מדעי הרוח והחברה החישוביים

מדעי הרוח והחברה החישוביים הוא תחום מחקר בין־תחומי, המפתח ומיישם טכנולוגיות מידע מתקדמות וכלי בינה מלאכותית, סטטיסטיקה וּויזואליזציה לשם ניתוח נתונים בתחומים שונים של מדעי הרוח והחברה, כגון מורשת והיסטוריה יהודית, מדע המדינה, משפטים ועוד; כל זאת כדי לענות על שאלות מחקר חדשות, לזהות מגמות, שינויים ותופעות חריגות ולאפשר מבט גלובלי על מאגרי מידע גדולים, שיכולתו של האדם לנתחם, ללא כוח חישובי, היא מוגבלת עד מאוד.