סגל מנהלי

טלפון דוא"ל
גב' ברק-אסולין רונית - עוזרת ראש מחלקה 03-5318351
גב' גבריאלה חלסצ'י 03-5318351
גב' טשופ רותי 03-5318163
מזכירות 03-5318351
גב' נר'יה גונן 03-5318163
מר שמרלינג עפר 03-5317895