פרופסור חבר

פרופ' מעיין גפת־טמיר (ז'יטומירסקי)

פרופסור חבר
דוא"ל
maayan.zhitomirsky-geffet@biu.ac.il
משרד
בניין 502/4, חדר 2
תחומי עניין

פיתוח מודלים אונטולוגיים מרובי־דעות, אתיקה וניתוח הטיות בקורפוסים טקסטואליים וברשתות חברתיות, פרטיות ברשת; מדעי הרוח והחברה החישוביים

פרופ' מעיין גפת־טמיר (ז'יטומירסקי) הצטרפה למחלקה למדעי המידע באוניברסיטת בר־אילן בשנת 2006 ומתמחה בפיתוח מודלים אתיים של נתונים, אונטולוגיות מרובות־דעות, מחקר מונחה־נתונים וביישומם במדעי הרוח והחברה הדיגיטליים.

שעות קבלה
בתיאום מראש
אוניברסיטה
בר אילן
  קורות חיים

  פרופ' מעיין גפת־טמיר (ז'יטומירסקי) השלימה את תאריה באוניברסיטה העברית בירושלים, תואר ראשון במדעי המחשב ובלשון עברית (1998) ותארים שני ושלישי במדעי המחשב (2000, 2006). בעבודת הדוקטור שלה בתחום עיבוד שפה טבעית פיתחה אלגוריתמים חדשים לבנייה אוטומטית של אונטולוגיות מתוך קורפוסים טקסטואליים גדולים. התמחות פוסט־דוקטורט ערכה במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר־אילן (12.2005–11.2006).

  על פרסומיה ועל הפרויקטים המחקריים שלה, זכתה פרופ' גפת־טמיר בכמה פרסים, האחרון שבהם הוא פרס הפרטיות היוקרתי PICCASO לשנת 2022 למחקר הפרטיות החדשני הטוב ביותר. בשנים האחרונות, קיבלה פרופ' גפת־טמיר עשרה מענקי מחקר ממוסדות מימון תחרותיים, ובהם: הקרן הלאומית למדע (ISF), משרד המדע והטכנולוגיה בישראל ו־Horizon 2020, והשתתפה בשני מאגדי מחקר אירופיים גדולים – האחד, "מכונת הזמן של אירופה" ומדענים אזרחים בחקר הפרטיות ברשת, והאחר, האסדרה הכללית להגנה על מידעGeneral Data Protection Regulation (GDPR). פרופ' גפת־טמיר כתבה יותר מ־80 מאמרים מדעיים שפורסמו בכתבי־עת בולטים, ובהם:PLOSONE , Human in Computer Behavior,Helyion ,JASIS&T ,DSH  ואחרים.

  משנת 2018 משמשת פרופ' גפת־טמיר עורכת שותפה של כתב־העת Frontiers in AI: Language and Computation. ונוסף על כך, היא ממייסדותיה של העמותה למחקר ופיתוח הפריפריה בישראל וחברה בה החל מהקמתה בשנת 2023.

  מחקר

  בשנים האחרונות, מובילה פרופ' מעיין גפת־טמיר (ז'יטומירסקי) את תחום המחקר האתי מונחה־הנתונים (Ethical Data-Driven Research) במחלקה למדעי המידע באוניברסיטת בר־אילן. היא פיתחה את הגישה האתית לייצוג, לארגון ולניתוח מידע, המבוססת על אונטולוגיות מרובות־דעות. מחקריה עוסקים בפיתוח מודלים אונטולוגיים אתיים, המשמשים ככלי לזיהוי ולניתוח דעות ולהערכת הטיות באופן אוטומטי בקורפוסים טקסטואליים גדולים.

  הגישה האתית עשויה לסייע בזיהוי הטיות מסוגים שונים (הטיות תרבותיות, מגדריות, דתיות, פוליטיות ואחרות) במאגרי מידע בתחומים שונים (כגון אמנות, ספרות היסטורית, פוליטיקה, שוק העבודה, מיתוג אישי ברשת, תקשורת, קידום והשפעה אקדמיים, חינוך ועוד) ואיזונן של הטיות אלו באמצעות הגברת ייצוג המגְוון והרמוניזציה של נקודות מבט שונות.​ במעבדתה של פרופ' גפת־טמיר נחקרים אספקטים נוספים של אתיקה בשימוש בטכנולוגיה, כגון הגנה על זכויות האדם ועל הפרטיות ברשת ויישום המודלים האונטולוגיים מרובי־הדעות לניתוח כמותי אוטומטי של קורפוסים במדעי הרוח והחברה, מתוך התמקדות במורשת יהודית וישראלית.​

  פרויקטים עיקריים פעילים

  1)    2023–2026

  Jewish Bubbles – במימון הקרן הלאומית למדע (ISF), נושא הפרויקט – אונטולוגיות מרובות דעות כפרדיגמת מחקר חדשה בעבור מורשת תרבותית מקוונת של מיעוטים: מקרה בוחן של המיעוט היהודי ברחבי העולם. במחקר זה, אנו מציגים פרדיגמה חדשה לחקר המורשת התרבותית של מיעוטים, המבוססת על אונטולוגיה מרובת־דעות, המארגנת ומשלבת את הנתונים ומעבירה מגוון השקפות חיצוניות ופנימיות של תרבויות המיעוטים. כמקרה בוחן במחקר זה, נחקרת המורשת התרבותית של המיעוט היהודי, כיוון שמאז גלות בבל במאה השישית לפני הספירה, קהילות יהודיות הוקמו במדינות רבות ברחבי העולם. האונטולוגיה מרובת־המבטים תיבנה ממטא־נתונים של שני סוגים של אוספי מוזאונים מקוונים מכל רחבי הגלובוס: מוזאונים לאומיים גדולים ומוזאונים יהודיים, המשקפים את ההשקפה החיצונית והפנימית של תרבות המיעוט, בהתאמה. 

  2)    2021–2024

  ResponsaNet – במימון משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, נושא הפרויקט: רשתות ציטוטים גלובליות ולוקאליות כפרדיגמה חדשה לחקר ריבוי דעות בספרות היסטורית: מקרה בוחן של הספרות הרבנית בימי הביניים. המחקר מציע פרדיגמה ומסגרת רעיונית חדשה לחקר ריבוי נקודות המבט בספרות היסטורית דרך רשתות הציטוטים הטמונות בה, וכן מתודולוגיה חישובית המבוססת על אלגוריתמים מתקדמים של למידת מכונה, אשר ייבחנו בתחום הספרות הרבנית, כמקרה בוחן. בפרויקט זה נבנתה אונטולוגיה בעבור הספרות הרבנית והועלתה למאגר הפתוח הגדול ביותר בעולם, ויקידאטה. כמו כן, ממצאי הפרויקט יאפשרו לאמוד ולהשוות את מידת הגיוון של דעות, קשרי גומלין והשפעות ואת הפתיחות המחשבתית בקרב קהילות שונות של חכמי ישראל. רשת הציטוטים, כתוצר יישומי מרכזי של המחקר, תשולב בפרויקט השו"ת לטובת החוקרים והלומדים את ארון הספרים היהודי.

  3)    2022–2025

   StatesNet – נושא הפרויקט: ספקטרום מרובה־נקודות־מבט כפרדיגמה חדשה לחקר קשרים בטקסטים פוליטיים: מקרה בוחן של נאומי המדינות בעצרת הכללית של האו"ם. טקסטים פוליטיים ודיפלומטיים נמנעים מהצהרות מפורשות ומהבעת דעות נחרצות, ובמקום זאת בוחרים בביטויים מעורפלים, לא דיכוטומיים, המאופיינים לעתים קרובות בניטרליות רגשית. לפיכך, שיטות סטנדרטיות לניתוח סנטימנטים ודעות מתבררות לא יעילות בתחומים אלה. כדי להתגבר על אתגר זה, אנו מציעים שינוי פרדיגמה באמצעות ייצוג הנושא הנידון כספקטרום דינמי ורציף מרובה־נקודות־מבט. בתוך פרדיגמה זו, אנו מציגים גישה כמותית המאפשרת לאמוד נקודת מבט של שחקן בודד באמצעות מיקומה ביחס לאחרים על הספקטרום של נושא נתון ומיזוג ציונים מנקודות מבט משותפות שונות במרחב רב־ממדי. שיטה זו, שפותחה בהשראת ייצוג סמנטי של טקסטים על המרחב הווקטורי, מאפשרת ניתוח אוטומטי של שיח שבו נקודות מבט מרובות, ובקורפוס המחקר הנוכחי היא משמשת לבניית רשת המאפיינת את היחסים הבין־לאומיים שבין מדינות.

  4)    2020–2024

  Israeli Political Crisis on Facebook – נושא הפרויקט: מעורבות ציבורית בשיח פוליטי בפייסבוק דרך עדשה של ארבעת סבבי בחירות בישראל. בשנים 2019–2021 המערכת הפוליטית בישראל חוותה משבר חסר תקדים, שבא לידי ביטוי בארבעה סבבי בחירות בפרק זמן של כשנתיים; כל סבב הסתיים בתוצאות משתנות בעבור פוליטיקאים ומפלגות פוליטיות. חוסר היציבות הפוליטית הקיצונית הזאת, דבר נדיר בתולדות המדינה וברוב הדמוקרטיות האחרות, מהווה הזדמנות ייחודית להתעמק בהתנהלות הפוליטיקאים ברשתות החברתיות ובמגמות המתפתחות בשיח שלהם. מטרת מחקר זה היא לבחון את התמורות שחלו הן בפעילותם של פוליטיקאים בפייסבוק והן במעורבות הציבור בשיח הפייסבוקי של דמויות פוליטיות ישראליות משפיעות באמצעות ניתוח אוטומטי של אלפי פוסטים של פוליטיקאים, ובכלל זה גם ניתוח הסנטימנט שלהם. התובנות שהתקבלו מניתוח מאפייני שיח־רבים בקורפוס זה שימשו תשתית לביסוס מודל כמותי חדש, המאפשר להעריך את הגורמים המשפיעים על המעורבות הציבורית בשיח הפוליטי ואת השינויים שחלים בו לאורך זמן.

  2024–2027 – שני פרויקטים נוספים נמצאים כעת בתחילת הדרך – 5) בנייה אוטומטית של אונטולוגיה מרובת־דעות לפסקי דין של בית משפט עליון בישראל ובארה"ב. 6) שימוש באונטולוגיה מרובת־תאוריות בהוראת המתמטיקה בתיכונים בישראל.

  קורסים

  יסודות התכנות

  תכנות מתקדם

  רשת סמנטית

  בניית אתרים

  ניהול נתונים

  סמינרים בתחום הרשת הסמנטית ובינה מלאכותית

  פרסומים

  פרסומים אקדמיים בכתבי־עת שפיטים

  1. Ben-Gigi N. (student), Zhitomirsky-Geffet M., Schler J. & Katzoff B. (2024). Automatic construction of the citation network from the medieval Jewish Responsa literature. ACM Journal on Computing and Cultural Heritage. Q1
  2. Hadad, S. (RA), M. Zhitomirsky-Geffet, Shah H., D. Rigler, U. Celentano, H. Tiensuu, J. Röning, J. Vallverdú, E. Jove Csabella, O. Stepankova, J. Gialelis, K. Lantavou, T. Ignat, G. Masone, J. Winter, M. Dumitrasco. (2023). Modeling intrinsic factors of inclusive engagement in Citizen Science: Insights from the participants’ survey analysis of CSI-COP. PLoSONE, 18(11), e0294575. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294575 Q1.
  3. Weinberger M. (student) & Zhitomirsky-Geffet M. (2023). Modeling a successful citation trajectory structure for scholar’s impact evaluation in Israeli academia. Heliyon 9(5), E15673. https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440(23)02880-3.pdf Q1
  4. Zhitomirsky-Geffet, M. & Krymolowski Y. (RA), (2023). Integrating GIS and semantic web technologies as a next step in the evolution of spatial digital humanities. Jerusalem Journal of Archaeology. The Hebrew University of Jerusalem. 2_jjar05_art02_gis_zhitomirsky_and_krymolowski.pdf (huji.ac.il). A
  5. Suissa, O. (student), Elmalech, A. & Zhitomirsky-Geffet M. (2023). Around the GLOBE: Numerical Aggregation Question-Answering on Heterogeneous Genealogical Knowledge Graphs with Deep Neural Networks. ACM Journal on Computing and Cultural Heritage. 16(3), Article 51. https://doi.org/10.1145/3586081. Q1 (DSI Outstanding Paper Award 2023)
  6. Zadok A. (student), Zhitomirsky-Geffet M., Schler J. & Katzoff B. (2023). Comparative network analysis as a new approach to the editorship profiling task: a case study of the Mishnah and Tosefta from Rabbinic literature. Digital Scholarship in the Humanities, 38(4), 1720–1739. https://academic.oup.com/dsh/advance-article-abstract/doi/10.1093/llc/fqad038/7197413 Q1
  7. Suissa, O. (student), Zhitomirsky-Geffet, M. & Elmalech, A. (2023). Question Answering with Deep Neural Networks for Semi-Structured Heterogeneous Genealogical Knowledge Graphs, Semantic Web Journal, 14(2), 209-237. https://DOI:10.3233/SW-222925 Q2
  8. Blidstein, M. & Zhitomirsky-Geffet, M. (2022). Towards a new generic framework for citation network generation and analysis in the humanities. Scientometrics, 127, 4275-4297. https://doi.org/10.1007/s11192-022-04438-y Q1
  9. Zhitomirsky-Geffet, M. & Minster, S. (student) (2022). Cultural information bubbles: a new approach for automatic ethical evaluation of digital artwork collections based on Wikidata. Digital Scholarship in the Humanities. Oxford Academic, 38(2), 891–911. https://doi.org/10.1093/llc/fqac076 Q1
  10. Zhitomirsky-Geffet, M., Kizhner, I. (student), & Minster, S. (student). (2022). What do they make us see: a comparative study of cultural bias in online databases of two large museums. Journal of Documentation, 79(2), 320-340. https://doi.org/10.1108/JD-02-2022-0047 Q1
  11. Zhitomirsky-Geffet, M., Bouhnik, D., & Eistein, S.S. (student) (2022). Browser search hijacking. Meidaat, an Israeli journal of Information Science (in Hebrew) https://is.biu.ac.il/node/4383 B (No rank in SJR, no IF, internal rank B)
  12. Zhitomirsky-Geffet, M. & G. Avidan (student). (2022). A new framework for systematic analysis and classification of inconsistencies in multi-viewpoint ontologies, Knowledge Organization, 48(5), 331-344. https://doi.org/10.5771/0943-7444-2021-5 Q2
  13. Suissa, O. (student), Zhitomirsky-Geffet M. & Elmalech, A.  (2022). Toward a Period-Specific Optimized Neural Network for OCR Error Correction of Historical Hebrew Texts, ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, 15(2), 1-20. https://doi.org/10.1145/3479159 Q1
  14. Suissa, O. (student), Elmalech, A. and Zhitomirsky-Geffet M. (2021). Text Analysis Using Deep Neural Networks in Digital Humanities and Information Science, Journal of Association for Information Science and Technology, 73(2), 268-287. https://doi.org/10.1002/asi.24544 Q1
  15. Weinberger M. (student) & Zhitomirsky-Geffet, M. (2021). Diversity of success: Measuring the scholarly performance diversity of tenured professors in the Israeli academia. Scientometrics, 126, 2931–2970. https://doi.org/10.1007/s11192-020-03823-9 Q1
  16. Zhitomirsky-Geffet, M. & A. Weic. (student) (2021). Utilizing Facebook for professional integration of three ethnic groups in Israel. AI & Society: Journal of Knowledge, Culture and Communication, Springer, 36, 737–755. https://doi.org/10.1007/s00146-020-01131-7 Q1
  17. Zhitomirsky-Geffet, M. & Hajibayova, L. (2020). A New Framework for Ethical Creation and Evaluation of Multi-Perspective Knowledge Organization Systems. Journal of Documentation, 76(6), 1459-1471. https://doi.org/10.1108/JD-04-2020-0053. Q1
  18. Zhitomirsky-Geffet, M., Bergman O. & S. Hillel. (student) (2020). Towards a Wider Perspective in the Social Sciences using a Network of Variables Based on Thousands of Results. Scientometrics, 123(3), 1385-1406. https://DOI: 10.1007/s11192-020-03446-0. Q1
  19. Prebor, G., Zhitomirsky-Geffet, M., & Miller, Y. (2020). A Multi-dimensional Ontology-based Analysis of the Censorship of Hebrew Manuscripts. Digital Humanities Quarterly, 14(1). http://digitalhumanities.org/dhq/vol/14/1/000442/000442.html Q3
  20. Suissa, O. (student), Elmalech, A. & Zhitomirsky-Geffet, M. (2020). Toward the optimized crowdsourcing strategy for OCR post-correction, Aslib Journal of Information Management, 72(2), 179-197. https://doi.org/10.1108/AJIM-07-2019-0189. Q2
  21. Zhitomirsky-Geffet, M., Prebor G., & Miller, Y. (2020). Ontology-based analysis of the large collection of historical Hebrew manuscripts. Digital Scholarship in the Humanities, 35(3), 688-719. DOI: https://doi.org/10.1093/llc/fqz058. (A)
  22. Prebor, G., Zhitomirsky-Geffet, M., & Miller, Y. (2020). A new analytic framework for prediction of migration patterns and locations of historical manuscripts based on their script types. Digital Scholarship in the Humanities, 35(2), 441-458. https://doi.org/10.1093/llc/fqz038. (A)
  23. Zhitomirsky-Geffet, M. & O. Bergman. (2019). Towards variables’ network for mining relationships between results of thousands of papers in social sciences. Meidaat, an Israeli journal of Information Science, 14(1), in Hebrew. https://is.biu.ac.il/node/3700. (A)
  24. Zhitomirsky-Geffet, M. (2019). Towards a diversified knowledge organization system: An open network of inter-linked subsystems with multiple validity scopes. Journal of Documentation,  75(5), 1124-1138. DOI: https://doi.org/10.1108/JD-10-2018-0163. (A)
  25. Zhitomirsky-Geffet, M., & Prebor G. (2019). SageBook: Toward a cross-generational social network for the Jewish sages’ prosopography. Digital Scholarship in the Humanities, 34(3), 676-695. https://doi.org/10.1093/llc/fqy065. (A)
  26. Zhitomirsky-Geffet, M., J. Bar-Ilan & M Levene. (2018). Categorical relevance judgment, Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST), 69(9), 1084-1094. https://doi.org/10.1002/asi.24035 (A+)
  27. Zhitomirsky-Geffet M., Bar-Ilan J., & Levene M. (2017). Analysis of change in users' assessment of search results over time. Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST), 68)5(, 1137–1148. https://doi.org/10.1002/asi.23745 (A+)
  28. Zhitomirsky-Geffet M. (2017). Ontologies in Information Science and Approaches for their Construction. Meidaat, an Israeli journal of Information Science, 13(2) (in Hebrew). http://is.biu.ac.il/node/3078. (B)
  29. Zhitomirsky-Geffet M. & Mograbi C. Z.(student) (2017). A new framework for collaborative ontology construction for an agricultural domain from heterogeneous information resources. Journal of Agricultural & Food Information, 19(3(, 203-227. doi:10.1080/10496505.2017.1378105. (B)
  30. Weinberger, M. (student ,(Zhitomirsky-Geffet M., & D. Bouhnik. (2017). Factors affecting users' online privacy literacy among students in Israel. Online Information Review, 41(5(, 655-671. https://doi.org/10.1108/OIR-05-2016-0127 (A+)
  31. Zhitomirsky-Geffet, M & Zadok A (student) (2017). Risk analysis and prediction in welfare institutions using a recommender system. AI & Society, Springer, 33(4), https://doi.org/10.1007/s00146-017-0735-2. (A)
  32. Weinberger, M. (student), D. Bouhnik & M. Zhitomirsky-Geffet. (2017). Factors Affecting Students’ Privacy Paradox and Privacy Protection Behavior. Open Information Science, 1(1), DeGruyter. https://doi.org/10.1515/opis-2017-0002. (A)
  33. Weinberger, M. (student), M. Zhitomirsky-Geffet & D. Bouhnik. (2017). Sex differences in attitudes towards online privacy and anonymity among Israeli students with different technical backgrounds. Information Research: An International Electronic Journal, 22(4), n4. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1164311.pdf. (A)
  34. Zhitomirsky-Geffet M. & Blau M. (student) (2017). Cross-generational analysis of information seeking behavior of smartphone users. Aslib Journal of Information Management, 69(6(, 721-739. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AJIM-04-2017 0083/full/html. (A+)
  35. Zhitomirsky-Geffet M., Prebor G., & Bloch O. (student) (2017). Improving proverb search and retrieval with a generic multi-dimensional ontology. Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST), 68(1), 141-153. https://doi.org/10.1002/asi.23573 (Aּ+)
  36. Zhitomirsky-Geffet, M., Erez E. S., & Bar-Ilan J. (2017).  Towards multi-viewpoint ontology construction by collaboration of non-experts and crowdsourcing: the case of the effect of diet on health. Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST), 68(3(, 681–694. https://doi.org/10.1002/asi.23686 (A+)
  37. Zhitomirsky-Geffet, M. & Blau, M. (student) (2016). Cross-generational analysis of predictive factors of addictive behavior in smartphone usage. Computers in Human Behavior, 64, 682-693. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.07.061 (A+)
  38. David, E., Zhitomirsky-Geffet M., Koppel M & Uzan H. (2016). Utilizing Facebook pages of the political parties to automatically predict the political orientation of Facebook users. Online Information Review, 40(5), 610 - 623. https://doi.org/10.1108/OIR-09-2015-0308 (A+)
  39. Zhitomirsky-Geffet M., Bar-Ilan J., & Levene M. (2016). Testing the stability of “wisdom of crowds” judgments of search results over time and their similarity with the search engine rankings. Aslib Journal of Information Management, 68(4), 407-427. https://doi.org/10.1108/AJIM-10-2015-0165 (A+) Emerald Highly Commended paper award.
  40. Zhitomirsky-Geffet M., Bar-Ilan J., & Levene M. (2016). A Markov chain model for changes in users’ assessment of search results. PLoS ONE, 11(5): e0155285. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155285. (A+)
  41. Zhitomirsky-Geffet M. & Prebor G. (2016). Towards an ontopedia for historical Hebrew manuscripts. Frontiers in Digital Humanities, section of Digital Paleography and Book History, 3, 3. http://dx.doi.org/10.3389/fdigh.2016.00003.
  42. Zhitomirsky-Geffet M., David, E., Koppel M., & Uzan H. (2016). Utilizing overtly political texts for fully automatic evaluation of political leaning of online news websites. Online Information Review, 40(3), 362 – 379. https://doi.org/10.1108/OIR-06-2015-0211 (A+) Emerald Outstanding paper award.    
  43. Zhitomirsky-Geffet M. & Bratspiess Y. (student) (2015). Perceived effectiveness of social networks for job search, LIBRI, 65(2), 105-118, 2015‏. https://doi.org/10.1515/libri-2014-0115 (B)
  44. Zhitomirsky-Geffet M. & Daya Y. (student) (2015). Mining query subtopics from social tags, Information Research, 20(2), 1-15, 2015‏. http://InformationR.net/ir/20-2/paper666.html (A)
  45. Zhitomirsky-Geffet M. & Bratspiess Y. (student) (2015). Professional information disclosure on social networks: The case of Facebook and LinkedIn in Israel. Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST), 67(3), 193-204. https://doi.org/10.1002/asi.23393 (A+)
  46. Zhitomirsky-Geffet M. & Bar-Ilan J. (2014). Towards maximal unification of semantically diverse ontologies for controversial domains. Aslib Journal of Information Management, 66(5), 494 –518. https://doi.org/10.1108/AJIM-11-2013-0123 (A+)
  47. Zhitomirsky-Geffet M. & Erez E. S. (student) (2014). Maximizing agreement on diverse ontologies with "wisdom of crowds" relation classification. Online Information Review, 38(5), 616 - 633. https://doi.org/10.1108/OIR-03-2014-0073 (A+)
  48. Zhitomirsky-Geffet M. & Maman Y. (student) (2014). "Wisdom of crowds" and online information reliability: A case study of Israeli real estate websites. Online Information Review, 38(3), 417 – 435. https://doi.org/10.1108/OIR-07-2013-0176 (A+)
  49. Bar-Ilan, J., Zhitomirsky-Geffet, M., Miller, Y., & Shoham, S. (2012). Tag-based retrieval of images through different interfaces: A user study. Online Information Review, 36(5), 739-757. https://doi.org/10.1108/14684521211276019 (A+)
  50. Kotlerman, L.(student), Dagan, I., Szpektor I., & Zhitomirsky-Geffet, M. (2010). Directional distributional similarity for lexical inference. Natural Language Engineering, 4(16), 359-389. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/S1351324910000124 (A)
  51. Bar-Ilan, J., Zhitomirsky-Geffet, M., Miller, Y., & Shoham, S. (2010). The effects of background information and social interaction on image tagging. Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST), 61(5), 940-951. https://doi.org/10.1002/asi.21306 (A+) 
  52. Zhitomirsky-Geffet M., Bar-Ilan, J., Miller, Y., & Shoham, S. (2010). A generic framework for collaborative multi-perspective ontology acquisition. Online Information Review, 34(1), 145-159. https://doi.org/10.1145/1367497.1367639 (A+)       
  53. Zhitomirsky-Geffet, M. & Dagan, I. (2009). Bootstrapping distributional feature vector quality. Computational Linguistics, 3(35), 313-343. https://doi.org/10.1162/coli.08-032-R1-06-96 (A+)
  54. Zhitomirsky-Geffet, M., Frachtenberg, E., Wiseman, Y. & Feitelson, D. G. (2009). A unified strategy for search and result representation for an online bibliographical catalog. Online Information Review, 3(33), 511-536. https://doi.org/10.1108/14684520910969934 (A+)       
  55. Zhitomirsky-Geffet, M. (2009). What are words with similar meaning and how do they assist information retrieval?  The Israeli Journal of Information, Meidaat, 5, 59-69.      https://is.biu.ac.il/sites/is/files/shared/meidaat-05.pdf (In Hebrew). (B)
  56. Geffet M., Wiseman, Y., & Feitelson, D. G. (2005). Automatic alphabet recognition. Information Retrieval, Springer, 8(1), 25-40. https://doi.org/10.1023/B:INRT.0000048495.64628.ea (A)

  מאמרים באסופות של כנסים מדעיים שפיטים

  1. Zhitomirsky-Geffet, M. & Suissa O. (October, 2023). AI-Based Research Tool for Large Genealogical Corpora: The Case of Jewish Communities Worldwide. In ASIS&T conference, October 31th, 2023, London, UK.
  2. Zhitomirsky-Geffet, M. (October, 2022). Turning filter bubbles into bubblesphere with multi-viewpoint KOS and diverse similarity. In ASIS&T conference, 59(1), 533-538, October 31th-November 2nd, Pittsburg, PA, USA. ASIS&T best short paper award (1st place).
  3. Zhitomirsky-Geffet, M., Ben-Gigi, N., Katzoff, B., & Schler, J. (July, 2022). Global and local citation networks as a new paradigm for multiple viewpoint investigation in historical literature: a case study of the Rabbinic literature corpus, 424-425. ADHO Digital Humanities conference 2022. Tokyo, July 2022. Virtual conference.
  4. Minster S., Kizhner, I., & Zhitomirsky-Geffet, M., (July, 2022). Exploring a cultural “filter bubble” in artwork databases of two large museums of fine arts. ADHO Digital Humanities conference 2022, 315-316. Tokyo, July 2022. Virtual conference.
  5. Zhitomirsky-Geffet, M., Weinberger, M., & Bouhnik, D. (2020). Identifying Citation Growth Patterns of the Top Scholars in Israel (with Weinberger, M., Bouhnik, D.). Poster in the Annual Meeting of the Association for Information Science, 57(1), e359. October 22nd-November 1st, 2020, Virtual conference, USA.
  6. Suissa, O., Elmalech, A. Zhitomirsky-Geffet, M. (2020, March). Optimizing the Neural Network Training for OCR Error Correction of Historical Hebrew Texts. Poster in Proceedings of I-Conference 2020, Boras, Sweden.
  7. Weinberger, M., Zhitomirsky-Geffet, M., Bouhnik, D. (2020, March). Academic   and demographic characteristics as predictors of scholarly productivity in the Israeli academia. Poster in Proceedings of I-Conference 2020, Boras, Sweden.
  8. Zhitomirsky-Geffet M., Prebor G., Miller Y. (2018, November). Ontology-based    analysis of the large collection of historical Hebrew manuscripts. Poster in Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Information Science, Vancouver, Canada. ASIS&T digital library: Maryland, USA.
  9. Zhitomirsky-Geffet M., Prebor G., Buchel O., Bouhnik D. (2018, June). A New Methodology for Error Detection and Data Completion in a Large Historical Catalogue Based on an Event Ontology and Network Analysis. Poster in Proceedings of the annual International conference of the Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO), Mexico City, Mexico.
  10. Prebor G., Zhitomirsky-Geffet M., and Y. Miller. (2017, November). A Large-Scale Data-Driven Analysis of Censorship of Hebrew Manuscripts in Italy. Poster in Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Information Science, Washington DC, USA. ASIS&T digital library: Maryland, USA.
  11. Weinberger M., Bouchnik D., Zhitomirsky-Geffet M. (2017, March). Predictors of   Online Privacy Paradox Behavior among Students. Poster in Proceedings of I-Conference 2017, Wuhan, China.
  12. Zhitomirsky-Geffet M. and Blau, M. (2017, March). Predictive factors of information seeking behavior of smartphone users from different generations. In Proceedings of I-Conference 2017, Wuhan, China. 
  13. Zhitomirsky-Geffet M., Kwasnik B., & Bullard J. (2016, October). “Crowdsourcing approaches for knowledge organization systems: Crowd collaboration or crowd work?” In Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Information Science, Copenhagen, Denmark. ASIS&T digital library: Maryland, USA.
  14. Zhitomirsky-Geffet M., Prebor G., & Feigeinboim A. (2016, July). Towards a cross-generation social network of the Jewish sages. The annual international conference of the Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO), Krakow, Poland.
  15. Erez E.S., Zhitomirsky-Geffet M., & Bar-Ilan, J. (2015, November). Subjective vs. objective evaluation of ontological statements with crowdsourcing. Poster in Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Information Science, St. Louise, MO, USA. ASIS&T digital library: Maryland, USA.
  16. Zhitomirsky-Geffet M., Bar-Ilan J., & Levene, M. (2015, November). How and why do users change their assessment of search results over time? Poster in Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Information Science, St. Louise, MO, USA. ASIS&T digital library: Maryland, USA.
  17. Prebor G. & Zhitomirsky-Geffet M. (2015, July). Towards the ontopedia for Hebrew historical manuscripts. The annual international conference of the Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO), Sydney, Australia.
  18. Uzan, H., David, E., Koppel M., & Zhitomirsky-Geffet M. (2015, January). Automatic political profiling in heterogeneous corpora.  In Proceedings of the ICAART Conference on Artificial Intelligence, (pp. 476-481), Lisbon, Portugal. SciTePress 2015.
  19. Zhitomirsky-Geffet M. & Erez E. S. (2014, July). Collaboratively maximizing inter-ontology agreement for controversial domains: a case study of Jewish cultural heritage. Digital Humanities 2014 – The annual international conference of the Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO), Lausanne, Switzerland.
  20. Bar-Ilan, J., Zhitomirsky-Geffet, M., Miller, Y., & Shoham, S. (2010, August). Tag cloud and ontology-based retrieval of images. In Proceedings of the third symposium on Information interaction in context (pp. 85-94), New Brunswick, NJ, USA. ACM.
  21. Kotlerman, L., Dagan, I., Szpektor I., & Zhitomirsky-Geffet, M. (2009, August). Directional distributional similarity for lexical expansion. In Proceedings of the ACL-IJCNLP 2009 Conference Short Papers (pp. 69-72). Association for Computational Linguistics, Singapore.
  22. Zhitomirsky-Geffet M., Bar-Ilan, J., Miller, Y., & Shoham, S. (2008, April). A generic framework for collaborative multi-perspective ontology acquisition. Poster in Proceedings of the 17th International World Wide Web Conference WWW 2008 (pp. 1027-1028), Beijing, China. ACM.
  23. Mirkin, S., Dagan, I., & Geffet, M. (2006, August). Integrating pattern-based and distributional similarity methods for lexical entailment acquisition. In Proceedings of the 3rd Joint COLING/ACL-06 Conference (pp. 107-114). Association for Computational Linguistics, Sydney, Australia.
  24. Geffet, M. & Dagan, I. (2005, June). The distributional inclusion hypotheses and lexical entailment. In Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics ACL 2005 (pp. 107-114), Ann Arbor, MI, USA. Association for Computational Linguistics.
  25. Geffet, M. & Dagan, I. (2004, August). Feature vector quality and distributional similarity. In Proceedings of the 20th International Conference on Computational Linguistics COLING 2004 (pp. 247-253), Geneve, Switzerland. Association for Computational Linguistics.
  26. Prior, A. & Geffet, M. (2003, September). Mutual information and semantic similarity as predictors of word association strength. In Schmalhofer, F., Young, R. & Katz, G. (Eds.), In Proceedings of the 1st European Cognitive Science Conference (EuroCogSci-2003). Lawrence Erlbaum Associates:  Mahwah, NJ.
  27. Geffet, M., Wiseman, Y. & Feitelson, D. G. (2002, July). Automatic alphabet recognition. In Proceedings of the 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics SCI 2002/ISAS 2002 (pp. 122-128). Orlando, Florida, USA.
  28. Geffet, M. & Feitelson, D. G. (2001, June). Hierarchical indexing and Documents matching in BoW. In Proceedings of the ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries JCDL 2001 (pp. 259-267), Roanoke, VA, USA. ACM.

  תאריך עדכון אחרון : 28/03/2024