מידע כללי - תואר שני במחלקה למדעי המידע

להרשמה

תואר שני במחלקה למדעי המידע

1. תכנית מדע המידע (עם התמקדות לניהול מידע וידע)

2. תכנית לימודי מידע במגמת טכנולוגיות מידע

3. תכנית לימודי מידע במגמת מדעי הרוח הדיגיטליים

דרישות מוקדמות למועמדים המעוניינים בתואר שני:

ממוצע של 76 לפחות בלימודי התואר הראשון - בעת הצורך יערך ראיון אישי (התואר השני מיועד גם לסטודנטים שאינם בוגרי המחלקה למדעי המידע).

תלמידים מן המניין: סטודנטים שאינם מהתחום נדרשים בלימודי השלמה (לימודי ההשלמה נלמדים בשנה א' סמסטר א')  - נדרשים לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 80 לפחות עם ציון עובר בכל קורס. במסלול עם עבודת מחקר יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 86 לפחות עם ציון עובר בכל קורס.

כל התלמידים מתקבלים מלכתחילה למסלול ללא תזה.

תלמידים המעוניינים בכתיבת עבודת מחקר יגישו בקשה לשינוי מסלול בסמסטר א' בשנה הראשונה ללימודים והבקשה תידונה ע"י המחלקה והוועדה לתואר שני של האוניברסיטה.

סטודנטים בעלי תואר שני לא מחקרי המעוניינים בקבלה למסלול עם תזה בלבד  - נדרשים לממוצע תואר ראשון ושני בציון של 88 לפחות.

תלמידים שלא יגישו הצעת מחקר תוך שנה מקבלת אישור הועדה המחלקתית יעברו למסלול ללא תזה.

משך הלימודים : שנתיים

חובות לימודים לתואר שני על פי נק"ז

הערה: חישוב מס' הנקודות לתואר הוא באחריות הסטודנט/ית!

מסלול א' – עם עבודת מחקר:

מכסת השעות והסמינריונים:

מכסת הנקודות לתואר 16 נק"ז (כולל 2 סמינריונים) + 4 נק"ז קורסי השלמה.

מכסת הנקודות לבוגרי תואר ראשון במדע המידע ו/או בספרנות משני הן 16 נק"ז  (כולל 2 סמינריונים) + 2 נק"ז קורסי השלמה.

מכסת הנקודות לתואר לבוגרי תואר ראשון במדע המידע ו/או בספרנות ראשי/מורחב הן 16 נק"ז  (כולל 2 סמינריונים).

מכסת הנקודות לבעלי תעודת "ספרן מוסמך" בספרנות/לימודי תעודה במדע המידע, בתוכנית מדע המידע בלבד! 18 נק"ז (כולל 2 סמינריונים).

יש להגיש את הצעת המחקר לבית הספר ללימודים מתקדמים עד סוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה. תלמידים שלא יגישו הצעת מחקר תוך שנה מקבלת אישור הועדה המחלקתית יעברו למסלול בלי תזה.

במסגרת לימודי תואר שני על התלמידים להרשם לקורס 35-973 סדנא לכתיבת תזה, להרשם כל שנה לקורס 35-300 תזה לתואר שני ולהשתתף בתרגילי מעבדה, השתתפות במחקרים ובסקרים הנערכים במחלקה, בקולוקוויום מחלקתי וזאת בנוסף לכתיבת עבודת מחקר בתחום התמחותו.

מסלול ב' - ללא עבודת מחקר:

מכסת השעות והסמינריונים:

מכסת הנקודות לתואר  22 נק"ז (כולל 3 סמינריונים) + 4 נק"ז קורסי השלמה (טכנולגיות מידע ומדעי הרוח הדיגיטליים) או 3 נק"ז (מדע המידע)

מכסת הנקודות לתואר לבוגרי תואר ראשון במדע המידע ו/או בספרנות ראשי/מורחב הן 22 נק"ז  (כולל 3 סמינריונים) ללא קורסי השלמה.

מכסת הנקודות לבעלי תעודת "ספרן מוסמך" בספרנות/לימודי תעודה במדע המידע, בתוכנית מדע המידע בלבד! 18 נק"ז (כולל 2 סמינריונים).

במסגרת לימודי תואר שני על התלמידים להשתתף בתרגילי מעבדה, השתתפות במחקרים ובסקרים הנערכים במחלקה.

דרישות נוספות לתואר שני במדעי המידע בתכנית מדע המידע , בתכנית לימודי מידע במגמת טכנולוגיות מידע ובתכנית לימודי מידע במגמת מדעי הרוח הדיגיטליים 

  • אנגלית כשפה זרה
  • לימודי יסוד ביהדות

הנחיות רישום לתואר שני לשנה"ל תשפ"ד - מדעי המידע

הרשמה לתואר שני

השלמות לתואר שני:

ללא עבודת מחקר: יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 80 לפחות עם ציון עובר בכל קורס.

עם עבודת מחקר: יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 86 לפחות עם ציון עובר בכל קורס.

יש לעבור את כל הקורסים בציון עובר ובממוצע מעל 80 כדי להמשיך את לימודי התואר.

במגמה לטכנולוגיות מידע ומדעי הרוח הדיגיטליים: 4 נק"ז חובה

קוד קורס        

שם הקורס

980

מבוא למדע המידע

756

יסודות מתמטיים במדעי הנתונים

728

מבוא לניהול נתונים

994

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

 

קורסי השלמה במגמה למדע המידע (ניהול מידע וידע): 3 נק"ז

קוד קורס        

שם הקורס

980

מבוא למדע המידע

728

מבוא לניהול נתונים

994

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

 

מעבר למסלול תואר שני עם תזה:

סטודנטים המעוניינים להתקבל לתואר שני עם תזה, יופיעו בפני הועדה המחלקתית למסלול עם תזה.

הועדה מתכנסת בסוף סמסטר א' בחדר ראש המחלקה פרופ' ג'ני ברונשטיין 502/3 חדר 6.

לוועדה הסמכות הבלעדית לקביעת המנחה לתזה ונושא עבודת המחקר.

יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 86 לפחות עם ציון עובר בכל קורס.

רצ"ב לינק עם שמות המנחים לתארים מתקדמים:

https://is.biu.ac.il/node/2231

יש להביא:

תיאור קצר (עמוד אחד לכל היותר) של רעיון לעבודת תזה

קורות חיים

עבודה סמינריונית מהתואר הראשון/ השני

סטודנטים המעוניינים להופיע בפני הוועדה מתבקשים לשלוח מייל למזכירות:

information-science.dept@biu.ac.il

תשובות ניתנות במייל.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון הוועדה לתואר השני בפרק המבוא.

ניתן להיעזר גם בהנחיות להכנת וכתיבת עבודת תזה במדריך לסטודנט באתר המחלקה.

הגנה על עבודת המחקר

הגנה על עבודת המחקר תתבסס על עבודת המחקר ועל הביבליוגרפיה ששימשה לבסיס המחקר.

למידע נוסף צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318351.