ספרים חדשים - New Books

רשימות הספרים החדשים שהתקבלו בספריה מאורגנות על פי סדר הגעת הספרים:

חזרה לדף הראשי , ארכיון

 

   
   
Antonio P. DeRosa
A Practical guide for informationists : supporting research and clinical practice
Cambridge, MA : Elsevier/Chandos Publishing, 2018
002548070
610.285 PRA 2018
Blokdyk, Gerardus
Information Ethics : the Ultimate Step-By-Step Guide ; practical tools for self-assessment
place of publication not identified : 5starcooks, 2018
002547669
303.4833 BLO i
Weiss, Andrew
Big data shocks : an introduction to big data for librarians and information professionals
Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, 2018
002547424
025.04 WEI b
Horton, John
Android programming for beginners : build in-depth, full-featured Android 9 Pie apps starting from zero programming experience
Birmingham, UK : Packt Publishing, 2018
002549646
005.276 HOR a2
Pateman, John
Managing cultural change in public libraries : Marx, Maslow and management
London : Routledge, 2019
002601323
025.1974 PAT m
Callicott, Burton B.
Profiles of research university institutional digital repositories
New York, New York : Primary Research Group Inc., 2018
002548074
025.04 CAL p
Nixon, Robin
Learning PHP, MySQL & JavaScript : with jQuery, CSS & HTML5
Beijing : O’Reilly, 2018
002548994
005.2762 NIX l
   

חזרה לדף הראשי , ארכיון

 

לבקשות הזמנת ספרים חדשים או פיתוח נושאים בתחום המידע ניתן לפנות לצוות הספריה:

רותי Ruthi.Tshop@mail.biu.ac.il

או באמצעות טופס צור קשר-ספריה