תואר שלישי בר אילן

להרשמה

לימודי תואר שלישי / דוקטורט במחלקה למדעי המידע בר אילן

דרישות קבלה ללימודי תואר שלישי במחלקה למדעי המידע בר אילן:

 • תואר שני עם תיזה בציון של 86 לפחות.
 • המלצות מאנשי אקדמיה.
 • ראיון אישי עם יו"ר הועדה המחלקתית.
 • אישור בית הספר ללימודים מתקדמים בבר אילן .
 • קבלה לשוות תזה - תואר שני בלי תזה בציון של 90 לפחות. יש לסיים את שוות התזה בשנה. קבלה לשוות תזה לא מהווה קבלה ללימודי תואר שלישי - עם סיום שוות התזה על הסטודנטים להגיש בקשה ללימודי התואר השלישי- הקבלה מותנית בציוני הסטודנט/ית, אישור הוועדה המחלקתית והוועדה לבית ספר ללימודים מתקדמים בבר אילן.

תוכנית לימודי תואר שלישי / דוקטור­ט במחלקה למדעי המידע בבר אילן:

 • על התלמידים להגיש הצעת מחקר עד סוף שנת הלימודים הראשונה.
 • תלמידים בעלי תואר שני בתחום צריכים להשתתף בקורסים בהיקף של 12 נ"ז כולל סמינריון.
 • תלמידים בעלי תואר שני שלא מהתחום צריכים להשתתף בשנת הלימודים הראשונה בקורסי השלמות בהיקף של 14 נ"ז ובהמשך הלימודים להשתתף בקורסים לתואר בהיקף של 16 נ"ז כולל סמינריון.
 • יש לבחור את הקורסים מתוך מבחר הקורסים לתואר שני בתאום עם המנחה.
 • ראשת המחלקה רשאית לדרוש השתתפות בקורסים נוספים.
 • קורס חובה :  35-973 הדרכה לכתיבת תזה (2 נ"ז) - תלמידים שלמדו תואר שני עם תיזה במחלקה צריכים להמיר קורס זה בקורס אחר. (קורס זה או הקורס החלופי נכללים במכסת הקורסים לתואר).
 • קורס חובה נוסף לכל התלמידים:  35-996 הדרכה מחקרית לתלמידי תואר שלישי בבר אילן (יש להרשם לקורס זה בכל שנה בלימודי התואר  השלישי), (קורס זה לא נכלל במכסת הקורסים לתואר).
 • קורס חובה נוסף לכל התלמידים: 35-999 עבודת דוקטורט (יש להרשם לקורס זה בכל שנה בלימודי התואר  השלישי), (קורס זה לא נכלל במכסת הקורסים לתואר).
 • על התלמידים להשתתף בפגישות פורום דוקטורנטים, בקולוקוויום המחלקתי ובהרצאות אורחים.

דרישות כלליות לתלמידי תואר שלישי / דוקטורט בבר אילן:

הסטודנטים יעמדו בכל דרישות אוניברסיטת בר אילן לתואר שלישי (כגון לימודי יסוד ואנגלית) כפי שמפורט בידיעון אוניברסיטת בר אילן. הגשת הצעת מחקר וכתיבת עבודת דוקטורט תהיינה על פי דרישות הוועדה לתואר שלישי.

השלמות:

יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 86 לפחות עם ציון עובר בכל קורס.

14 נ"ז חובה

קוד קורס         שם הקורס נ"ז מרצה
980 מבוא למדע המידע 2 פרופ' יהודית בר-אילן
982 אחזור מידע מתקדם ברשת האינטרנט 2 פרופ' נועה אהרוני
984 ארגון מידע 2 ד"ר פריבור גילה
986 חיפושי מידע מקוונים 2 ד"ר ג'ני ברונשטיין
993 סביבת היעץ: מקורות והערכת מידע 2 פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב

994

998

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

התנהגות ארגונית

2

2

ד"ר טלי גזית

ד"ר ריקי גרינברג

למידע נוסף בנושא ללימודי תואר שלישי במחלקה למדעי המידע, צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון 03-5318351.

בתר דוקטור

בתפריט טפסים מופיע נוהל השתלמות בתר דוקטור וטופס הבקשה.