תואר שלישי במחלקה למדעי המידע בר אילן

להרשמה

לימודי תואר שלישי / דוקטורט במחלקה למדעי המידע בר-אילן

דרישות קבלה ללימודי תואר שלישי במחלקה למדעי המידע בר-אילן:

 • תואר שני עם תיזה בציון של 86 לפחות.
 • המלצות מאנשי אקדמיה.
 • ראיון אישי עם יו"ר הועדה המחלקתית.
 • אישור בית הספר ללימודים מתקדמים בבר-אילן .
 • קבלה לשוות תזה - תואר שני בלי תזה בציון של 90 לפחות. יש לסיים את שוות התזה בשנה. קבלה לשוות תזה לא מהווה קבלה ללימודי תואר שלישי - עם סיום שוות התזה על הסטודנטים להגיש בקשה ללימודי התואר השלישי- הקבלה מותנית בציוני הסטודנט/ית, אישור הוועדה המחלקתית והוועדה לבית ספר ללימודים מתקדמים בבר-אילן.

תוכנית לימודי תואר שלישי / דוקטור­ט במחלקה למדעי המידע בבר-אילן:

 • על התלמידים להגיש הצעת מחקר עד סוף שנת הלימודים הראשונה.
 • תלמידים בעלי תואר שני בתחום צריכים להשתתף בקורסים בהיקף של 6 נק"ז .
 • תלמידים בעלי תואר שני שלא מהתחום צריכים להשתתף בשנת הלימודים הראשונה בקורסי השלמות בהיקף של 4 נק"ז ובהמשך הלימודים להשתתף בקורסים לתואר בהיקף של  8 נק"ז.
 • יש לבחור את הקורסים מתוך מבחר הקורסים לתואר שני בתאום עם המנחה.
 • ראש המחלקה רשאית לדרוש השתתפות בקורסים נוספים.
 • קורס חובה לכל התלמידים:  35-996 הדרכה מחקרית לתלמידי תואר שלישי בבר-אילן (יש להרשם לקורס זה בכל שנה בלימודי התואר  השלישי). (קורס זה לא נכלל במכסת הקורסים לתואר).
 • יש להירשם בכל שנה לקוד דוקטורט: 35-999 עבודת דוקטורט (קורס זה לא נכלל במכסת הקורסים לתואר).
 • תלמידים להם חובת אנגלית (ע"פ תקנון היחידה לאנגלית כשפה זרה), נדרשים ללמוד קורס כתיבה אקדמית במסגרת היחידה (1 נק"ז) - קורס זה נכלל במכסת הקורסים לתואר.
 • על התלמידים להשתתף בפגישות פורום דוקטורנטים, בקולוקוויום המחלקתי ובהרצאות אורחים.

דרישות כלליות לתלמידי תואר שלישי / דוקטורט בבר-אילן:

הסטודנטים יעמדו בכל דרישות אוניברסיטת בר-אילן לתואר שלישי (כגון לימודי יסוד ואנגלית) כפי שמפורט בידיעון אוניברסיטת בר-אילן. הגשת הצעת מחקר וכתיבת עבודת דוקטורט תהיינה על פי דרישות הוועדה לתואר שלישי.

השלמות:

יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 86 לפחות עם ציון עובר בכל קורס.

4 נק"ז חובה

קוד קורס         שם הקורס נק"ז מרצה
980 מבוא למדע המידע 1 פרופ' ג'ני ברונשטיין
982 אחזור מידע מתקדם ברשת האינטרנט 1 פרופ' נועה אהרוני
728 ניהול נתונים 1 ד"ר מעיין גפת-טמיר
994 סטטיסטיקה ושיטות מחקר 1 ד"ר טלי גזית

 

מידע נוסף בנושא ללימודי תואר שלישי במחלקה למדעי המידע, צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון 03-5318351.

בתר דוקטור

בתפריט טפסים מופיע נוהל השתלמות בתר דוקטור וטופס הבקשה.