תואר שלישי במחלקה למדעי המידע בר אילן

לימודי תואר שלישי – דוקטורט במחלקה למדעי המידע בר־אילן

סטודנטים וסטודנטיות לתואר שלישי / דוקטורט במדעי המידע עוסקים במגוון רחב של תחומים וסוגיות מחקר, סקירה של תחומי המחקר | המחלקה למדעי המידע.

דרישות קבלה ללימודי תואר שלישי במחלקה למדעי המידע בר־אילן:

 • תואר שני עם תזה בציון 86 לפחות.
 • המלצות סגל אקדמי.
 • ראיון אישי עם יו"ר הוועדה המחלקתית.
 • אישור בית הספר ללימודים מתקדמים בבר־אילן .
 • דרישות קבלה לכתיבת עבודה שוות־ערך לתזה – תואר שני בלי תזה בציון 90 לפחות. יש לסיים את העבודה שוות־ערך התזה בשנה אחת. קבלה לכתיבת עבודה שוות־ערך תזה אינה קבלה ללימודי תואר שלישי – עם סיום כתיבת העבודה שוות־ערך לתזה והגשתה לשיפוט, על הסטודנטים והסטודנטיות להגיש בקשה ללימודי התואר השלישי – הקבלה מותנית בציונים, באישור הוועדה המחלקתית והוועדה לבית ספר ללימודים מתקדמים בבר־אילן. הנחיות להגשת עבודה שוות־ערך לתזה | בית הספר ללימודים מתקדמים.

דרישות הלימודים לתואר שלישי / דוקטור­ט במחלקה למדעי המידע בבר־אילן:

 • על התלמידים להגיש הצעת מחקר עד סוף שנת הלימודים הראשונה.
 • תלמידים שלהם תואר שני בתחום צריכים להשתתף בקורסים בהיקף של 6 נק"ז .
 • תלמידים שלהם תואר שני שלא מהתחום צריכים להשתתף בשנת הלימודים הראשונה בקורסי השלמות בהיקף שייקבע על ידי ראש המחלקה והמנחה ובהמשך הלימודים להשתתף בקורסים לתואר בהיקף של 8 נק"ז.
 • יש לבחור את הקורסים מתוך מבחר הקורסים לתואר שני בתיאום עם המנחה.
 • ראש המחלקה רשאית לדרוש השתתפות בקורסים נוספים.
 • יש להירשם בכל שנה לקוד דוקטורט: 35-999 עבודת דוקטורט (קורס זה לא נכלל במכסת הקורסים לתואר).
 • תלמידים שלהם חובת אנגלית (על פי תקנון היחידה לאנגלית כשפה זרה), נדרשים ללמוד קורס כתיבה אקדמית ביחידה לאנגלית כשפה זרה (1 נק"ז) – קורס זה לא נכלל במכסת הקורסים לתואר.
 • על התלמידים להשתתף בפגישות פורום דוקטורנטים, בקולוקוויום המחלקתי ובהרצאות אורחים.

דרישות כלליות לתלמידי תואר שלישי / דוקטורט בבר־אילן:

הסטודנטים והסטודנטיות יעמדו בכל דרישות אוניברסיטת בר־אילן לתואר שלישי (כגון, לימודי יסוד ואנגלית) כפי שמפורט בידיעון אוניברסיטת בר־אילן. הגשת הצעת מחקר וכתיבת עבודת דוקטורט תהיינה על פי דרישות הוועדה לתואר שלישי.

השלמות:

יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע 86 לפחות עם ציון עובר בכל קורס.

4 נק"ז חובה

קוד קורס

שם הקורס

נק"ז

מרצה

980

מבוא למדע המידע

1

פרופ' ג'ני ברונשטיין

756

יסודות מתמטיים במדעי הנתונים

1

פרופ' אריאל רוזנפלד

728

ניהול נתונים

1

פרופ' מעיין גפת־טמיר

994

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

1

ד"ר טלי גזית