטיין ג'ני

ברונשטיין ג'ני
פקס : 
03-7384027 |
משרד : 
502/4, חדר 16
שעות קבלה: 
סמסטר א' – יום א', 12:00, סמסטר ב' – יום א', 13:00

קורות חיים

ד"ר ברונשטיין הינה בעלת תואר ראשון (B.A) בבלשנות וב.א כללי (1990) מאוניברסיטת תל-אביב, תעודת ספרן מוסמך (1993), תואר שני (M.A, 2000) ותואר שלישי (Ph.D, 2006) מהמחלקה ללימודי מידע באוניברסיטת בר-אילן.

תחומי התמחות ועניין:

  • התנהגות חיפוש מידע
  • ספריות אקדמיות
  • מנשקים חברתיים ויישומם בספריות
  • אחזור מידע

מחקר

Grants

2015-2018 – Grant from the Israel Science Foundation. Entitled: Living in a small world: an exploratory study of the information behavior of migrant domestic. Budget for 3 years 264,000 NIS.

Research coordinator and Principal investigator. 

פרסומים

Baruchson-Arbib, S. and Bronstein, J. (2002). A view to the future of the library and information science profession: A Delphi study. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 33, 397-408.

Bronstein, J. and Baruchson-Arbib, S. (2004). Information seeking behaviour: model analysis towards a user-centred approach, Meidaat, 1(1), 2-14. (In Hebrew)

Bronstein, J. (2007). The role of the research phase in information seeking behaviour of Jewish studies scholars: a modification of Ellis's behavioural characteristics. Information Research, 12(3) paper 318. Retrieved from http://InformationR.net/ir/12-3/paper319.html

Bronstein, J. (2007). Current trends in library and information studies curricula around the world: looking for the user-centred approach. Journal of Information, Communication & Ethics in Society, 5(2/3), 59-79. (A)

Baruchson-Arbib, S. and Bronstein, J. (2007). Humanists as information users in the digital age: the case of Jewish studies scholars. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(14), 2269-2680

Bronstein, J. and Baruchson-Arbib, S. (2008). The application of cost & benefit and least effort theories in studies of information seeking behaviour of humanists. Journal of Information Science, 34(2), 131-144.

Bronstein, J. and Aharony, N. (2009). Views and dreams: A Delphi investigation into library 2.0 applications. Journal of Web Librarianship, 3(2), 89-110.

Bronstein, J. (2009). Current trends in library and information studies. Libri, 59(2), 78-87.

Bronstein, J. (2009). Humanities scholars as information users: the case of Jewish studies scholars in Israel. Berlin: VDM Verlag.

Bronstein, J. (2012). Blogging motivations for Latin American blogosphere: A uses and gratifications approach. In T. Dumova & R. Fiordo(eds.) Blogging in the Global Society: Cultural, Political and Geographical Aspects  (pp.200-215). Hershey, Pa: Information Science Reference.

Hetz, H., Baruchson-Arbib, S., Shalom, N. & Bronstein, J. (2010). Managing public libraries in an era of change. Meidaat, 6, 4-30. (In Hebrew).

Bronstein, J. (2010). Selecting and using information sources: source preferences and information pathways of Israeli library and information science students. Information Research, 15(4) paper 447. Retrieved from http://InformationR.net/ir/15-4/paper447.html

Bronstein, J. (2011). The role and work perceptions of academic reference librarians:  qualitative inquiry. portal: Libraries and the Academy, 11(3), 791-811.

Finzi, S., Bronstein, J., Bar-Ilan, J., Baruchson-Arbib, S., Rafaeli, S., & Ravid, G. (2012).Volunteers acting as information providers to citizens. ASLIB Proceedings, 64(3), 289-303.

Aharony, N. & Bronstein, J. (2012). A Delphi investigation into future trends in e-learning. Interactive Learning Environments, DOI:10.1080/10494820.2012.738232 (A)

Bronstein, J. (2013). Personal blogs as online presences on the Internet: Exploring self -presentation and self-disclosure in blogging. ASLIB Proceedings, 65(2), 161-181.

Bronstein, J., & Zivian, L. (2013). Perceived self-efficacy of library and information science professionals regarding their information retrieval skills. Library and Information Science Research, 35(2), 151-158.

Bronstein, J. (2013).  Like me!: Analyzing the Facebook pages of   2012US presidential        candidates, Online Information Review, 37(2), 173-182.

Bronstein, J. (2013). Being private in public: Information disclosure behaviour of Israeli bloggers.  Information Research, 18(4). Paper 600. Retrieved from http://InformationR.net/ir/18-4/paper600.html  

Aharony, N. & Bronstein, J. (2014). Academic librarians' perceptions on information literacy: The Israeli perspective. portal: Libraries and the Academy, 14(1), 103-119.

Knoll, M. & Bronstein, J. (2014). An examination of the information disclosure behaviour of infertility bloggers: Patterns of self-disclosure and anonymity. ASLIB Journal of Information Management, 66(2), 175-201.

Bronstein, J. (2014). The Role of perceived self-efficacy in the information seeking behavior of library and information science students. Journal of Academic Librarianship. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2014.01.010

Bronstein J. (2014). Creating possible selves: information disclosure behaviour on social networks. Information Research, 19(1) paper 609.Retrieved from http://InformationR.net/ir/19-1/paper609.html

Bronstein, J. (2014). Is this OCD?: Exploring conditions of information poverty in online support groups dealing with obsessive compulsive disorder.  Information Research, 19(4). Retrieved from: http://www.informationr.net/ir/19-4/isic/isic16.html#.V61cHU197IU

Bronstein, J. (2015). An exploration of the library and information science professional skills and personal competencies: An Israeli perspective. Library and Information Science Research, 30, 130-138.

Bronstein, J. & Knoll, M. (2015). Blogging motivations of women suffering from infertility. Information Research, 20(2). Retrieved from http://www.informationr.net/ir/20-2/paper669.html#.VX1Lt_mqqko

Solomon, Y., & Bronstein, J. (2015). Serendipity in legal information seeking behavior Chance encounters of family-law advocates with court rulings. Aslib Journal of Information Management, 68(1), 112-135.

Amichai-Hamburger, Y., Gazit, T., Bar-Ilan, J., Perez, O., Aharony, N., Bronstein, J., & Dyne, T. S. (2016). Psychological factors behind the lack of participation in online discussions. Computers in Human Behavior, 55, 268-277.

Genius, S. & Bronstein, J. Looking for ‘normal’: Sense making in the context of health disruption. (accepted for publication at the Journal of the American Society for Information Science and Technology).

Bronstein, J. An Examination of Social and Informational Support Strategies on the Internet: the case of Online Health Communities, (Accepted for publication at Journal: Library and Information Science Research),

Conference Proceedings

Bronstein, J. The creation of a personal space on the Internet. In Huvila, I., Holmberg, K., & Kronqvist-Berg, M. (Eds.) (2011). Information Science and Social Media: Proceedings of the International Conference Information Science and Social Media ISSOME 2011, August 24-26, Åbo/Turku, Finland. (pp.167-176).

Aharony, N. & Bronstein, J. (2012). A Delphi investigation into the future of distance education. IADIS International Conference: E-Society 2012, 10-13 March Berlin. (pp.43-436).

Aharony, N. & Bronstein,  J. (2012). A Delphi investigation into the future of distance education. Proceedings of the 7th Chais Conference for Innovation in Learning Technologies: Learning in the Technological Era. Open University, Raanana, Israel. (pp. 7-12).

Aharony, N. & Bronstein, J. (2013). A Delphi investigation into the future of e-learning. 2nd World Conference on Educational Technology Researches – WCETR2012. (pp. 911-914).

 

Bar-Ilan, J., Bronstein, J., & Aharony, N. (2015). Israeli Parties and Party Leaders on Facebook during the 2013 Election Campaign. iConference 2015 Proceedings. Retrieved from https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/73671/23_ready.pdf?sequence=2

 

 

 

 

קורסים

קורסים: 

 

752 מרכז מידע במוסדות להשכלה גבוהה
807 טכניקות חיפוש מתקדמות באחזור מידע מקוון
973 סדנא לכתיבת תזה
986-01 חיפושי מידע מקוונים
986-02 חיפושי מידע מקוונים
992 מחקר איכותני