עבודות תיזה ודוקטורט

שנה סטודנט/ית מנחה
2024 הבדלים סוציו-דמוגרפיים בייצוגם העצמי האינטרנטי של חוקרים MA הודיה רוחמה זרגרי ד"ר רוזנפלד אריאל
2024 הערכת האימפקט והנראות של חוקרים בתחום לימודי מידע וספרנות במוסדות להשכלה גבוהה באמצעות מדדים ביבליומטריים ואלטמטריים PhD מיכל בנימין-כהנא פרופ' בר אילן יהודית ז"ל , פרופ' יצחקי משה
2023 אחזור ושיתוף קבצים : האם קיימים הבדלים בין עמדות להתנהגות? MA שר, אסתר פרופ' חבר ברגמן עופר
2023 איומים במרחב הסייבר במדינת ישראל בין השנים 2019-2010 : היבטים חברתיים, כלכליים וביטחוניים, על פי כתבות בעיתונות המקוונת PhD חיה שטיינברג פרופ' (אמריטוס) ברוכסון-ארביב שפרה
2023 בחינת פרקטיקות מידע של מטפלים בבני משפחה קשישים סיעודיים MA שקד, מאיה פרופ' ברונשטיין ג'ני
2023 בית הדפוס "האלמנה והאחים ראם" (1789-1940) : היבטים ביבליוגרפיים והיסטוריים MA דגן, תחיה ד"ר פריבור גילה
2023 זיהוי ערוצי שידור מידע מקביליים בשיחות וידאו באמצעות למידת מכונה MA יוסף, אופיר ד"ר אלמלח אבשלום
2023 ניהול קהילות הורות בפייסבוק : מחקר משולב PhD לילך גל פרופ' ברונשטיין ג'ני , ד"ר טלי גזית
2023 ניתוח אוטומטי של שינויי שיח פוליטי בפייסבוק בתקופת 4 מערכות בחירות בישראל MA עוז, גל פרופ' גפת-טמיר מעיין , ד"ר אלמלח אבשלום
2023 שיתוף מידע על עוברים ברשתות חברתיות : הבדלים בין אימהות-לעתיד משתפות ללא משתפות ליעד ראובן פרופ' אהרוני נועה
2023 תיארוך של כתב-ידי עבריים בהתבססות על מאפיינים קודיקולוגיים באמצעות למידת מכונה מונחית MA אלכסנדר גולדברג ד"ר פריבור גילה , ד"ר אלמלח אבשלום
2022 בניית רשת חברתית חוצת-דורות עבור חכמי עם ישראל PhD צדוק, אביטל פרופ' גפת-טמיר מעיין
2022 דרכי התמודדות עם משבר הקורונה באמצעות מקורות מידע מסורתיים ודיגיטליים בקרב הציבור החרדי‏ MA לוין, דוד ד"ר טלי גזית
2022 הספרייה הציבורית החרדית בישראל MA לייטער, משה חיים ד"ר פריבור גילה
2022 הקשר בין המאפיינים האישיים והאישיותיים של סטודנטים ושביעות רצונם מהלמידה המקוונת בתקופת הקורונה‏ MA שוורץ, טל פרופ' אהרוני נועה
2022 משבר הקורונה כזרז היסטורי לשינוי סביבת למידה דיגיטלית : התמודדות מורים, הורים, תלמידי חטיבות הביניים ותלמידי תיכונים בישראל עם העברת מידע ועיבודו בפלטפורמת הלמידה מרחוק PhD אילון, אילת פרופ' אהרוני נועה
2022 פיתוח מודל גנרי לאונטולוגיה רבת-מימדים לעולם הפתגמים MA בלוך, אורנה פרופ' גפת-טמיר מעיין , ד"ר פריבור גילה
2021 "גישה פתוחה" לפרסום מדעי בישראל : מגמות ותפיסות בקרב חוקרים וספרנים PhD חדד, שלומית פרופ' אהרוני נועה
2021 ביבליותרפיה כמסגרת תיאורטית לבחינת ההשתתפות בקבוצות פייסבוק העוסקות בשיתוף חוויות קריאה MA מס, הדר פרופ' ברונשטיין ג'ני , ד"ר טלי גזית
2021 גורמי מוטיבציה לחשיפה עצמית וחשיפת מידע אישי של מתמודדי נפש בקבוצת פייסבוק ציבוריות וסגורות PhD רוטשילד, נאוה פרופ' אהרוני נועה
2021 הטיה מגדרית בויקיפדיה בעברית : הערכה כמותית MA מרקוביץ, מרב ד"ר פריבור גילה
2021 השפעת השימוש בטלפונים חכמים על אחזור תמונות משפחתיות MA גוטמן, דיינה פרופ' חבר ברגמן עופר
2021 השפעת שילוב סוגי נתונים במערכות מידע על קבלת החלטות תפעוליות בארגונים MA גומז, רונית ד"ר אלמלח אבשלום
2021 התאמה אישית של משימות לעובדים במערכות מיקור המונים במטרה לצמצם את אחוזי הנטישה MA סופר, יען יעקב, 1971- ד"ר אלמלח אבשלום
2021 מגרמניה הנאצית לאוניברסיטה העברית : קליטתם של ספרי "אוצרות הגולה" בספרייה הלאומית MA ליפסון, דניאל ד"ר פריבור גילה