ספרים חדשים 2019

ספרים חדשים - 2019

רשימות הספרים החדשים שהתקבלו בספריה מאורגנות על פי סדר הגעת הספרים:

חזרה לדף הראשי , ארכיון

 

MongoDB : the definitive guide : powerful and scalable data storage /

Bradshaw, Shannon, Eoin Brazil, and Kristina Chodorow.
MongoDB : the Definitive Guide : Powerful and Scalable Data Storage
Third edition. Sebastopol, CA: O’Reilly, 2019.

Ebook ed.

https://biu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/972BIU_INST/1b2mrro/alma9926575456005776

Diezmann, Carmel, and Susan Grieshaber.
Women Professors : Who Makes It and How?
Gateway East, Singapore: Springer, 2019. Web.

Ebook ed

Kurt Menke, GISP, Dr. Richard Smith Jr., GISP, Dr. Luigi Pirelli, Dr. John Van Hoesen
Mastering QGIS : go beyond the basics and unleash the full power of QGIS with
am-Fai Wong

Print ed+Ebook ed

002600715
910.285 MEN m2

Kidner, David, Higgs, Gary, and Sean White
Socio-economic applications of geographic information science
2600769
910.285 sac
Boduch, Adam
React and React Native : Complete guide to web and native mobile development with React
2601245
005.35 ben
Smyth, Neil
Android Studio 3.2 development essentials
002601823
005.276 SMY a9
Zhu, Xuan
GIS for environmental applications : a practical approach
2600768
910.285 zhug
Lett, Jacob
Bootstrap 4 Quick Start : learning web development is a lot more challenging than it used to be 
2601034
006.7 let
Law, Michae
Getting to know ArcGIS : desktop
2600719
910.285 law 
Zandbergen, Paul A
Python scripting for ArcGIS
Print ed+Ebook ed
2379556
910.285 zan
Mitchell, Andy
The ESRI guide to GIS analysis
2600766
910.285 mit
Gorr, Wilpen L., Kristen S. Kurland, Zan M. Dodson.
GIS tutorial for crime analysis    
2600765
910.285 gor
סקוט גולווי
הארבע
2604354
38.761004678 גול.ארב
Weruch, Robin
The road to learn 
2601244
006.76 wie
Bunin, Christopher
GIS for Teachers
2600772
910.285 bun
Richterich, Annika 
The big data agenda
2604613
005.7 ric
Henning , Nicole
Power Searching the Internet
2601073
025.0425 hen
Rice Jeff and McNely, Brian 
Networked humanities : within and without the university
002604627
001.30285 net
פורום ידע ניהול ידע 
 2019 ניהול ידע בישראל 
2607495
658.4038 נהו.יד 
 
דרור, יובל 
קוד סמוי 
2603280
303.483 דרו. קו
Antonio P. DeRosa
A Practical guide for informationists : supporting research and clinical practice
Cambridge, MA : Elsevier/Chandos Publishing, 2018
002548070
610.285 PRA 2018
Blokdyk, Gerardus
Information Ethics : the Ultimate Step-By-Step Guide ; practical tools for self-assessment
place of publication not identified : 5starcooks, 2018
002547669
303.4833 BLO i
Weiss, Andrew
Big data shocks : an introduction to big data for librarians and information professionals
Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, 2018
002547424
025.04 WEI b
Horton, John
Android programming for beginners : build in-depth, full-featured Android 9 Pie apps starting from zero programming experience
Birmingham, UK : Packt Publishing, 2018
002549646
005.276 HOR a2
Pateman, John
Managing cultural change in public libraries : Marx, Maslow and management
London : Routledge, 2019
002601323
025.1974 PAT m
Callicott, Burton B.
Profiles of research university institutional digital repositories
New York, New York : Primary Research Group Inc., 2018
002548074
025.04 CAL p
Nixon, Robin
Learning PHP, MySQL & JavaScript : with jQuery, CSS & HTML5
Beijing : O’Reilly, 2018
002548994
005.2762 NIX l
   

חזרה לדף הראשי , ארכיון

 

לבקשות הזמנת ספרים חדשים או פיתוח נושאים בתחום המידע ניתן לפנות לצוות הספריה:

רותי Ruthi.Tshop@mail.biu.ac.il

או באמצעות טופס צור קשר-ספריה

תאריך עדכון אחרון : 28/06/2021