ספרים חדשים - New Books

רשימות הספרים החדשים שהתקבלו בספריה מאורגנות על פי סדר הגעת הספרים:

חזרה לדף הראשי , ארכיון

 

   
   
Ngulube, Patrick
Handbook of Research on Connecting Research Methods for Information Science Research
Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2020.
Alenzuela, Reysa, Heesop Kim, and Danilo M. Baylen
Internationalization of Library and Information Science Education in the Asia-Pacific Region  
Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2020.
Osuigwe, Nkem Ekene.
Managing and Adapting Library Information Services for Future Users.
Hershey, Pennsylvania: ALIS, 2020.

Jeyasekar, J. John, and P. Saravanan
Innovations in the Designing and Marketing of Information Services.
Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2020.

Emerging Trends and Impacts of the Internet of Things in Libraries.
Information Science Reference, 2020.

Ursyn, Anna.
Graphical Thinking for Science and Technology through Knowledge Visualization
Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2020.

Nelson, Okorie, Juliet Wambui Macharia, and Babatunde Raphael Ojebuyi.
Handbook of Research on Global Impact of Media on Migration Issues
Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2020.
Thanuskodi, S.
Handbook of Research on Digital Content Management and Development in Modern Libraries  
Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2020.

Nussbaumer Knaflic, Cole
Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals.
Wiley, 2015.

בנימיני, יצחק
סובייקט-מסך על האנושי כצופה במרחב הטכנו-תיאולוגי
תל אביב: רסלינג. 2018
Kidner, David B., Gary Higgs, and Sean White.
Socio-Economic Applications of Geographic Information Science
London: Taylor & Francis. 2003.

מלחי, אסתר
ספרות הילדים החרדית : חברה, אידיאולוגיה וערכים
תל אביב: ספרא. 2019

אלמוג, תמר ועוז אלמוג
דור ה-Y כאילו אין מחר
מושב בן-שמן: מודן. 2016

 

Le Deuff, Olivier
Digital Humanities : History and Development
London: ISTE Ltd ; John Wiley & Sons, Inc., 2019.

צ’ונה, יוני
מצמיחים ברשת : כיצד לצמצם תוקפנות, בריונות ברשת ושיימינג ולהניע ילדים להפוך רשתות חברתיות למצמיחות יותר לעצמם ולאחרים
הרצליה: ספרי ניב. 2018

Siboni, Gabriel, and Ido Sivan-Sevilla.
Regulation in Cyberspace.
Tel Aviv: The Institute for National Security Studies.  2019.

[עורכים: יורם עשת-אלקלעי [ו-5 אחרים
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי : ספר הכנס הארבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע“ש צ’ייס :  13-12 בפברואר 2019 : שלישי-רביעי, ז-ח באדר א תשע”ט
רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה. 2019

Law, Michael, and Amy Collins
Getting to Know ArcGIS : Desktop.
Fifth edition.Redlands, California: Esri Press. 2018.

פרידמן, תומס ל. ועמנואל לוטם
תודה שאיחרת : מדריך האופטימיסט לשגשוג בעידן התאוצות
רמות השבים: אריה ניר. 2019

Meier, Reto, and Ian Lake.
Professional Android 
Fourth edition.Indianapolis, IN: Wrox, a Wiley Brand. 2018

Singleton, Alexander D., Seth E. Spielman, and David C. Folch.
Urban Analytics
Los Angeles: SAGE. 2018

Smyth, Neil.
Android Studio 3.2 Development
9 Edition. Payload Media.2018
Print ed. + Ebook ed.

Menke, Kurt et al.
Mastering QGIS : Go Beyond the Basics and Unleash the Full Power of QGIS with Practical Step-by-Step ExamplesSecond edition. Birmingham, UK: Packt Publishing. 2016
Prin ed. + Ebook ed. 

עורך ראשי: מוריה לוי
ניהול ידע בישראל - 2019 : פיתוח ידע וחדשנות : אסופת מאמרים

תל אביב: פורום ניהול הידע בישראל. 2019

Gorr, Wilpen L., Kristen Seamens Kurland, and David W. Allen
GIS Tutorial : for ArcGIS 10.3.x  [Sixth edition]
Redlands, California: Esri Press. 2016.

Lett, Jacob
Bootstrap Reference Guide
Sterling Heights, Mich: BootstrapCreative. 2018.

Nesteruk, Dmitri
Design Patterns in .NET : Reusable Approaches in C# and F# for Object-Oriented Software Design
Berkeley, California: Apress. 2019.

בר-זיק, רן
ללמוד ג’אווהסקריפט בעברית : מהדורה 2.0.1
קרית אונו: הקריה האקמית אונו. 2019

נייגר, מוטי
מוציאים לאור כמתווכי תרבות : היסטוריה תרבותית של מאה שנות הוצאה לאור בעברית בישראל (2010-1910)
ירושלים, מן. 2017

Shneiderman, Ben
Designing the User Interface : Strategies for Effective Human-Computer Interaction
Sixth edition. Boston: Pearson. 2017.

אוטס-סקר, ג’וזפין
אבות בנות, בנות אבות : אגדות עם
  .2001 ,מושב בן שמן ; מודן

Laugesen, Amanda
Globalizing the Library : Librarians and Development Work, 1945-1970
London ; Routledge/Taylor & Francis Group. 2019

Kear, Robin, and Kate Joranson.
Digital Humanities, Libraries, and Partnerships : a Critical Examination of Labor, Networks, and Community
Cambridge, MA: Chandos Publishing, an imprint of Elsevier. 2018

Gorr, Wilpen L., Kristen Seamens Kurland, and Zan M. Dodson.
GIS Tutorial for Crime Analysis. Second edition.
Redlands, California: Esri Press. 2018

Crooks, Andrew et al.
Agent-Based Modelling and Geographical Information Systems : a Practical
Los Angeles: SAGE Publications. 2019

Zandbergen, Paul A.
Python Scripting for ArcGIS
First edition. New York: ESRI Press. 2013
Print ed. + Ebook ed

Zhu, Xuan.
GIS for Environmental Applications : a Practical Approach
London: Routledge. 2016

Smyth, Neil.
Android Studio 3.5 Development Essentials - Java Edition
Cary: Payload Media, 2020

 Smyth, Neil
Android Studio 3.3 Development Essentials
9 Edition. Neil Smyth : Payload Media. 2019
Print ed. + Ebook ed.

  Kwakkel, Erik
Books before Print
Leeds: ARC Humanities Press
Print ed.+ Ebook ed.

Smyth, Neil.
Android Studio 4. 0 Development Essentials - Kotlin Edition
NC: Payload Media, 2021

  גלבפיש, רוני 
בית מלאכה לכתיבה : מדריך ידידותי לחיי יצירה
מושב בן-שמן: מודן, 2020

פולק, חני ; לייכטר, סימי
   בעשרה ימים : מדריך ידידותי וחוויתי לצלילה אל תוך האנגולר צעד אחר Angular 8 
ישראל: המחברת, 2020

מלמד, עוזי, מגר-טלמור, הלנה
חינוך הומני בעידן דיגיטלי פוסט-מודרני: מה שהיה, מה שהווה ומתי כבר יהיה
הרצליה, ספרי ניב, 2020
 

.קוטלר, פיליפ; קווין, קלר ל
עקרונות ניהול השיווק
רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. 2020
9926494368405776

[Helen] Sharp, [Yvonne] Rogers, [Jenny] Preece
Interaction design : beyond human-computer interaction
Indianapolis, IN : Wiley
990026162560205776
004.019 INT 2019


Kurt Menke, GISP, Dr. Richard Smith Jr., GISP, Dr. Luigi Pirelli, Dr. John Van Hoesen
Mastering QGIS : go beyond the basics and unleash the full power of QGIS with am-Fai Wong
002600715
910.285 MEN m2
   

חזרה לדף הראשי , ארכיון

 

לבקשות הזמנת ספרים חדשים או פיתוח נושאים בתחום המידע ניתן לפנות לצוות הספריה:

רותי Ruthi.Tshop@biu.ac.il

או באמצעות טופס צור קשר-ספריה