הנחיות למחברים

הגשת המאמר לכתב העת תכלול:

  1. דף שער נפרד שעליו יופיעו בעברית ובאנגלית: שם המחבר ותוארו, שייכות מוסדית, כתובת דואר, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון.
  2. תקצירים של המאמר באנגלית ובעברית (עד 250 מלים כל תקציר).
  3. קובץ עם המסמך המקורי בלי פרטים מזהים של המחבר/ים.
  4. רישום ביבליוגרפי  בהתאם לכללי הכתיבה המקובלים בכתב העת "עלי ספר". יש לעיין בחוברות הקיימות.
  5. על הפרסום להיות כתוב כמסמך WORD גודל גופן 12 ; רווח כפול  בין השורות ; הערות שוליים  בתחתית העמוד.

את המאמר יש לשלוח למערכת בדואר אלקטרוני: gila.prebor@biu.ac.il