תהליכי הפצת מידע עסקי בארגונים תעשייתיים בישראל

מנחה: 
שם הסטודנט: 
טלניר, לאה
סוג: 
Ph.D
שנה: 
2008

מספר מיון בספריה: E658.4038 TAL b

מספר מערכת בספריה: 001173908

קובץ מצורףגודל
תקציר - עברית44.7 ק"ב
תקציר - אנגלית49.41 ק"ב