גיליון 20 - גיליון מיוחד לנושא הקורונה- Covid 19 / יוני 2023