עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2007 הקשר בין צרכי המידע של מהנדסים לבין שמוש במידע על רקע התרבות בארגון: חקר מקרה MA עבדה-דוד, מיכל בר אילן יהודית ז"ל
2007 השינויים בתפקיד הספריה האקדמית והספרן כמקרה בוחן למעבר מחברה אנלוגית לחברה דיגיטאלית MA פויער גדליה בוכניק דן
2007 תהליך הערכת איכות המידע במהלך איסוף מידע מה-Web Ph.D פינק-שמיט נעה בר אילן יהודית ז"ל
2007 ניהול ידע כמכניזם לניהול שינויים טכנולוגיים כלל-ארגוניים באוניברסיטאות בישראל Ph.D פרי מילי שהם סנונית
2007 הפורטל הארגוני כמנוף לשיפור תהליכי העבודה בחברת תקשורת- חקר מקרה MA קניאס ערן בוכניק דן
2007 זכויות ושירותים לגיל השלישי: מודעות לצרכי מידע בקרב בני 40 עד 60 (דור הביניים- הסנדוויץ) המטפלים בהוריהם הקשישים MA קניאס שניר בוכניק דן
2007 הסתה ותעמולה של ארגוני טרור אסלאמיים באינטרנט MA שדה יאיר בוכניק דן
2007 אבחון מודל הפרסונליזציה הרצוי למשתמשי ספריה דיגיטלית המיעדת לסטודנטים בבית ספר לסעוד Ph.D שמש, משה
2006 איפיון והתאמה אישית בפורטלים של הספריות האקדמיות בישראל MA גרינברג רבקה בר אילן יהודית ז"ל
2006 הגיל השלישי בעידן המידע: העדפות בני הגיל השלישי בשימוש מחשב ואינטרנט-מחקר בקרב קשישים לומדים MA ויס ענבל ברוכסון-ארביב שפרה
2006 הספריה הציבורית לאן? בנייה מונומנטאלית של ספריות חדשות בעידן האינטרנט וטכנולוגיות המידע החדישות Ph.D יבלונקה ישראלה שהם סנונית
2006 שימוש בבלוגים לצרכי למידה MA לוי עפר בוכניק דן
2006 ההתמודדות האמריקאית מול לוחמת מידע ובצדה הפגיעה האפשרית בזכויות האזרח MA מנשרי הראל ברוכסון-ארביב שפרה
2006 שפור המוטיבציה ושפור רכישת האנגלית כשפה זרה בתיכון, באמצעות השימוש בתקשורת ממוחשבת Ph.D עאמר אחמד פיין שרה ז"ל
2006 בלוגים כז'אנר: מיפוי פרופילים של בלוגים בשפה העברית MA פז נטלי בוכניק דן
2006 עליה מצפון אמריקה וצרכי מידע MA קאופמן-שטראוס שרה שהם סנונית
2006 ספריות בחברה רב תרבותית : שרותי הספריה הצבורית בישראל לישראלים אתיופיים ולישראלים רוסיים Ph.D רבינוביץ, רחל שהם סנונית
2006 זיהו עמדות בקרב עובדי הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי באוניברסיטת תל-אביב בענין ייעודה ומטרותיה של ספרייה זו MA רוזן עידית ברוכסון-ארביב שפרה
2006 הערכות האקדמיה לנושא האתיקה במידע בין השנים 1955-2005 MA שטיינברג חיה ברוכסון-ארביב שפרה
2005 השפעת האינטרנט והמסחר האלקטרוני על תהליכים בשרשרת האספקה (נהול שרשרת האספקה) MA אגוזין יוסי בוכניק דן
2005 איתור וניתוח צרכי הידע בארגון פיננסי: חקר מקרה MA אטיאס-קונפורטי מירי שהם סנונית
2005 תזונה נכונה ומידע, נתוח ספרות לעזרה עצמית 2004-1984 MA בן צור רונית ברוכסון-ארביב שפרה
2005 החוקר במדעי היהדות כמשתמש של מידע: שמוש בערוצי מידע והתנהגות חיפוש מידע Ph.D ברונשטין ג'ני ברוכסון-ארביב שפרה
2005 היפרטקסט בספרי ילדים אלקטרוניים MA דהרי-הרשקוביץ תרשיש בוכניק דן
2005 "מדור למידע חברתי" בספריות בתי-ספר על-יסודיים כמפתח מודעות לעזרה עצמית באמצעות המדיה המודפסת והאלקטרונית Ph.D הורנשטין ויקי ברוכסון-ארביב שפרה