ספרים חדשים 2015

רשימות הספרים החדשים שהתקבלו בספריה מאורגנות על פי סדר הגעת הספרים:

חזרה לדף הראשי , ארכיון

   
Singh, Kapender
Cyber threat in global perspective
New Delhi : Gaurav Book Centre Pvt. Ltd., 2015
002401784
363.325 SIN c
צורף, ליאור
המוח המשותף : לשדרג את החיים באמצעות חכמת ההמונים
אור יהודה : כנרת, זמורה ביתן, תשע"ה 2015
002404022
302.30285 צור.מח תשע"ה
Tuten, Tracy
Social media marketing
Los Angeles : Sage, 2012
002412119
658.872 TUT s2
Luciana Duranti, Patricia C. Franks
Encyclopedia of archival science
Lanham : Rowman & Littlefield, 2015
002403393
027.003 ENC 2015
Affelt, Amy L.
The accidental data scientist : big data applications and opportunities for librarians and information professionals
Medford, New Jersey : Information Today, Inc., 2015
002405419
020 AFF a
Murach, Joel
Murach’s MySQL
Fresno, California : Mike Murach & Associates, Inc., 2015
002402845
005.7565 MUR m2
גולן, ניר
מנהל בראש : מיומנויות ניהול על פי מודל מנחים ביחסים
חולון : אוריון הוצאת ספרים, תשע"ד 2014
002405301
‫ 658.409 גול.מנ תשע"ד
Pedley, Paul
Practical copyright for library and information professionals
London : Facet Publishing, 2015
002405341
025.12 PED p
Zeidner, Moshe
Test anxiety : the state of the art
New York : Plenum Press, 1998
002405215
371.26019 ZEI t
Evans, G. Edward
Library programs and services : the fundamentals
nta Barbara, California : Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2015
002403176
025.5 EVA i8
Read-Smith, Judith
Records management
Boston, MA, : Cengage Learning, 2015
002402844
651.5 REA-SMI r10
Kirk, Andy
Data visualization : a successful design process
Birmingham : Packt Publishing, 2012
002403397
006.6 KIR d
Cairo, Alberto
The functional art : an introduction to information graphics and visualization
Berkeley, CA : New Riders, 2013
002403455
006.6 CAI f
Peck, George
Tableau 8 : the official guide
New York : McGraw-Hill Education, 2014
002403450
658.4038011 PEC t
EMC Education Services
Data science and big data analytics : discovering, analyzing, visualizing and presenting data
Indianpolis, IN : John Wiley & Sons, 2015
002405420
006.312 DAT 2015
Richard P. Smiraglia and Hur-Li Lee
Ontology for knowledge organization
Wurzburg : Ergon-Verlag, 2015
002405438
658.4038 ONT 2015
Farrell, Joyce
Microsoft Visual C# 2015 : an introduction to object-oriented programming
Boston, MA : Cengage Learning, 2015
002402863
005.133 FAR m6
Glynn, Tom
Reading publics : New York City’s public libraries, 1754-1911
New York : Empire State Editions, an imprint of Fordham University Press, 2015
002403171
027.473 GLY r
Padfield, Timothy
Copyright for archivists and records managers
London : Facet Publishing, 2015
002402847
346.0482 PAD c5
Whitney, Hunter
Data insights : new ways to visualize and make sense of data
Amsterdam : Elsevier 2013
002403398
006.312 WHI d
Dalkir, Kimiz
Knowledge management in theory and practice
Cambridge, Mass. : MIT Press, 2011
002403153
658.4038 DAL k2
Bednarek-Gilland, Antje
Researching values with qualitative methods : empathy, moral boundaries and the politics of research
Burlington : Ashgate, 2015
002403162
303.372072 BED-GIL r
Singh, Rahul Rajat
Mastering entity framework : effortlessly produce data-driven applications for .NET to address the competing demands of data storage and data modeling with Entity Framework
Birmingham, UK : Packt Publishing, 2015
002402836
005.74 SIN m
Patton, Michael Quinn
Qualitative research & evaluation methods : integrating theory and practice
Los Angeles : SAGE Publications, Inc., 2015
002403183
300.723 PAT q4
Syverson, Bryan
Murach’s SQL server 2012 for developers
Fresno, CA : Mike Murach & Associates, 2012
002402829
005.7565 SYV m
Jens David Ohlin, Kevin Govern, Claire Finkelstein
Cyberwar : law and ethics for virtual conflicts
Oxford : Oxford University Press, 2015
002401744
341.63 CYB 2015

King, Ritchie
Visual storytelling with D3 : an introduction to data visualization in JavaScript
Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley, 2014
002403456
006.6 KIN v

Jay Liebowitz and Michael S. Frank
Knowledge management and E-learning
Boca Raton, Florida : Auerbach Publications, 2011
002403154
658.31240285 KNO 2011

Mednieks, Zigurd
Enterprise Android : programming Android database applications for the enterprise
Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, 2014
002402832
005.276 MED e

Collins, Mark
Pro HTML5 with Visual Studio 2015
Berkeley, CA : Apress, 2015
002402838
006.76 COL p
Withee, Ken
Microsoft SharePoint 2013 for dummies
Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2013
002402826
004.682 WIT m
גל, עמית
מימון המונים : מדריך מעשי לבנייה והפצה של קמפיין גיוס באינטרנט
כרכור : פראג, 2015
002405298
658.152 גל.ממו תשע"ה
Murach, Joel
Murach’s PHP and MySQL
Fresno, CA : Mike Murach and Associates, 2014
002402827
005.133 MUR m2
Patricia Leavy
The Oxford handbook of qualitative research
Oxford : Oxford University Press, 2015
002401787
001.42 OXF 2015
Minouei, Amin
How to cluster information Seeking Behaviors in Library Search Engines
Saarbrucken LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014
002385529
025.5240285 MIN h
Phillips, Bill
Android programming : the Big Nerd Ranch guide
Atlanta, GA : Big Nerd Ranch, 2015
002402831
005.276 PHI a2
Dewar, Mike
Getting started with D3
Sebastopol, CA : O’Reilly Media, 2012
002403447
006.68 DEW g
Scott Murray
Interactive data visualization for the web
Sebastopol, CA : O’Reilly Media, 2013
002403399
006.76 MUR i
Murray, Daniel
Tableau your data! : fast and easy visual analysis with Tableau Software
Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, 2013
002403451
658.40380285 MUR t
Yau, Nathan
Data points : visualization that means something
Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, 2013
002403449
001.4226 YAU d
Munzner, Tamara
Visualization analysis & design
Boca Raton, FL: Taylor & Francis Group, 2015
002403443
001.4226 MUN v
Colin Ware
Visual thinking for design
Burlington, Mass. : Elsevier 2008
002403454
152.14 WAR v

Chapple, Mike
Cyberwarfare : information operations in a connected world
Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning, 2015
002401782
005.8 CHA c

Norman K. Denzin & Michael D. Giardina
Qualitative inquiry - past, present, and future : a critical reader
Walnut Creek, California : Left Coast Press, 2015
002401791
001.42 QUA 2015
Bailey, Steve
Managing the crowd : rethinking records management for the Web 2.0 world
London Facet Publishing 2008
002402860
658.4038 BAI m

Bruce W. Dearstyne
Leading and managing archives and records programs : strategies for success
New York, N.Y; Neal-Schuman Publishers, 2008
002402842
027.073 LEA 2008

Budd, John
The changing academic library : operations, culture, environments
Chicago : Association of College and Research Libraries, a division of the American Library Association, 2012
002386783
027.70973 BUD c2

Jane LeClair and Gregory Keeley
Cybersecurity in our Digital Lives
Albany, NY : Hudson Whitman, 2015
002401785
005.8 CYB 2015
נח הררי, יובל
ההיסטוריה של המחר
אור יהודה : דביר, תשע"ה 2015
002398913
909 הרר.הי תשע"ה
Yau, Nathan
Visualize this : the FlowingData guide to design, visualization, and statistics
Indianapolis, Ind. : Wiley Pub., c2011
001234196
005.72 YAU v
Corbin, Juliet M.
Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing grounded theory
Los Angeles : SAGE, 2015
002403210
300.72 COR b4
Cruz Zapata, Belen
Android Studio essentials : a fast-laced guide to get you up and running with Android application development using Android Studio
Birmingham : Packt Publishing, 2015
002400030
005.278 CRU-ZAP a
עדן, רועי
Windows 8.1 : מדריך למשתמש
הרצליה : הוד-עמי, תשע"ד, 2014
002402161
005.43 עדן.וי תשע"ד
Barbara A. Schultz-Jones and Dianne Oberg
Global action on school library guidelines
Berlin : De Gruyter Saur, 2015
002401120
027.8 GLO 2015
Bizzle, Ben
Start a revolution : stop acting like a library
Chicago : ALA Editions, an imprint of the American Library Association, 2015
002401324
021.70973 BIZ s
ג’וסלסון, רותלן
כיצד לראיין למחקר איכותני : גישה התייחסותית
תל אביב, מכון מופ"ת : תשע"ה 2015
002396502
001.433 ג’וס.כי תשע"ה
Jane Secker and Emma Coonan
Rethinking information literacy : a practical framework for supporting learning
London : Facet, 2013
002400066
028.70711 RET 2013
שמיט, אריק
גוגל - כך זה עובד
תל-אביב : מטר, תשע"ה 2015
002398185
338.76102504 שמי.גו תשע"ה
Nicole C. Engard
More library mashups : exploring new ways to deliver library data
Medford, New Jersey : Information Today, Inc., 2015
002400513
020.2854678 MOR 2015
David J. Bodenhamer, John Corrigan, and Trevor M. Harris
The spatial humanities : GIS and the future of humanities scholarship
Bloomington : Indiana University Press, 2010
002400505
001.30285 SPA 2010
יורם עשת-אלקלעי (ו-5 אחרים).
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי : ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ’ייס : שלישי-רביעי, כ"א-כ"ב בשבט תשע"ה, 11-10 בפברואר 2015.
‫רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, תשע"ה 2015
002398022
371.33 אדם.הל תשע"ה
Mary Mallery
Technology disaster response and recovery planning : a LITA guide
Chicago : ALA TechSource, An imprint of the American Library Association, 2015
002400511
025.82 TEC 2015
Michele Valerie Cloonan
Preserving our heritage : perspectives from antiquity to the digital age
Chicago : Neal-Schuman, an imprint of American Library Association, 2015
002400514
025.84 PRE 2015
שובל, פרץ
תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע
רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ה 2015
002396499
658.4038011 שוב.תכ תשע"ה
Milena Dobreva, Andy O’Dwyer, and Pierluigi Feliciati
User Studies for Digital Library Development
London : Facet, 2012
001232001
025.58 USE 2012
Michael Burton
Android application development for dummies
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2015
002400034
005.276 BUR a3
Adam Gerber, Clifton Craig
Learn Android Studio : build Android apps quickly and effectively
Berkeley, CA : Apress, 2015
002400032
005.276 GER l
Neil Smyth
Android studio development essentials
Place of publication not identified : eBookFrenzy, 2015
002400029
005.276 SMY a2
Sam Key
Android programming in a day! : the power guide for beginners in android app programming
Place of publication not identified : publisher not identified, 2015
002400033
005.276 KEY a2
Dupont, Odile
Libraries serving dialogue - Les bibliothèques au service du dialogue
Berlin : De Gruyter Saur, 2014
002398544
020 LIB 2014
Abdullahi, Ismael, Asundi, A. Y. and  Karisiddappa, C. R.
LIS education in developing countries : the road ahead
Berlin : De Gruyter Saur, 2014
002398545
020.91724 LIS 2014
קיוסקי, רוברט
שיווק רשתי רב-שכבתי MLM : העסק של המאה ה-21
תל-אביב : מטר, תשע"ג 2013
002384181
332.02401 קיו.שו תשע"ג
Dorner, Daniel
Information needs analysis : principles and practice in information organizations
London : Facet Publishing, 2015
001212178
025.52 DOR i
אזי לב-און
קהילות מקוונות
תל אביב : רסלינג, תשע"ה 2015
002399022
006.754 קהל.מק תשע"ה
Charles Harmon, Michael Messina
Using social media in libraries : best practices
Lanham : The Scarecrow Press, Inc., 2013
002370890
025.04 USI 2013
Golbeck, Jennifer
Introduction to social media investigation : a hands-on approach
Waltham : Syngress, an imprint of Elsevier, 2015
002400056
302.30285 GOL i
Paul Longley Arthur, Katherine Bode
Advancing digital humanities : research, methods, theories
Houndmills : Palgrave Macmillan, 2014
002384121
001.30285 ADV 2014
אדיר כהן
החיים כואבים : התמודד עם הסבל ורפא את חייך
אבן יהודה : אמציה, 2015
002399023
155.9042 כהן.חי תשע"ה
Ian Ruthven and G.G. Chowdhury
Cultural heritage information : access and management
England : Facet Publishing, 2015
002389273
020 CUL 2015
Berlin, Charles
Harvard Judaica in the 21st century
Cambridge, Mass. : Harvard Library, 2014
002391892
A017 BER h
דודזדה, עופר
Big Data : כלים מעשיים לניתוח בסיסי נתונים
‫חולון : אוריון, תשע"ד 2014
002381702
519.5 דוד.בי תשע"ד
Georgenes, Chris
How to cheat in Adobe Flash CC : the art of design and animation
New York : Focal Press, Taylor & Francis Group, 2014
002385632
006.696 GEO h
Scheindlin, Shira
Electronic discovery and digital evidence : cases and materials
St. Paul, MN : West, 2012
002389524
347.735 SCHE e2
זאיקין, רומן
עולם אבטחת המידע וההאקינג
חולון : אוריון, 2014
002397620
005.8 זאי.עו תשע"ד
Andrew, Paige
RDA and cartographic resources
London : Facet Publishing, 2015
001232772
025.346 AND r
דרור גרין
אימון רגשי : שיפור המיומנויות הרגשיות ליצירת תחושה של מקום בטוח בעולם משתנה
[צפת] : ספרים, 2011‬
2399021
158.1 גרי.אמ תשע"א
דרור גרין
שיחות עם הנסיך הקטן: על אימון רגשי ועל טבע האדם
[צפת] : ספרים, [תשע"ד] 2014 ‬
2398963
028 סנט-אג.נס תשע"ד ‬
Rosman, Murray Jay
From knowledge culture to discourse culture : the changing mission of Judaica libraries
Jerusalem : The National Library of Israel, 2013
2391404
022.3 ROS f

Hemmer, Erik
Information seeking stopping behavior in online scenarios : the impact of task, technology, and individual characteristics
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2013
002386782
025.524 HEM i

Li, Hang
Semantic Matching in Search
Boston : Now Publishers, 2014
002386946
025.04 LI s
Mark Alfino and Laura Koltutsky
The Library Juice Press handbook of intellectual freedom : concepts, cases and theories
Sacramento, CA : Library Juice Press, 2014
002386888
323.44 LIB 2014
Daniel Apollon, Claire Belisle, Philippe Regnier
Digital critical editions
Urbana : University of Illinois Press, 2014
002386865
808.0270285 DIG 2

Michael D. Berman, Courtney Ingraffia Barton, Paul W. Grimm
Managing e-discovery and ESI : from pre-litigation through trial
Chicago : American Bar Association, Section of Litigation Management, 2011
002389528
347.73072 MAN 2011

David M. Fetterman
Empowerment evaluation : knowledge and tools for self-assessment, evaluation capacity building, and accountability
Thousand Oaks : Sage, 2015
002389277
361.80973 EMP 2015

Adobe Systems
Adobe Photoshop Elements 12 : classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems
San Francisco, Calif. : Adobe Press, 2014
002386435
006.686 ADO 2014
Kenneth J. Varnum
The top technologies every librarian needs to know : a LITA guide
Chicago : American Library Association, 2014
002386127
025.52 TOP 2014
Margaret Mering
The RDA workbook : learning the basics of Resource Description and Access
Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2014
002385604
025.32 RDA 2014
דרדיקמן-לוי, כרמלה
סבתא סקייפ
יהוד : אופיר ביכורים, תשע"ד 2014
028 דרד.סב תשע"ד
קורץ, גילה
מתקוונים ללמידה : ארגז כלים דיגיטלי למורה
אור יהודה : המרכז ללימודים אקדמיים, תשע"ב 2012
E371.334 קור.מת תשע"ב
וולסקי, דניאל
פשוט לכתוב נהלים : המדריך השלם
‫תל-אביב: מילוא, תש"ע 2009
002392063
658.402 וול.פש תש"ע
Galluzzi, Anna
Libraries and public perception : a comparative analysis of the European press
Oxford, UK : Chandos Publishing, 2014
002389281
027 GAL l
Maclennan, Alan
Information governance and security : reducing risk, promoting policy
London : Facet Publishing, 2014
002389274
658.4038 MAC i
Sabine Trepte, Leonard Reinecke
Privacy online : perspectives on privacy and self-disclosure in the social web
Heidelberg ; Springer-Verlag, 2011
002386935
006.754 PRI 2011
Faulkner, Andrew
Adobe Photoshop CC, 2014 release : classroom in a book : the official training workbook from Adobe
San Jose, California : Adobe Press, 2015
002386432
006.686 FAU a
Chun, Russell
Adobe Flash Professional CC, 2014 release : classroom in a book
San Jose, California : Adobe Press, 2015
002389306
006.786 CHU a
Borgman, Christine
Big data, little data, no data : scholarship in the networked world
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 2015
002397929
004 BOR b
Nahon, Karine
Going viral
Cambridge, UK Polity Press, 2013
002397925
302.231 NAH g
Sahay, Rahul
Hands on with ASP.NET MVC
[New Delhi, India] Quills Ink Publishing, 2014
002398008
005.2768 SAH h
Saldana, Johnny
Thinking qualitatively : methods of mind
Thousand Oaks, California : SAGE, 2015
002389278
001.42 SAL t
Woolls, Blanche
The school library manager
Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, 2014
002386102
025.1978 WOO s5
Beth C. Thomsett-Scott
Marketing with social media : a LITA guide
London : Facet, 2014
002386119
302.30285 MAR 2014
Dillman, Don A.
Internet, phone, mail, and mixed-mode surveys : the tailored design method
Hoboken, New Jersey : Wiley, 2014
002386918
300.723 DIL i4
Godert, Winfried
Semantic knowledge representation for information retrieval
Berlin : Walter de Gruyter, 2014
002386911
025.0427 GOD s
Lanning, Scott
Reference and instructional services for information literacy skills in school libraries
Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, 2014
002385542
025.527 LAN e3
Waldman, Steven
The information needs of communities : the changing media landscape in a broadband age
Durham, NC : Carolina Academic Press, 2011
002386064
384.0973 WAL i
Rubenstein, Charles P.
Web design for libraries
Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, 2014
002384660
025.0422 RUB w
Wempen, Faithe
Digital Literacy for Dummies
Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2015
002386811
004 WEM d
Berger, Sidney E.
Rare books and special collections
London : Facet Publishing, 2014
002388164
025.2816 BER r
Weiss, Andrew
Using massive digital libraries : a LITA guide
Chicago : ALA TechSource, An imprint of the American Library Association, 2014
002385538
025.042 WEI u
Dempsey, Lorcan
The network reshapes the library : Lorcan Dempsey on libraries, services, and networks
London : Facet Publishing, 2014
002385540
025.00285 DEM n
Luttrell, Regina
Social media : how to engage, share, and connect
Lanham : Rowman & Littlefield, 2015
002386921
302.231 LUT s
Berman, Jules
Principles of big data : preparing, sharing, and analyzing complex information
Amsterdam : Elsevier, Morgan Kaufmann, 2013
002387625
005.74 BER p
Tuck, Eve
Place in research : theory, methodology, and methods
New York : Routledge, 2015
002389279
114 TUC p
Dinet, Jerome
Information retrieval in digital environments
London : ISTE, 2014
002388297
025.524 DIN i
Kidwell, Brent
Electronic discovery
New York : Law Journal Press, 2012
002389529
347.7372 KID e
Anthony J. Diana, Michael E. Lackey
Electronic discovery deskbook
New York City : Practising Law Institute, 2013
002389525
347.7372 ELE 2013
Olson, Bruce A.
Electronic discovery for small cases : managing digital evidence and ESI
Chicago, Ill. : American Bar Association, Law Practice Management Section, 2012
002389527
347.7372 OLS e
Crumpton, Michael
Handbook for community college librarians
Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC 2013
002386860
027.7 CRU h
Tom Denison, Mauro Sarrica and Larry Stillman
Theories, practices and examples for community and social informatics
Clayton, Vic. : Monash University Publishing, 2014
002385546
302.2 THE 2014
Hellman, Erik
Android programming : pushing the limits
Chichester, West Sussex : Wiley, 2014
002392569
005.276 HEL a
פאולטי, פטריציו
לגדול במצוינות : פדגוגיה לאלף השלישי : רעיונות וטכניקות עבור השיפור המתמיד
קריית גת: קוראים, 2011
001218499
370.1 פאו.לג תשע"א
אפרת, מיכל
מדברים שתיקה : עיון בלשני בשתיקה כאמצעי הבעה
ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ה 2014
002392549
B407.2 אפר.מד תשע"ה
G. G. Chowdhury and Schubert, Foo
Digital libraries and information access : research perspectives
Chicago : Neal-Schuman, 2012
002386857
025.042 DIG 2012
הספרייה הלאומית - ישראל
אוצרים עבר, יוצרים עתיד
ירושלים : הספרייה הלאומית, [תשע"ד] 2013
002391405
E027.5 ספר.או תשע"ד
Leggett, Elizabeth R.
Digitization and digital archiving : a practical guide for librarians
Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, 2014
002386922
025.84 LEG d
Adeben Kone
Information Technology For Digital Library Management And Automation
London : Koros Press, 2014
002385534
025.04 INF 2014
Mery, Yvonne
Online by design : the essentials of creating information literacy courses
Lanham : Rowman & Littlefield, 2014
002386807
028.70285 MER o
Santosh, C. J.
HTML & CSS - Curve 2014
[place of publication not identified]: [CreateSpace Independent Publishing], 2014
002385616
006.74 SAN h
Kizza, Joseph Migga
Computer network security and cyber ethics
Jefferson, North Carolina : McFarland & Company, Inc., Publishers, 2014
002386884
005.8 KIZ c4
Feinleib, David
Big data demystified : how big data is changing the way we live, love, and learn
San Francisco, California : The Big Data Group, 2013
002387624
303.4834 FEI b
Samantha K. Hastings
Annual review of cultural heritage informatics : 2012-2013
London Rowman & Littlefield, 2014
002386978
025.00285 ANN 2014
Forta, Ben
Sams teach yourself SQL in 10 minutes
Indianapolis, Indiana : Sams, 2013
002386930
005.7565 FOR s4
Cho, James S.
The beginner’s guide to Android game development
Dublin, Ireland : Glasnevin Publishing, 2014
002392572
005.276 CHO b
Schwalbe, Kathy
Information technology project management
Australia ; Course Technology, Cengage Learning, 2014
002386916
658.404 SCHW i7
Primary Research Group
Survey of public library use of tablet computers, smartphones & ebook readers
New York, NY : Primary Research Group, Inc., 2013
002386801
027.400284 SUR 2013
Society of American Archivists
Describing archives : a content standard
Chicago : Society of American Archivists, 2013
002385607
025.3414 DES 2013

 

חזרה לדף הראשי , ארכיון

 

לבקשות הזמנת ספרים חדשים או פיתוח נושאים בתחום המידע ניתן לפנות לצוות הספריה:

רותי Ruthi.Tshop@mail.biu.ac.il

או באמצעות טופס צור קשר-ספריה

 

תאריך עדכון אחרון : 18/05/2021