ספרים חדשים - New Books

רשימות הספרים החדשים שהתקבלו בספריה מאורגנות על פי סדר הגעת הספרים:

חזרה לדף הראשי , ארכיון

 

   

[Helen] Sharp, [Yvonne] Rogers, [Jenny] Preece
Interaction design : beyond human-computer interaction
Indianapolis, IN : Wiley
990026162560205776
004.019 INT 2019


Kurt Menke, GISP, Dr. Richard Smith Jr., GISP, Dr. Luigi Pirelli, Dr. John Van Hoesen
Mastering QGIS : go beyond the basics and unleash the full power of QGIS with am-Fai Wong
002600715
910.285 MEN m2
   
   

חזרה לדף הראשי , ארכיון

 

לבקשות הזמנת ספרים חדשים או פיתוח נושאים בתחום המידע ניתן לפנות לצוות הספריה:

רותי Ruthi.Tshop@biu.ac.il

או באמצעות טופס צור קשר-ספריה