ספרנות ומידענות

תחום הספרנות והמידענות כולל את כל הפעולות הכרוכות במחזור העברת מידע – מיצירת המידע, דרך ייצוג, העברה, רכישה, ארגון, ניהול, אסדרה (רֶגוּלַצְיָה), שימור, הפצה ושימוש במידע. ברבע האחרון של המאה העשרים ובתחילתה של המאה העשרים ואחת עבר התחום שינויים מכוח ההתפתחויות הטכנולוגיות; המצאת המחשב ורשת האינטרנט שינו את פני החברה האנושית ובעקבותיהם השתנו ערוצי המידע וצורכי המידע של האדם. היום אי אפשר להפריד בין מדע הספרנות והמידענות ובין הטכנולוגיה המתפתחת, וכל חידוש טכנולוגי נטמע מיד גם בעולם הספריות.