הבטים של ידע ותפיסה בקשרי הגומלין שבין הספריות הצבוריות בישראל לבין הארגונים הספרניים המערבים בעבודתן בסביבה של שנויים

מנחה: 
שם הסטודנט: 
אלון, לאה
סוג: 
MA
שנה: 
2012

מספר מיון בספריה:
E027.4 אלו.הב תשע"ב ‬
מספר מערכת בספריה:
001228664

קובץ מצורףגודל
תקציר בעברית234.99 ק"ב
תקציר באנגלית39.85 ק"ב