עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2004 הספריה האקדמית- מספרייה אלקטרונית למרכז למידה Ph.D רויטברג נורית שהם סנונית
2004 השפעת שיטות הדרכה על תפיסות וכוונת השימוש בכלים לביואינפורמטיקה Ph.D שחק אביב פיין שרה ז"ל
2004 דפוסי שמוש במקורות מידע מדפסים ואליקרוניים בקרב רופאי שנים בישראל MA שייר ורד ברוכסון-ארביב שפרה
2004 התייחסות ספרנים בבתי ספר על-יסודיים בישראל לשאלת הפיקוח והביקורת על הרכב האוסף בספריה: מחקר גישה ועמדות MA שרעבי יוסי יצחקי משה
2003 פרופיל משתמשי הספריות הציבוריות למוסיקה בישראל MA אברבנאל- זורוף יעל גץ אירית
2003 מנוע-על ייעודי לקהילה אקדמית Ph.D אהרוני יפה
2003 טרור באמצעות האינטרנט: ניתוח מקרים MA אופנברג אלה שהם סנונית
2003 תפקידו של ספרן בית -ספר בעיני ספרנים, מורים ומנהלים במגזר העל- יסודי בישראל- רצוי מול מצוי Ph.D אנזנברג דניה יצחקי משה
2003 אתר מידע לחולה בשירות בתי החולים ניתוח תוכן, צרכים ומאפיינים בצפון- אמריקה, באנגליה ובישראל MA בוך מירב
2003 פלגיאט בדפוס ובאינטרנט: בחינת תפיסות הסטודנטים ונכנותם לביצוע מעשי פלגיאט בעת כתיבת חיבור אקדמי MA יערי אתי ברוכסון-ארביב שפרה
2003 למידה מרחוק: השפעת סגנונות חשיבה על תפקודי למידה בסביבה טכנולוגית-וירטואלית MA כרמי גולן בוכניק דן
2003 המעבר ממידע עסקי למודיעין עסקי- מערכת "BIC ONLINE" בתעשייה האווירית כחקר מקרה MA לוריא רות שהם סנונית
2003 הערכת מקצועות הספרנות והמידענות על-ידי סטודנטים ללימודי מידע: יוקרה וסטטוס MA מנדלוביץ שרי ברוכסון-ארביב שפרה
2003 תקשורת, טכנולוגיה וחברה-מקומה של קבוצת הדיון בקורסים המועברים בלמידה מרחוק בשיטה הא-סיכרונית, כמייטבת תהליכי למידה MA מרכוס טלי בוכניק דן
2003 השפעתם של העולים החדשים מחבר העמים של שנות ה-90 על הספריות בישראל: הספריות הציבוריות והופעתן של ספריות חלופיות MA סוטניק ג'ני שהם סנונית
2003 קווים ייחודיים לחברת המידע באירופה: דיון במדיניות המידע בעידן הדיגיטלי MA סולומון מיכל ברוכסון-ארביב שפרה
2003 אפיוני השאלה בין-ספרייתית של המכללות הישראליות: ההשלכות על הספריות האוניברסיטאיות הישראליות MA פורת לין שהם סנונית
2003 "ספר הזיקוק" של דומיניקו ירושלמי (1555-1621) והשפעתו על הדפוס העברי Ph.D פריבור גילה ברוכסון-ארביב שפרה
2003 הערכת מצבם ותפקודם של סניפי הספריות האזוריות בישראל MA קוצ'ן עמליה שהם סנונית
2003 ניווט בספר אלקטרוני- תרומת אלמנטים עיצובים הלקוחים ממפות ודיאגרמות לתהליך הניווט בטקסט אלקטרוני MA רונן הדר תאני דב
2003 יזמות עסקית של נשים ברשת האינטרנט MA שרירא מירב שהם סנונית
2002 שיר, שכול וחברים MA אלקריב אורלי נעמה ברוכסון-ארביב שפרה
2002 מגמות ושינויים בלימודי ספרנות ברוסיה, אוקראינה ומדינות הבלטיות לפני ולאחר פירוק בריה"מ MA גולדשטיינס סוניה ברוכסון-ארביב שפרה
2002 מאידיאולוגיה לעסקים: תולדות הספרייה האזורית אפעל- יד טבנקין MA גורמן סוזנה שהם סנונית
2002 הבדלים בין המינים בהנעה ללמידת מחשבים ובגישה אליהם בקרב אוכלוסייה בוגרת MA דורון שירה ברוכסון-ארביב שפרה