עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2008 תרומתו של Web 2.0 לרמת הלמידה בקרב תלמידי ביה"ס MA גורדון, נטליה בוכניק דן
2008 היחס בין שימוש בדואר אלקטרוני ופריון מחקרי בקרב הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה מחקרית Ph.D זימרמן אריק בר אילן יהודית ז"ל
2008 דפוסי אתור מידע ואחזורו של סטודנטים בני מעוטים הלומדים לתאר ראשון במכללה Ph.D חי איריס שהם סנונית
2008 תהליכי הפצת מידע עסקי בארגונים תעשייתיים בישראל Ph.D טלניר, לאה שהם סנונית
2008 תרומת המעשיות ואגדות לתהליך הסוציאליזציה לתפקידי מין/מגדר בגיל הגן MA יבורסקי, אירינה שלום נירה
2008 הערכה ממכנת של איכות המידע במערכות ויקי : מחקר משתמש Ph.D יערי, אתי ברוכסון-ארביב שפרה
2008 מודלים ושיטות לישום מורפולוגיה עברית במנועי אחזור MA מרגלית, אפרים בוכניק דן
2008 השאלה בין-ספריתית והמחקר האקדמי: ההבדלים בין החוקרים המשתמשים ואלה שאינם משתמשים בהשאלה בין-ספריתית והגורמים המשפיעים על תוצאות משביעות רצון Ph.D פורת לין פיין שרה ז"ל
2008 אימוץ ידע בארגון: בחינת תיאוריות הצפייה ותפיסת המסוגלות בהקשר של הטמעת הידע בארגון הלומד Ph.D פלד-מרכוס, טליה שהם סנונית
2008 סיבר פגניזם: דפוסי שמוש באינטרנט בקרב מאמינים נאופגניים ישראליים MA קורבט, רינת בוכניק דן
2008 השפעת מאפינים ארגוניים, מבניים ונהוליים על העצמת ספרנים: רשת הספריות בעיר מודיעין-מכבים-רעות: חקר מקרה MA רוכמן, אוה שלום נירה
2007 הקשר בין השתתפות במצעד הספרים לבין העשרת אוצר מלים בקרב תלמידי כתות ג MA אסולין פנינה יצחקי משה
2007 כלכלת המתנות של המידע ברשת האינטרנט: הבטים טכנולוגיים וחברתיים Ph.D בילואוס, יפעת ברוכסון-ארביב שפרה
2007 דפוסי שימוש במקורות מידע דיגיטלי ובמקורות מידע בדפוס במוסדות להשכלה גבוהה בישראל Ph.D בנו דוד יצחקי משה
2007 אתרי חדשות ישראליים בשפה הרוסית: הערכה והשוואה לאתרי חדשות בעברית MA גופשטין סבטלנה
2007 התנהגויות מידע של נכים המוגבלים בניידות ברשת האינטרנט MA גלעם כרמית שלום נירה
2007 קידום ניהול הידע דרך ההיבטים הפורמאליים שבארגון MA גרינוולד ישראל בוכניק דן
2007 השפעותיהם של מסוגלות עצמית לחיפוש עבודה, מסוגלות עצמית לשימוש באינטרנט ותמיכה חברתית על חיפוש עבודה באמצעות האינטרנט בקרב מובטלים בישראל Ph.D דה לה פואנטה שושנה שהם סנונית
2007 פרסונליזציה של מנוע חפוש יעודי: מודל לבנית אבטיפוס MA דרוסקין רחל בוכניק דן
2007 העצמת אמהות באמצעות האינטרנט MA וקסלבאום חן מיטל
2007 מאפיינים של מאגר תמונות דיגיטליות שמטרתו לשמש לצורכי הוראה, לימוד ומחקר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל MA חגר יוליה פרבר מרים
2007 התנהגות מידע והתנהגות איתור מידע של חיי היומיום של הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, בפורומים באינטרנט MA כוכבי ליאורה בר אילן יהודית ז"ל
2007 למידה בסביבה מתקשבת כמטיבת נטיות חשיבה אינטלקטואליות Ph.D כרמי, גולן
2007 צרכי מידע וזהות מינית MA מונטאוריינו מיכל ברוכסון-ארביב שפרה
2007 מודל לציטוט נתונים עובדתיים פשוטים בסביבת האינטרנט Ph.D מילר יצחק בר אילן יהודית ז"ל