ד"ר ז'יטומירסקי-גפת מעיין

מרצה בכירה
ז'יטומירסקי-גפת מעיין
משרד : 
502/4, חדר 2
שעות קבלה: 
בתיאום מראש

קורות חיים

ד"ר ז'יטומירסקי-גפת הינה בעלת תואר ראשון במדעי המחשב (B.Sc)

ובלשון עברית (B.A) משנת 1998, תואר שני (M.Sc, 2000) ותואר שלישי (Ph.D, 2006) במדעי המחשב מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

 

מחקר

תחומי התמחות ועניין:

 • פיתוח מודלים אונטולוגיים ורשת סמנטית
 • חקר "חכמת ההמונים"
 • מדעי הרוח הדיגיטליים
 • ניתוח רשתות חברתיות
 • אחזור מידע בווב
 • עיבוד שפה טבעית 

פרסומים


  
Journals

 

 1. Zhitomirsky-Geffet, M., Prebor G., & Miller, Y. (2019). Ontology-based quantitative analysis of the large collection of historical Hebrew manuscripts. Journal of the Digital Scholarship in the Humanities.

 2. Prebor, G., Zhitomirsky-Geffet, M., & Miller, Y. (2019). A new analytic framework for script type utilization as a predictor of migration patterns over time. Journal of the Digital Scholarship in the Humanities.
 3. Zhitomirsky-Geffet M. (2019). Towards a Diversified Knowledge Organization System – An Open Network of Inter-Linked Subsystems with Multiple Validity Scopes. Journal of Documentation

 4. Zhitomirsky-Geffet M., Bar-Ilan J. and Levene, M. (2018). Categorical relevance judgment. Journal of the Association of Information Science and Technology.

 5. Zhitomirsky-Geffet, M., Prebor G. (2018). SageBook: A cross-generation network of the Jewish sages. Journal of the Digital Scholarship in the Humanities.
 6. Zhitomirsky-Geffet, M. and O. Bergman. (2018). Towards variables’ network for mining relationships between results of thousands of papers in Social sciences. Meidaat, in Hebrew.
 7. Zhitomirsky-Geffet M. and Mograbi C. Z. (2017). A new framework for collaborative ontology construction for an agricultural domain from heterogeneous information resources. Journal of Agricultural & Food Information.

 8. Zhitomirsky-Geffet M. and Blau M. (2017). Cross-generational analysis of information seeking behavior of smartphone users. Aslib Journal of Information Management.

 9. Weinberger, M., M. Zhitomirsky-Geffet, andD. Bouhnik. (2017).Gender disparity in attitudes towards online privacy and anonymity among students in Israel. Information Research.

 10. Weinberger, M., D. Bouhnik and M. Zhitomirsky-Geffet. (2017). Factors Affecting Students’ Privacy Paradox and Privacy Protection Behavior. Open Information Science, 1(1), DeGruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/opis-2017-0002.

 11. Zhitomirsky-Geffet, M. and Zadok A. (2017). Risk analysis and prediction in welfare institutions using a recommender system. AI & Society, Springer. https://doi.org/10.1007/s00146-017-0735-2.

 12. Weinberger, M., Zhitomirsky-Geffet M., and D. Bouhnik. (2017). Factors affecting users' online privacy literacy among students in Israel. Online Information Review.

 13. Zhitomirsky-Geffet M. (2017). Ontologies in Information Science and Approaches for their Construction. Meidaat 13 (in Hebrew) - http://is.biu.ac.il/node/3078.

 14. Zhitomirsky-Geffet M., Bar-Ilan J., & Levene M. (2017). Analysis of change in users' assessment of search results over time. Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST).

 15. Zhitomirsky-Geffet M., Bar-Ilan J., & Levene M. (2016). Testing the stability of “wisdom of crowds” judgments of search results over time and their similarity with the search engine rankings. Aslib Journal of Information Management, 68(4), 407-427.

 16. Zhitomirsky-Geffet, M. & Blau, M. (2016). Cross-generational analysis of predictive factors of addictive behavior in smartphone usage. Computers in Human Behavior, 64, 682-693.

 17. Zhitomirsky-Geffet M., Bar-Ilan J., & Levene M. (2016). A Markov chain model for changes in users’ assessment of search results. PLoS ONE 11(5): e0155285. doi:10.1371/journal.pone.0155285

 18. David, E., Zhitomirsky-Geffet M., Koppel M., & Uzan H. (2016). Utilizing Facebook pages of the political parties to automatically predict the political orientation of Facebook users. Online Information Review.

 19. Zhitomirsky-Geffet M., Erez E. S., &  Bar-Ilan J. (2016).  Towards multi-viewpoint ontology construction by collaboration of non-experts and crowdsourcing: the case of the effect of diet on health. Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST). DOI: 10.1002/asi.23686

 20. Zhitomirsky-Geffet M., David, E., Koppel M., & Uzan H. (2016). Utilizing overtly political texts for fully automatic evaluation of political leaning of online news websites. Online Information Review, 40(3). 

 21. Zhitomirsky-Geffet M. & Prebor G. (2016). Towards an ontopedia for historical Hebrew manuscripts. Frontiers in Digital Humanities, section of Digital Paleography and Book History, 3, 3. http://dx.doi.org/10.3389/fdigh.2016.00003.
 22. Zhitomirsky-Geffet  M. & Bratspiess Y. (2015). Professional information disclosure on social networks: The case of Facebook and LinkedIn in Israel. Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST), 67(3), 193-204.

 23. Zhitomirsky-Geffet  M. & Daya Y. (2015). Mining query subtopics from social tags, Information Research, 20(2), 1-15, 2015‏.

 24. Zhitomirsky-Geffet M. & Bratspiess Y. (2015). Perceived effectiveness of social networks for job search, Libri, 65(2), 105-118, 2015.

 25. Zhitomirsky-Geffet M., Prebor G., & Bloch O. (2015). Improving proverb search and retrieval with a generic multi-dimensional ontology. Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST). DOI: 10.1002/asi.23573.

 26. Zhitomirsky-Geffet  M. and Judit Bar-Ilan. 2014. Towards maximal unification of semantically diverse ontologies for controversial domains. Aslib Journal of Information Management, special issue on semantic search. Ed. by Dirk Lewandowski and Fran Alexander, Vol. 66(5), pp. 494 – 518.

 27. Zhitomirsky-Geffet  M. and Eden S. Erez. 2014. Maximizing agreement on diverse ontologies with "wisdom of crowds" relation classification. Online Information Review Vol. 38(5), pp. 616 - 633.
   
 28. Zhitomirsky-Geffet  M. and Yigal Maman. 2014. "Wisdom of the crowds" and online information reliability: A case study of Israeli real estate websites. Online Information Review. Vol. 38(3), pp.417 – 435.
   
 29. Judit Bar-Ilan, Zhitomirsky-Geffet Maayan, Yitzhak Miller, and Snunith Shoham. 2012. “Tag-based Retrieval of Images through Different Interfaces - A User Study”. Online Information Review.
   
 30. Zhitomirsky-Geffet M., J. Bar-Ilan, Y. Miller and S. Shoham. 2010. “A Generic Framework for Collaborative Multi-perspective Ontology Acquisition”. Online Information Review. Vol. 34(1), pp.145 - 159. 2010.
   
 31. Lili Kotlerman, Ido Dagan, Idan Szpektor and Maayan Zhitomirsky-Geffet. “Directional Distributional Similarity for Lexical Inference”. Special Issue of Natural Language Engineering on Distributional Lexical Semantics, Issue 4(16), pp. 359-389. Cambridge University Press, 2010.
   
 32. Judit Bar-Ilan, Zhitomirsky-Geffet Maayan, Yitzhak Miller, and Snunith Shoham. “The effects of background information and social interaction on image tagging”. The Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST), 61(5), 940-951. 2010.
   
 33. Zhitomirsky-Geffet, M. and I. Dagan. “Bootstrapping Distributional Feature Vector Quality”. Computational Linguistics Journal. Issue 3(35), pp. 313-343. 2009.
   
 34. Zhitomirsky-Geffet, M., E. Frachtenberg, Y. Wiseman, and D. G. Feitelson. “A Unified Strategy for Search and Result Representation for an Online Bibliographical Catalog”. Online Information Review, Issue 3(33), pp. 511-536. 2009.
   
 35. Zhitomirsky-Geffet, M. (2009). What are words with similar meaning and how do they assist information retrieval?  The Israeli Journal of Information, Meidaat, 5, 59-69.
 36. Geffet M., Y. Wiseman and D. G. Feitelson. “Automatic Alphabet Recognition”. Kluwer Journal of Information Retrieval, Vol. 8(1), pp. 25-40, 2005.

Chapters in Books

 1. Zhitomirsky-Geffet M., J. Bar-Ilan, Y. Miller and S. Shoham. 2012. “Exploring the effectiveness of folksonomy based tagging vs. free text tagging”. Book Chapter in 9. Indexing and Retrieval of Non-Text Information. Ed. by Rasmussen Neal, Diane. Series: Knowledge and Information / Studies in Information Science.

 

Proceedings

 

 1. Prebor G., Zhitomirsky-Geffet M., and Y. Miller. (2017, November). A Large-Scale Data-Driven Analysis of Censorship of Hebrew Manuscripts in Italy. ASIS&T digital library: Maryland US, Crystal City, Washington D.C., US.
 2. Zhitomirsky-Geffet M. and Blau, M. (2017, March). Predictive factors of information seeking behavior of smartphone users from different generations. I-Conference 2017, Wuhan, China. 
 3. Weinberger M., Bouchnik D., Zhitomirsky-Geffet M. (2017, March). Predictors of Online Privacy Paradox Behavior among Students (poster). I-Conference 2017, Wuhan, China.
 4. Zhitomirsky-Geffet M., Prebor G., & Feigeinboim A. (2016, July). Towards a cross-generation social network of the Jewish sages. Digital Humanities 2016 - The annual International conference of the Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO), Krakow, Poland.
 5. Erez E.S., Zhitomirsky-Geffet M., & Bar-Ilan, J. (2015, November). Subjective vs. objective evaluation of ontological statements with crowdsourcing. Poster in Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Information Science, St. Louise, MO, USA. ASIS&T digital library: Maryland, USA.
 6. Zhitomirsky-Geffet M., Bar-Ilan J., & Levene, M. (2015, November). How and why do users change their assessment of search results over time? Poster in Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Information Science, St. Louise, MO, USA. ASIS&T digital library: Maryland, USA.
 7. Prebor  G. & Zhitomirsky-Geffet M. (2015, July). Towards the ontopedia for Hebrew historical manuscripts. Digital Humanities 2015 - The annual International conference of the Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO), Sydney, Australia.
 8. Uzan, H., David, E., Koppel M., & Zhitomirsky-Geffet M. (2015, January). Automatic political profiling in heterogeneous corpora.  In Proceedings of the ICAART Conference on Artificial Intelligence, (pp. 476-481), Lisbon, Portugal. SciTePress 2015.
 9. Zhitomirsky-Geffet M. & Erez E. S. (2014, July). Collaboratively maximizing inter-ontology agreement for controversial domains: a case study of Jewish cultural heritage. Digital Humanities 2014 - The annual International conference of the Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO), Lausanne, Switzerland.
 10. Bar-Ilan, J., Zhitomirsky-Geffet, M., Miller, Y. and Shoham, S. “Tag cloud and ontology based retrieval of images”. In Proceedings of the Third Symposium of Information Interaction in Context (IIiX), 2010, pp. 85-94.
 11. Lili Kotlerman, Ido Dagan, Idan Szpektor and M. Zhitomirsky-Geffet. “Directional Distributional Similarity for Lexical Expansion”. In Proceedings of ACL-IJCNLP. Singapure. 2009.
   
 12. Zhitomirsky-Geffet M., J. Bar-Ilan, Y. Miller and S. Shoham. “A Generic Framework for Collaborative Multi-perspective Ontology Acquisition”. The 17th International World Wide Web Conference (WWW2008). Beijing, China. 2008.
   
 13. S. Mirkin, I. Dagan and M. Geffet. “Integrating Pattern-based and Distributional Similarity Methods for Lexical Entailment Acquisition.” In Proceedings of the 3rd Joint COLING/ACL-06 Conference, pp. 107-114, Sydney, Australia. July, 2006.
   
 14. M. Geffet and I. Dagan. “Distributional Inclusion Hypotheses and Lexical Entailment”. In Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2005), pp. 107-114, Ann Arbor, Michigan. June, 2005.
   
 15. M. Geffet and I. Dagan. “Feature Vector Quality and Distributional Similarity”. In Proceedings of the 20th International Conference on Computational Linguistics (Coling 2004). pp. 247-253, Geneva, Switzerland. August, 2004.
   
 16. A. Prior and M. Geffet, “Mutual Information and Semantic Similarity as Predictors of Word Association Stength". In F. Schmalhofer, R. Young & G. Katz (Eds.), Proceedings of the 1st European Cognitive Science Conference (EuroCogSci-2003). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 2003.
   
 17. Maayan Geffet, Yair Wiseman and Dror G. Feitelson, “Automatic
  Alphabet Recognition”, The 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2002/ISAS 2002), pp. 122-128, Orlando, Florida, July 2002.
   
 18. Maayan Geffet and Dror G. Feitelson, “Hierarchical Indexing and
  Documents Matching in BoW”, In Proceedings of the ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries (JCDL 2001), pp. 259-267,
  Roanoke, VA. June, 2001.


 

תקשורת

 
  972-3-531-8054
  Maayan.Zhitomirsky-Geffet@biu.ac.il

Contact Address:

Bar-Ilan University
Faculty of Humanities
Department of Information Science
Ramat-Gan,
Israel

קורסים

קורסים: 
728 מבוא לניהול נתונים
730 מבוא לבניית אתרים באינטרנט
879 רשת סמנטית
615 יסודות התכנות - הרצאה ותרגול
955 סמינריון יישומי רשת סמנטית למדעי הרוח הדיגיטליים