עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2019 פיתוח מודל לוגי לייצוג אונטולוגיות מרובות דעות ותיאוריות MA אבידן, גולן גפת-טמיר מעיין
2019 חוטפי חיפוש בדפדפנים MA אישטיין, שי שלמה גפת-טמיר מעיין
2019 פיתוח מודל נתונים עבור מערכת לאחזור וניתוח ממצאים ממחקרים כמותיים במדעי החברה MA הלל, שיר ברגמן עופר
2019 פרקטיקת מידע של מנהלי משאבי אנוש ומגייסים Ph.D ועקנין, יוחנן שמעון אהרוני נועה
2019 אופטימיזציית תיקון שגיאות OCR של עיתונות היסטורית בעברית באמצעות רשתות נוירונים ומיקור המונים MA סויסה, עמרי גפת-טמיר מעיין
2019 התנהגות איתור מידע של עורכי דין בישראל Ph.D סולומון, יוסף ברונשטיין ג'ני - ראש המחלקה למדעי המידע
2019 אפליה והטיות סמויות נגד נשים באקדמיה Ph.D קופר, ציפי אהרוני נועה
2018 כלים במדיניות חוץ : ספריות במרכזים דיפלומטיים בין תרבותיים בישראל MA בדולסקו, אנקה ברוכסון-ארביב שפרה
2018 שילוב אוריינות מידע בהוראה ובלמידה בבתי ספר יסודיים במערכת החינוך בישראל : חקר מקרה Ph.D בן-עמרם, סיגל
2018 התאמת תהליך יצירת סמלים ציבוריים ובדיקת מובנותם לאנשים עם מוגבלות שכלית על פי תקני איזו 2014:ISO 9186-1,‏ 2007: ISO 22727‏ MA גנות, שרון פריבור גילה
2018 תפקיד ספר הקריאה בבית הספר היסודי הממ"ד בעיני מורים, ספרנים, מנהלים וקובעי מדיניות Ph.D חסון, סיגל ברוכסון-ארביב שפרה
2018 שיתוף קבצים: שאלת הסקיילביליות Ph.D ישראלי, תמר ברגמן עופר
2018 הטמעת כללי קיטלוג RDA ותהליך ניהול שינויים בספריות אקדמיות בישראל Ph.D כהן, אהבה שהם סנונית
2018 טכנולוגיה ומחשוב בספריות הציבוריות בישראל - תמונת מצב MA ליפשיץ-מנזלי, אנה פריבור גילה
2018 מוכנות לאבטחת מידע כפונקציה של משתנים אישיותיים Ph.D רייך, נורית אהרוני נועה
2017 הערכה ותיאור של צילום בארכיונים בישראל לאור הפרדיגמה הפוסט-מודרנית בארכיונאות MA אליהו, קארין שנקולבסקי-קרול סילוויה
2017 השתתפות וצפיינות בדיונים חברתיים בקבוצות פייסבוק Ph.D גזית, טלי בר אילן יהודית ז"ל
2017 פיקוח וביקורת (צנזורה) על הרכב האוספים בספריות ציבוריות בישראל Ph.D דז’וריב, שמחה יצחקי משה
2017 מאפייני שימוש בערוצי מידע בריאותיים על-ידי חירשים וכבדי שמיעה בישראל MA וינטר, ליאת ברוכסון-ארביב שפרה
2017 חיפוש מידע מוזיקלי יום-יומי בנושא אירוויזיון בקרב חובביו, מוטיבציות לחיפוש והשלכות חברתיות MA לידור, דנית ברונשטיין ג'ני - ראש המחלקה למדעי המידע
2017 פיתוח מתודולוגיה לבנייה מונחית של אונטולוגיה על ידי מומחים לתחום הידע ומידענים: המקרה של מזיקים MA מוגרבי, חיים גפת-טמיר מעיין
2017 אתרי שו"ת בחברה הדתית-לאומית: שינויים ומגמות Ph.D מרגלית, אפרים ברוכסון-ארביב שפרה
2017 השפעת עיצוב המעודד שמירה בתיקיות על אחזור קבצים בענן MA פרישמן, ירון ברגמן עופר
2017 חיזוי וניתוח סיכונים במסגרות הרווחה באמצעות מערכת מומחה MA צדוק, אביטל גפת-טמיר מעיין
2017 השפעת השימוש ביישום ה – WhatsApp על זיכרון עבודה בקרב בני נוער בין הגילאים 17-12 MA ציון, אבי אהרוני נועה