עבודות תיזה ודוקטורט

שנה סטודנט/ית מנחה
2022 דרכי התמודדות עם משבר הקורונה באמצעות מקורות מידע מסורתיים ודיגיטליים בקרב הציבור החרדי‏ MA לוין, דוד ד"ר טלי גזית
2022 הספרייה הציבורית החרדית בישראל MA לייטער, משה חיים ד"ר פריבור גילה
2022 הקשר בין המאפיינים האישיים והאישיותיים של סטודנטים ושביעות רצונם מהלמידה המקוונת בתקופת הקורונה‏ MA טל שוורץ פרופ' אהרוני נועה
2021 "גישה פתוחה" לפרסום מדעי בישראל : מגמות ותפיסות בקרב חוקרים וספרנים PhD חדד, שלומית פרופ' אהרוני נועה
2021 ביבליותרפיה כמסגרת תיאורטית לבחינת ההשתתפות בקבוצות פייסבוק העוסקות בשיתוף חוויות קריאה MA מס, הדר פרופ' ברונשטיין ג'ני , ד"ר טלי גזית
2021 גורמי מוטיבציה לחשיפה עצמית וחשיפת מידע אישי של מתמודדי נפש בקבוצת פייסבוק ציבוריות וסגורות PhD רוטשילד, נאוה פרופ' אהרוני נועה
2021 הטיה מגדרית בויקיפדיה בעברית : הערכה כמותית MA מרקוביץ, מרב ד"ר פריבור גילה
2021 השפעת השימוש בטלפונים חכמים על אחזור תמונות משפחתיות MA גוטמן, דיינה פרופ' חבר ברגמן עופר
2021 השפעת שילוב סוגי נתונים במערכות מידע על קבלת החלטות תפעוליות בארגונים MA גומז, רונית ד"ר אלמלח אבשלום
2021 התאמה אישית של משימות לעובדים במערכות מיקור המונים במטרה לצמצם את אחוזי הנטישה MA סופר, יען יעקב, 1971- ד"ר אלמלח אבשלום
2021 מגרמניה הנאצית לאוניברסיטה העברית : קליטתם של ספרי "אוצרות הגולה" בספרייה הלאומית MA ליפסון, דניאל ד"ר פריבור גילה
2021 מודל לניבוי העשרת כמות ציטוטים PhD וינברגר, מאור פרופ' גפת-טמיר מעיין
2021 ניהול מידע מאוחסן אלקטרונית: צעדים ראשונים לקראת גילוי מסמכים אלקטרוניים: המקרה של המגזר העסקי PhD יום טוב, אלונה ד"ר שנקולבסקי-קרול סילוויה , פרופ' (אמריטוס) ברוכסון-ארביב שפרה
2021 תהליך ניהול תקשורת מידע פרטי (תיאוריית CPM) בקבוצות תמיכה רפואיות בפייסבוק MA אביזוהר, כרמל פרופ' אהרוני נועה , ד"ר טלי גזית
2020 "שלוש שנים למדת איך להחזיר ספר למדף?" : ספרני בתי ספר, ספריות ציבוריות וספריות אקדמיות : תפיסת הדימוי העצמי-מקצועי בזיקה למיצב החברתי של מקצוע הספרנות/מידענות MA אילון, אילת פרופ' אהרוני נועה
2020 אוסף ספרי היזכור של ספרית יד ושם ירושלים : היבטים ביבליוגרפיים, היסטוריים וסטטיסטיים MA יזרעאל, מירב ד"ר פריבור גילה
2020 בדיקת השפעת השימוש בעקרונות פסיכולוגיית הגשטלט על תפעול הממשק PhD קצור, אירית פרופ' חבר ברגמן עופר
2020 דפוסי התנהגות חיפוש המידע של הצרכן הישראלי ברשת האינטרנט לצורך איתור מידע אודות בתי מלון בישראל MA ממן, קרן פרופ' אהרוני נועה
2020 ההשפעה של יצירת תרבות וסביבה בית ספרית כמעודדות קריאה ויישומה על עמדות תלמידים כלפי קריאת ספרות יפה PhD בוכבינדר, קרן פרופ' (אמריטוס) ברוכסון-ארביב שפרה
2020 השפעת ניהול אפליקציות על אחזורן בטלפונים חכמים MA פרודין, ידידיה פרופ' חבר ברגמן עופר
2020 השפעת פלטפורמה דיגיטלית רב-מודאלית להדרכת מטופלים להזרקה עצמית של זריקה תת עורית למניעת פקקת ורידים על: רמת הידע הנרכש, שביעות רצון ותחושת מסוגלות עצמית בקרב המטופלים המודרכים MA ז'יטורמירסקי, יעקכ פרופ' אהרוני נועה
2020 התנהגות מידע בקרב הורים לילדים פגים MA בן-יהודה, אייל פרופ' ברונשטיין ג'ני
2020 כחול עמוק : משטרת ישראל אל מול האיום הקיברנטי MA אדמוני, אחיה פרופ' גפת-טמיר מעיין
2020 מודל התנהגות המנחה בקבוצות תמיכה וירטואליות : מקרה המבחן של מנהלי קהילות תמיכה ישראליות בפייסבוק MA איתן, טל ד"ר טלי גזית
2020 מסע בזמן לירושלים : ניתוח תוכן של תיאורי ירושלים בספרות המסעות היהודית לדורותיה : מקרה בוחן של מחקר היסטורי במדעי הרוח הדיגיטליים MA יוסף, גנית ד"ר פריבור גילה