מידע כללי - תואר שני במחלקה למדעי המידע

 

להרשמה

המחלקה למדעי המידע מציעה שלוש מגמות לימודים לתואר שני (עם תזה וללא תזה):

1. המגמה למדע המידע, התמקדות בניהול מידע וידע (תואר שני במידענות)

2. המגמה לטכנולוגיות מידע

3. המגמה למדעי הרוח הדיגיטליים

דרישות מוקדמות למועמדים ולמועמדות לתואר שני במחלקה למדעי המידע:

ממוצע 76 לפחות בלימודי תואר ראשון במדעי המידע – במקרה הצורך ייערך ראיון אישי.

התואר השני מיועד גם לסטודנטים ולסטודנטיות שאינם בוגרי תואר ראשון במדעי המידע, בכפוף ללימודי השלמה, שנלמדים בסמסטר א' של בשנת הלימודים הראשונה לתואר.

יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע 80 לפחות וציון עובר בכל קורס.

במסלול עם תזה יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע 86 לפחות ובציון עובר בכל קורס.

כל הסטודנטיות והסטודנטים מתקבלים למסלול ללא תזה. המעוניינים בכתיבת עבודת מחקר יגישו בקשה לשינוי מסלול בסמסטר א' בשנה הראשונה ללימודים, המחלקה למדעי המידע והוועדה לתואר שני של האוניברסיטה ידונו בבקשה.

סטודנטים וסטודנטיות שהשלימו תואר שני לא מחקרי ומעוניינים בקבלה לתוכנית להשלמת תזה בלבד, נדרשים לממוצע 88 לפחות בלימודי התואר הראשון והתואר השני.

סטודנטים וסטודנטיות שלא יגישו הצעת מחקר בתוך שנה מקבלת אישור הוועדה המחלקתית יועברו למסלול ללא תזה.

משך הלימודים: שנתיים

חובות לימודים לתואר שני על פי נ"ז

הערה: חישוב מספר הנקודות לתואר הוא באחריות כל סטודנט וסטודנטית!

מסלול א' – תואר שני עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים:

מכסת הנקודות לתואר: 32 נ"ז (כולל 2 סמינריונים) + 8 נ"ז קורסי השלמה.

מכסת הנקודות לבוגרי תואר ראשון במדע המידע ו/או בספרנות משני: 32 נ"ז (כולל 2 סמינריונים) + 2 נ"ז קורסי השלמה.

מכסת הנקודות לתואר לבוגרי תואר ראשון במדע המידע ו/או בספרנות ראשי/מורחב: 32 נ"ז (כולל 2 סמינריונים).

מכסת הנקודות לבעלי תעודת "ספרן מוסמך" בספרנות/לימודי תעודה במדע המידע, במגמה למדע המידע בלבד! 36 נ"ז (כולל 2 סמינריונים).

יש להגיש את הצעת המחקר לבית הספר ללימודים מתקדמים עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. סטודנטים וסטודנטיות שלא יגישו הצעת מחקר בתוך שנה מקבלת אישור הוועדה המחלקתית יועברו למסלול ללא תזה.

בלימודי תואר שני על הסטודנטים והסטודנטיות להירשם לקורס 35-973 – סדנה לכתיבת תזה; בכל שנה יש להירשם לקורס 35-3000 – תזה לתואר שני; ולהשתתף בתרגילי מעבדה, במחקרים ובסקרים הנערכים במחלקה ובקולוקוויום מחלקתי; וזאת נוסף על כתיבת עבודת מחקר בתחום ההתמחות.

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים:

מכסת הנקודות לתואר: 40 נ"ז (כולל 3 סמינריונים) + 8 נ"ז קורסי השלמה (טכנולוגיות מידע ומדעי הרוח הדיגיטליים) או 6 נ"ז (מדע המידע).

מכסת הנקודות לתואר לבוגרי תואר ראשון במדע המידע ו/או בספרנות ראשי/מורחב: 40 נ"ז (כולל 3 סמינריונים), ללא קורסי השלמה.

מכסת הנקודות לבעלי תעודת "ספרן מוסמך" בספרנות/לימודי תעודה במדע המידע, במגמה למדע המידע בלבד! 36 נ"ז (כולל 2 סמינריונים).

בלימודי תואר שני על הסטודנטים והסטודנטיות להשתתף בתרגילי מעבדה, במחקרים ובסקרים הנערכים במחלקה.

 

דרישות נוספות לכל המגמות ובשני המסלולים לתואר שני:

  • אנגלית כשפה זרה
  • לימודי יסוד ביהדות

הנחיות רישום לתואר שני לשנה"ל תשפ"ד – מדעי המידע

הרשמה לתואר שני

 

השלמות לתואר שני:

ללא עבודת מחקר: יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע 80 לפחות ובציון עובר בכל קורס.

עם עבודת מחקר: יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע 86 לפחות ובציון עובר בכל קורס.

יש לעבור את כל הקורסים בציון עובר ובממוצע מעל 80 כדי להמשיך את לימודי התואר.

 

קורסי השלמה במגמה לטכנולוגיות מידע ומדעי הרוח הדיגיטליים, 8 נ"ז חובה:

קוד קורס        

שם הקורס

980

מבוא למדע המידע

756

יסודות מתמטיים במדעי הנתונים

728

מבוא לניהול נתונים

994

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

 

קורסי השלמה במגמה למדע המידע (תואר שני במידענות), 3 נ"ז חובה:

 

מעבר למסלול תואר שני עם תזה

סטודנטיות וסטודנטים המעוניינים להתקבל לתואר שני עם תזה יופיעו בפני הוועדה המחלקתית למסלול עם תזה. אפשר להגיש בקשה אלקטרונית לוועדה.

לוועדה הסמכות הבלעדית לקביעת המנחה לתזה ונושא עבודת המחקר.

יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע 86 לפחות ובציון עובר בכל קורס.

שמות המנחים לתארים מתקדמים: https://is.biu.ac.il/node/2231

יש להביא:

תיאור קצר (עמוד אחד לכל היותר) של רעיון לעבודת תזה

קורות חיים

עבודה סמינריונית מלימודי התואר הראשון או התואר השני

סטודנטיות וסטודנטים המעוניינים להופיע בפני הוועדה מתבקשים לשלוח מייל למזכירות:

information-science.dept@biu.ac.il תשובות יישלחו במייל.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר:

ראה תקנון הוועדה לתואר השני בפרק המבוא.

אפשר להיעזר גם בהנחיות לכתיבת עבודת תזה ב"מדריך לסטודנט" באתר המחלקה.

הגנה על עבודת המחקר:

הגנה על עבודת המחקר תתבסס על עבודת המחקר ועל הביבליוגרפיה ששימשה לבסיס המחקר.

למידע נוסף צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318351.