תקשורת ומידע בעתות משבר וחירום

בשנים האחרונות אנו חווים עשרות משברים ואירועים חברתיים משני־חיים. משברים אלו, לאומיים או גלובליים, אזרחיים או ביטחוניים מאופיינים ברמות סיכון שונות.

המחקר העוסק בתקשורת ומידע בעתות משבר וחירום מבקש לבחון את דפוסי הפעילות, התגובה וההתנהלות של גופים לאומיים וציבוריים בעתות חירום. המחקר מבקש להתחקות אחר האימוץ של טכנולוגיות חדשות, כדוגמת בינה מלאכותית, אמצעי מדיה שונים ויישומונים חברתיים, המסייעים לציבור ולרשויות להתנהל כתגובה לאירועים אלו.