פרופ' יהודית בר-אילן

דוא"ל
Information-Science.Dept@biu.ac.il
קורות חיים

יהודית בר אילן, פרופסור במחלקה ללימודי מידע, בעלת תואר שלישי במדעי המחשב מהאוניברסיטה העברית בירושלים. חוקרת בתחום מדעי המידע מתחילת שנות ה-90

תחומי התמחות ועניין:

  • אינפורמטריקה
  • חקר האינטרנט
  • אחזור מידע
  • התנהגות מידע

מידע מורחב ראה באתר האישי באנגלית ב http://is.biu.ac.il/en/judit

פרסומים

Refereed Publications

Journal Issues as Editor

Bar-Ilan , J. (2009). (Ed.). Virtual issue of the Journal of the American Society on Information Science and Technology on Bibliometrics. http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-380979.html

 

Articles and chapters in books

Bar-Ilan, J. (2004). Search engine capability to cope with the changing Web. In M. Levene & A. Poulovassilis (Eds.), Web Dynamics - Adapting to Change in Content, Size, Topology and Use (pp. 195-215). Berlin: Springer-Verlag.

Bar-Ilan, J. (2005). An outsider’s view on ‘topic-oriented’ blogging. In D. Satish & R. P. Kaila, (Eds.), Blogs – Emerging Communication Media (pp. 113-126). Andhra Pradesh, India: ICFAI University Press.
A preliminary version appeared as:
Bar-Ilan, J. (2004). An outsider’s view on ‘topic-oriented’ blogging. Proceedings of the Alternate Papers Track of the Thirteenth International World Wide Web Conference (pp. 28-34). Available: http://www.www2004.org/proceedings/docs/2p28.pdf

Bar-Ilan, J., Levene, M., & Mat-Hassan, M. (2007). Dynamics of search engine rankings - A case study. In Ravi Kumar Jain B. (Ed.), Internet Search Engines - An Introduction (pp. 113-126). Andhra Pradesh, India: ICFAI University Press.
A preliminary version appeared as:
Bar-Ilan, J., Levene, M., & Mat-Hassan, M. (2004). Dynamics of search engine rankings - A case study. Proceedings of the 3rd International Workshop on Web Dynamics, New-York, May 2004. Available: http://www.dcs.bbk.ac.uk/webDyn3/webdyn3_proceedings.pdf

Bar-Ilan, J. (2009). Informetrics. In M. Bates & M. Niles (Eds.), Encyclopedia of Library and Information Sciences (3rd Ed.).  (pp. 2755-2764). Boca Raton FL: CRC Press.

Zhitomirsky-Geffet, M., Bar-Ilan, J., Miller, Y., & Shoham, S. (2012). Exploring the effectiveness of ontology based tagging versus free text tagging. In, D. Rasmussen-Neal (Ed.), Indexing and Retrieval of Non-text Information (pp.212-233). Boston, MA: De Gruyter.

Bar-Ilan, J., Shema, H., & Thelwall, M. (2014). Bibliographic references in Web 2.0: Science blogs and reference managers. In B. Cronin & C. Sugimoto (Eds.), Bibliometrics and beyond: Metrics-based evaluation of scholarly research (pp. 307-325). Cambridge, MA: MIT Press.

Bar-Ilan, J. (2014). Search engines and Hebrew - Revisited. In N. Dershowitz & E.­­­ Nissan (Eds.), Language, Culture, Computations: Computing – Theory and Technology (pp. 382-394). Berlin: Springer.

 

Articles in periodicals/peer-reviewed proceedings

Bar-Ilan, J., & Beaver, D. (1989). Noncryptographic fault tolerant computing in a constant number of rounds of interaction. Proceedings of the Eighth Annual ACM Symposium of Distributed Computing (pp. 201-211). Edmonton, Canada.

Bar-Ilan, J., & Zernik, D. (1989). Random leaders and random spanning trees. Proceedings of WDAG'. WDAG, Lecture Notes in Computer Science (v. 392, pp.1-12) Springer Verlag. Nice, France.

Bar-Ilan, J., Kortsarz, G., & Peleg, D. (1993). How to allocate network centers. Journal of Algorithms, 15, 385-415.

Lazinger, S.S., Bar-Ilan, J., Peritz, B.C., & Shickman, D. (1993). Using a local area network as an interface to wide area networks in library and information science education. Proceedings of the 17th International Online Information Meeting (pp.  651-660). London, England.

Bar-Ilan, J., Kortsarz, G., & Peleg, D. (1994). Information Centre allocation. The Electronic Library, 12, 361-365.

Bar-Ilan, J., & Lazinger, S. S. (1995). Setting up a Web home page: A case study in 'design by perusal'. Proceedings of the 19th International Online Information Meeting (pp. 189-196).

Bar-Ilan, J., & Peleg, D. (1996). Scheduling jobs using common resources. Information and Computation, 125, 52-61.

Bar-Ilan, J. (1996). Security issues on the Internet. The Electronic Library, 14, 37-42.

Lazinger, S. S., Bar-Ilan, J., & Peritz, B. C. (1997). Internet use by faculty members in various disciplines: A comparative case study. Journal of the American Society for Information Science, 48(6), 508-518.

Bar-Ilan, J. (1997). The 'mad cow disease', Usenet Newsgroups and bibliometric laws. Scientometrics, 39(1), 29-55.

Bar-Ilan, J., Lazinger, S.S., & Peritz, B. C. (1997). Ha-shimush ba-INTERNET ba-kerev segel ha-Universitah ha-Ivrit. Devarim Ahadim, 2, 153-164 (In Hebrew).

Bar-Ilan, J., & Assouline, B. (1997). A content analysis of PUBYAC - A preliminary study. Information Technology and Libraries, 16(4), 165-174.

Bar-Ilan, J. (1998). On the overlap, the precision and estimated recall of search engines - A case study of the query 'Erdos'. Scientometrics, 42(2), 207-228.

14. Bar-Ilan, J. (1998). The mathematician, Paul Erdos (1913-1996) in the eyes of the Internet. Scientometrics, 43(2), 257-267.

Bar-Ilan, J., & Peritz B. C. (1999). The life span of a specific topic on the Web; the case of 'informetrics': A quantitative analysis. Scientometrics, 46(3), 371-382.
A preliminary version appeared as:
Bar-Ilan, J., & Peritz B. C. (1999). The availability and life span of a specific topic on the Web; the case of 'informetrics': a quantitative and content analysis. Proceedings of the Seventh Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics (pp. 11-19). Universidad de Colima, Colima, Mexico,

Bar-Ilan, J. (1999). Search engine results over time - A case study on search engine stability, Cybermetrics, 2/3(1). Available at: http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/articles/v2i1p1.html

Aumann, Y., Bar-Ilan, J., & Feige, U. (2000).  On the cost of precomputing: Tight bounds on pebbling with faults. Theoretical Computer Science, 233(1-2), 247-261.

Bar-Ilan, J. (2000). The Web as information source on informetrics? A content analysis. Journal of the American Society for Information Science, 51(5), 
432-443.

Bar-Ilan, J. (2000). Results of an extensive search for S&T indicators on the Web - A content analysis. Scientometrics, 49(2), 257-277.

Bar-Ilan, J. (2000). Evaluating the stability of the search tools Hotbot and Snap: A case study. Online Information Review, 24(6), 430-450.

Bar-Ilan, J., Kortsarz, G., & Peleg, D. (2001). Generalized submodular cover problems and applications. Theoretical Computer Science, 250, 179-2000.

Bar-Ilan, J. (2001). Data collection methods on the Web for informetric purposes - A review and analysis. Scientometrics, 50(1), 7-32.

Bar-Ilan, J. (2002). Methods for measuring search engine performance over time. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 54(3), 308-319.

Bar-Ilan, J. (2002). Criteria for evaluating information retrieval systems in highly dynamic environments.  Proceedings of the 2nd International Workshop on Web Dynamics, Honolulu, Hawaii. Available at: http://www.dcs.bbk.ac.uk/~ap/webDyn2/onlineProceedings.html

Bar-Ilan, J., & Peritz, B. C. (2002).  Informetric theories and methods for exploring the Internet: An analytical survey of recent research.  Library Trends, 50(3), 371-392.

Peritz, B. C., & Bar-Ilan, J. (2002). The sources used by bibliometrics-scientometrics as reflected in references. Scientometrics, 54(2), 269-284.
A preliminary version appeared as:
Peritz, B. C., & Bar-Ilan, J. (2001). The inside-outside looking of the field bibliometrics-scientometrics as reflected in references.  Proceedings of the Eighth Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics (pp. 511-522). Sydney, Australia.

Bar-Ilan, J. (2002). How much information search engines disclose on the links to a Web page? – A longitudinal case study of the 'Cybermetrics' home page. Journal of Information Science, 28(6), 455-466.
A preliminary version appeared as:
Bar-Ilan, J. (2001). How much information the search engines disclose on the links to a web page? – A case study of the “Cybermetrics” home page. Proceedings of the Eighth Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics (pp. 63-73). Sydney, Australia.

Bar-Ilan, J., & Groisman, N. (2003). Modern Hebrew literature on the Web: A content analysis.  Online Information Review, 27(2), 77-86.

Bar-Ilan, J. (2004). The use of Web search engines in information science research. Annual Review of Information Science and Technology, 38, 231-288.

Bar-Ilan, J., Peritz, B. C., & Wolman, Y. A (2003). Survey on the use of electronic databases and electronic journals accessed through the Web by the academic staff of Israeli universities. Journal of Academic Librarianship, 29(6), 346-361.

Bar-Ilan, J. (2004). Self-linking and self-linked rates of academic institutions on the Web. Scientometrics, 59(1), 29-41.

Bar-Ilan, J. (2004). A microscopic link analysis of academic institutions within a country - the case of Israel. Scientometrics, 59(3), 391-403.

Bar-Ilan, J., & Peritz, B. C. (2004). Evolution, continuity and disappearance of documents on a specific topic on the Web - A longitudinal study of 'informetrics'. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 55(11), 980-990.

Bar-Ilan, J. (2004). Blogarians: ­ A new breed of librarians. Proceedings of the ASIST 2004 Annual Meeting (pp. 119-128). Medford, NJ: Information Today.

Bar-Ilan, J. (2005).What do we know about links and linking? A framework for studying links in academic environments. Information Processing and Management 41(4), 973-986.

Bar-Ilan, J., & Gutman, T. (2005). How do search engines respond to some non-English queries? Journal of Information Science, 31(1), 13-28.
A preliminary version appeared as:
Bar-Ilan, J., & Gutman, T. (2003).How do search engines handle non-English queries? - A case study, Proceedings of the Alternate Papers Track of the Twelfth International World Wide Web Conference (pp. 78-87). Available: http://www2003.org/cdrom/papers/alternate/P415/415.pdf 

Guggenheim, E., & Bar-Ilan, J. (2005) Tauglichkeit von Suchmaschinen für deutschesprachige Abfragen (The aptness of search engines for German queries) Information, Wissenschaft und Praxis, 56(1), 35-40.

Barsky, E., & Bar-Ilan, J. (2005). From the search problem through query formulation to results on the Web. Online Information Review, 29(1), 75-89.
Received Highly Commended Award, 2006” from Emerald Literati Network.

Bar-Ilan, J., & Echerman, A. (2005). The anthrax scare and the Web: A content analysis of Web pages linking to resources on anthrax. Scientometrics, 63(3), 443-462.

Bar-Ilan, J. (2005). Information hub blogs. Journal of Information Science 31(4), 297-307.
A preliminary version appeared as:
Bar-Ilan, J. (2004). An outsider’s view on ‘topic-oriented’ blogging. In Proceedings of the Alternate Papers Track of the Thirteenth International World Wide Web Conference (pp. 28-34). Available: http://www.www2004.org/proceedings/docs/2p28.pdf

Bar-Ilan, J. (2005). Comparing rankings of search results on the web. Information Processing and Management, 41(6), 973-986.

Bar-Ilan, J. (2005). Expectations versus reality - Search engine features needed for Web research at mid 2005. Cybermetrics, 9(2). Available at: http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/articles/v9i1p2.html
A preliminary version appeared as:
Bar-Ilan, J. (2005). Expectations versus reality - Search engine features needed for Web research at the beginning of 2005.  In Proceedings of the 10th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, (pp. 87-96).

Levene, M., & Bar-Ilan, J. (2005). Comparing move choices of chess search engines. ICGA Journal, 28(2), 67-76.

Bar-Ilan, J., & Fink, N. (2005).Preference for electronic format of scientific journals – A case study of the Science Library users at the Hebrew University. Library and Information Science Research, 27, 363-376.

Bar-Ilan, J. (2006). Demonstration of Hebrew language retrieval capabilities from the Web as of the beginning of 2005.  Meidaat, 2, 68-78 (In Hebrew).

Bar-Ilan, J., Mat-Hassan, M., & Levene, M. (2006). Methods for comparing rankings of search engine results. Computer Networks, 50(10), 1448-1463.

Bar-Ilan, J. (2006). An ego-centric citation analysis of the works of Michael O. Rabin based on multiple citation indexes. Information Processing and Management, 42(6), 1553-1566.

Bar-Ilan, J., Shalom, N., Baruchson-Arbib, S., Shoham, S., & Getz, I. (2006). The role of information in a lifetime process - A model of weight maintenance by women over long time periods. Information Research, 11(4), paper 263. Available at: http://InformationR.net/ir/11-4/paper263.html

Bar-Ilan, J., Levene, M., & Mat-Hassan, M. (2006). Methods for evaluating dynamic changes in search engine rankings - A case study. Journal of Documentation 62(6), 708-729.

Bar-Ilan, J. (2006). False Web memories: A case study on finding information about Andrei Broder. First Monday, 11(9). Available at:
http://firstmonday.org/issues/issue11_9/barilan/index.html
A version of this article:
Bar-Ilan, J. (2007). The Wonders of Search Engines – The Case of Searching for Information on the Internet Researcher Andrei Broder. Meidaat, 3, 62-72 (In Hebrew).

Bar-Ilan, J. (2006). Web links and search engine ranking - The case of Google and the query Jew. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57(12), 1581-1589.

Bar-Ilan, J., Levene, M., & Lin, A. (2007). Some measures for comparing citation databases. Journal of Informetrics, 1(1), 26-34.

Bar-Ilan, J., & Belous, Y. (2007).Children as architects of Web directories - An exploratory study. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(6), 895-907.

Bar-Ilan, J., Keenoy, K., Yaari, E., & Levene, M. (2007). User rankings of search engine results. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(9), 1254-1266.

Bar-Ilan, J. (2007). Google bombing from a time perspective. Journal of Computer-Mediated Communication 12(3), 910–938.

Levene, M., & Bar-Ilan, J.(2007). Comparing typical opening move choices made by humans and chess engines.Computer Journal 50(5), 567-573.

Bar-Ilan J. (2007). Position Paper: Access to Query Logs - An Academic Researcher’s Point of View. Log analysis workshop, WWW2007. Available at:  http://www2007.org/workshops/paper_39.pdf

Bar-Ilan, J. (2007). Manipulating search engine algorithms: The case of Google. Journal of Information, Communication and Ethics in Society, 5(2/3), 155-166.

Ravid, G., Bar-Ilan, J., Rafaeli, S., & Baruchson-Arbib, S. (2007). Popularity and findability through log analysis of search terms and queries: The case of a multilingual public service Web site. Journal of Information Science, 33(5), 567-583.
A preliminary version appeared as:
Ravid, G., Bar-Ilan, J., Rafaeli, S., & Baruchson-Arbib, S. (2006). Analysis of queries reaching SHIL on the Web - An information system providing citizen information. In O. Etzion & T. Kuflik (Eds.), Proceedings of NGITS2006, Lecture Notes in Computer Science (4032, pp. 26-37). Berlin: Springer Verlag.

Bar-Ilan, J. (2007). The use of Weblogs (blogs) by librarians and libraries to disseminate information. Information Research, 12(4) Available at: http://informationr.net/ir/12-4/paper323.html

Bar-Ilan, J. (2008). Informetrics at the beginning of the 21st century – A review. Journal of Informetrics, 2(1), 1-52.

Bar-Ilan, J. (2008). Which h-index? - A comparison of WoS, Scopus and Google Scholar. Scientometrics, 74(2), 257-271.

Bar-Ilan, J. (2008). The h-index of h-index and of other informetric topics. Scientometrics, 75(3), 591-605.

Bar-Ilan, J., Shoham, S., Idan, A., Miller, Y.,. & Shachak, A. (2008). Structured vs. unstructured tagging - A case study. Online Information Review, 32(5),
635-647.
A preliminary version appeared as:
Bar-Ilan, J., Shoham, S., Idan, A., Miller, Y., & Shachak, A. (2006). Structured vs. unstructured tagging – A case study. Collaborative Web Tagging Workshop at WWW2006. Available: http://www.ambuehler.ethz.ch/CDstore/www2006/www.rawsugar.com/www2006/12.pdf

Fink-Shamit, N. & Bar-Ilan, J. (2008). Information quality assessment on the Web– An expression of behavior. Information Research, 13(4). Available at: :http://informationr.net/ir/13-4/paper357.html

Bar-Ilan, J. (2008). Attentes versus réalité - Fonctionnalités de moteurs nécessaires pour la recherche Web en 2008. Questions de Ccommunication, 14, 49-74.

Bar-Ilan, J., Keenoy, K., Levene, M., & Yaari, E. (2009). Presentation bias is significant in determining user preference for search results - A user study. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(1), 135-149.

Zimmerman, E., Glänzel, W., & Bar-Ilan, J. (2009). Scholarly collaboration between Europe and Israel: A scientometric examination of a changing landscape. Scientometrics. 78(3), 427-446.

Zimmerman, E., & Bar-Ilan, J.  (2009). PIM@Academia: How email is used by scholars? Online Information Review, 33(1), 22-42.

Bar-Ilan, J., & Peritz, B. C. (2009). The lifespan of 'informetrics' on the Web: An eight year study (1998-2006). Scientometrics, 79(1), 7-25.
A preliminary version appeared as:
Bar-Ilan, J., & Peritz, B. C. (2007). Proceedings of the 11th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics (v. 1, 52-62).

Bar-Ilan, J., Zhu, Z., & Levene, M. (2009). Topic specific analysis of search queries. Proceedings of the 2009 workshop on Web Search Click Data (pp. 35-42).

Kochavi, L., & Bar-Ilan, J. (2009). Internet forums for parents of children with special needs. Meidaat, 5, 19-41. (In Hebrew).

Bar-Ilan, J., & Peritz, B. C. (2009). A method for measuring the evolution of a topic on the Web – The case of ‘informetrics’. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60, 1730-1740.

A preliminary version appeared as:
Bar-Ilan, J., & Peritz, B. C. (2008). Proceedings of the First International Workshop on Understanding Web Evolution - WebEvolve 2008 (pp. 3-10). Beijing, China. Available at: http://journal.webscience.org/32/

Thijs, B., Zimmerman, E., Bar-Ilan, J., & Glänzel, W. (2009). Israeli research institutes: a dynamic and evaluative perspective. Research Evaluation, 18(3), 251-260.

Bar-Ilan, J. (2009). A closer look at the sources of informetric research. Cybermetrics, 13, 1, paper 4. Available at: http://www.cybermetrics.info/articles/v13i1p4.html
A preliminary version appeared as:
Bar-Ilan, J. (2009). Proceedings of the 12th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, 1-9.

Bar-Ilan, J. (2010). Citations to the ‘Introduction to Informetrics’ indexed by WOS, Scopus and Google Scholar. Scientometrics, 82(3), 495-506.

Bar-Ilan, J. (2010). Rankings of Information and Library Science journals by JIF and by h-type indices. Journal of Informetrics, 4(2), 141-147.
A preliminary version appeared as:
Bar-Ilan, J. (2009). Rankings of Information and Library Science journals by JIF and by h-type indices. ASIST/ISSI Workshop.

Zhitomirsky-Geffet, M., Bar-Ilan, J., Miller, Y., & Shoham, S. (2010). A generic framework for collaborative multi-perspective ontology acquisition. Online Information Review, 34(1), 145-159.
A preliminary version appeared as:
Zhitomirsky-Geffet, M., Bar-Ilan, J., Miller, Y., & Shoham, S. (2008). In Proceedings of the 17th International World Wide Web Conference (pp. 1027-1028). Available: http://www2008.org/papers/pdf/p1027-zhitomirsky-geffet.pdf

Bar-Ilan, J. (2010). Web of Science with the Conference Proceedings Citation Indexes – The case of Computer Science. Scientometrics, 83(3), 809-824.
A preliminary version appeared as:
Bar-Ilan, J. (2009). Web of Science with the Conference Proceedings Citation Indexes - The case of Computer Science. In Proceedings of the 12th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, (pp. 399-409).

Bar-Ilan, J., Zhitomirsky-Geffet, M., Miller, Y., & Shoham, S. (2010). The effects of background information and social interaction on image tagging. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(5), 940-951.

Aguillo, I., Bar-Ilan, J., Levene, M., & Ortega, J. L. (2010). Comparing university rankings. Scientometrics, 85(1), 243-256.
A preliminary version appeared as:
Aguillo, I., Bar-Ilan, J., Levene, M., & Ortega, J. L. (2009). Comparing university rankings. In Proceedings of the 12th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, (pp. 97-107).

Bar-Ilan, J. (2010). Measuring research impact: A first approximation of the achievements of the iSchools. ISI's Information and Library Science category -- An exploratory study. Proceedings of iConference. Available at: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/14925

Ravid, G., Bar-Ilan, J., Baruchson-Arbib, S., Yaari, E., Rafaeli, S., & Weiss, N. (2010). A user survey of a site providing citizen information: Preliminary findings of shil.info..In Proceedings of MCIS 2010. Available at: http://aisel.aisnet.org/mcis2010/69

Weisman, R., & Bar-Ilan, J. (2010). Intranet search patterns in a complex organization – The hybrid information model. I Proceedings of MCIS 2010. Available at: http://aisel.aisnet.org/mcis2010/88

Shema, H., & Bar-Ilan, J. (2010). Sources of health articles in Israeli news websites. Meeidat, 6, 46-64. (In Hebrew)

Yaari, E., Baruchson-Arbib, S., Bar-Ilan, J. (2011). Information quality assessment of community-generated content - A user study of Wikipedia. Journal of Information Science. 37(5), 487-498.

Bar-Ilan, J., & Levene, M. (2011). A Method to Assess Search Engine Results. Online Information Review, 36(6), 854-868.
 A preliminary version appeared as:
Bar-Ilan, J., & Levene, M. (2009). Users' views on country-specific search engine results. Proceedings of the 2009 ASIST Annual Meeting (pp. 419-429).

Bar-Ilan, J., Baruchson-Arbib, S., Rafaeli, S., Ravid, G., & Yaari, E. (2011). Information needs of Israelis on citizen-related information: Results of a survey. Libri, 61, 298-308.

Finzi, S., Bronstein, J., Bar-Ilan, J., Baruchson-Arbib, S., Rafaeli, S., & Ravid, G. (2012). Volunteers acting as information providers to citizens.  ASLIB Proceedings, 64(3), 289-303.

Azoulay, R., & Bar-Ilan J. (2012). A map of non-profit organization Websites in Israel. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(6), 1142-1167.

Bar-Ilan, J., Zhitomirsky-Geffet, M., Miller, Y., & Shoham, S. (2012). Tag-based retrieval of images through different interfaces – A user study. Online Information Review, 36(5), 739-757.
A preliminary version appeared as:
Bar-Ilan, J., Zhitomirsky-Geffet, M., Miller, Y., & Shoham, S. (2010). Tag cloud and ontology based retrieval of images. Proceedings of the Third Symposium of Information Interaction in Context (IIiX, pp. 85-94).

Bar-Ilan, J. (2012). Journal report card. Scientometrics, 92(2), 249-260.

Shema, H., Bar-Ilan, J., & Thelwall, M. (2012). Research blogs and the discussion of scholarly information. PLoS One, 7(5). doi:10.1371/journal.pone.0035869
A preliminary version appeared as:
Shema, H., & Bar-Ilan, J. (2011). Characteristics of Researchblogging.org: Science blogs and bloggers. Altmetrics Workshop. Available at: http://altmetrics.org/workshop2011/shema-v0/

Barsky, L., & Bar-Ilan, J. (2012). The impact of task phrasing on the choice of search keywords and on the search process and success. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(10), 1987-2005.

Bar-Ilan, J. (2012). JASIST@Mendeley - Altmetrics Workshop, 2012.
Available at: http://altmetrics.org/altmetrics12/bar-ilan/
See also:
Bar-Ilan, J. (2012). JASIST 2001-2010. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, 38(6), 24-28.

Bar-Ilan, J., Haustein, S., Peters, I., Priem, J. Shema, S., & Terliesner, J. (2012). Beyond citations: Scholars’ visibility on the social Web. In E. Archambault, Y. Gingras, & V. Lariviere (Eds), Proceedings of the 17th International Conference on Science and Technology Indicators (pp. 98-109). Montreal: Science Metrix and OST.

Shalom, N., Baruchson-Arbib, S., Bar-Ilan, J., Rafaeli, S., & Ravid, G. (2012). A case study of a citizen’s advisory center at the Kotar Rishon library in Rishon Le-Zion. Meidaat, 8, 16-33.  (In Hebrew)

Levene, M., Fenner, T., & Bar-Ilan, J. (2012). A bibliometric index based on the complete list of cited publications. Cybermetrics, 16 (2012). Available at: http://cybermetrics.cindoc.csic.es/articles/v16i1p1.html

Greenberg, S., Yaari, E., & Bar-Ilan, J. (2013). Perceived credibility of blogs on the Internet – the influence of age on the extent of criticism. Aslib Proceedings, 65(1), 4-18.
A preliminary version appeared as:
Perceived credibility of bloggers and blog posts on conventional and alternative medicine. Poster at Web Science 2011. Available: http://www.websci11.org/fileadmin/websci/Posters/45_paper.pdf

Bergman, O., Gradovitch, N., Bar-Ilan, J., & Beyth-Marom, R. (2013). Folder vs. tag preference in personal information management. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64(1), 1995-2012.

Haustein, S, Peters, I., Bar-Ilan, J., Priem, J., Shema, H., & Terliesner, J. (2014). Coverage and adoption of altmetrics sources in the bibliometric community. Scientometrics, 101, 1145-1163. doi:10.1007/s11192-013-1221-3.
A preliminary version appeared as:
Haustein, S, Peters, I., Bar-Ilan, J., Priem, J., Shema, H., & Terliesner, J. (2013). Coverage and adoption of altmetrics sources in the bibliometric community. Proceedings of the 14th ISSI Conference (pp. 468-483).

Shema, H., Bar-Ilan, J., & Thelwall, M. (2014). Do blog citations correlate with a higher number of future citations? Research blogs as a potential for alternative metrics. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(5), 1018-1027. doi:10.1002/asi.23037
A preliminary version appeared as:
Shema, H., Bar-Ilan, J., & Thelwall, M. (2013). Do blog citations correlate with a higher number of future citations? Proceedings of the 14th ISSI Conference (pp.  604-611).

Ravid, G., Bar-Ilan, J., Baruchson-Arbib, S., Yaari, E., Aharony, N., Rafaeli, S., & Weiss-Blatt, N. (2014). I just wanted to ask: A comparison of user studies of the Citizen Advice Bureau (SHIL) in Israel. Journal of Librarianship and Information Science, 46(1), 21-31.

Greenberg, R., & Bar-Ilan, J. (2014). Information needs of students in Israel – A case study of a multicultural society. Journal of Academic Librarianship, 42(2), 185-191. doi:10.1016/j.acalib.2013.10.002

Bar-Ilan, J. (2014). Astrophysics publications on arXiv, Scopus and Mendeley: A case study. Scientometrics, 100, 217-225. doi:10.1007/s11192-013-1215-1

Shema, H., Bar-Ilan, J., & Thelwall, M. (2015). How research is blogged? A content analysis approach. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(6), 1136-1149. doi:10.1002/asi.23239

Shveiky R., & Bar-Ilan J. (2014). National libraries’ traditional collection policy facing Web archiving. Alexandria: The Journal of National and International Library and Information Issues, 24(2), 1-36.

Bar-Ilan, J.(2014). JASIST@Mendeley revisited. Altmetrics14: Expanding impacts and metrics workshop. Available at: http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1031681

Bar-Ilan, J., & Aharony N. (2014). Twelve years of Wikipedia research. Proceeding of the ACM WebScience 2014 Conference (pp.  243-244).

Bar-Ilan, J., & van der Weijden, I. (2014). Altmetric gender bias? – Preliminary results. Proceedings of the 18th International Conference on Science and Technology Indicators (pp. 26-29).

Zhitomirsky-Geffet, M., & Bar-Ilan, J. (2014). Towards maximal unification of semantically diverse ontologies for controversial domains. Aslib Journal of Information Management, 66(5), 494-518.

Bar-Ilan, J., & Levene, M. (2015). The hw-rank: An h-index variant for ranking web pages. Scientometrics, 102, 2247-2253. doi :10.1007/s11192-014-1477-2

Greenberg, R., & Bar-Ilan, J. (2015). Ask a librarian - Comparing virtual reference services in an Israeli academic library. Library and Information Science Research, 37(2), 139-146.  doi:10.1016/j.lisr.2014.09.005

Bar-Ilan, J., Bronstein, J., & Aharony, N. (2015). Israeli parties and party leaders on Facebook during the 2013 election campaign. Proceedings of iConference 2015. Available at: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/73671/23_ready.pdf?sequence=2

Halevi, G., Moed, H. F., & Bar-Ilan, J. (2015). Accessing, reading and interacting with scientific literature as a factor of academic role. Publishing Research Quarterly, 31(2), 102-121.

Bar-Ilan, J., & van der Weijden, I. (2015). Altmetric gender bias – An exploratory study. International Journal of Computer Science: Theory and Application, 4(1), 16-22.

Bar-Ilan, J., & Aharony, N. (2015). A bibliometric analysis of Wikipedia research. International Conference on Internet Studies (NETs2015).
Available: http://academic.atisr.org/NETs2015CD/NETs2015_137_A_BIBLIOMETRC.pdf

Amichai-Hamburger, Y., Tali Gazit, T., Bar-Ilan, J., Perez, O., Aharony, N., Bronstein, J., & Dyne, T. D. (2016). Psychological factors behind the lack of participation in online discussions. Computers in Human Behavior, 55, 268-277.

Halevi, G., Moed, H. F., Bar-Ilan, J. (2016). Researchers’ mobility, productivity and impact: Case of top producing authors in seven disciplines. Publications Research Quarterly. 32(1), 22-37. doi: 10.1007/s12109-015-9437-0

Greenberg R. & Bar-Ilan J, (online first). Library metrics – studying academic users’ information retrieval behavior: A case study of an Israeli university library. Journal of Librarianship & Information Science. doi: 10.1177/0961000616640031

Zhitomirsky-Geffet, M., Erez, E. S., Bar-Ilan, J. (online first). Toward multiviewpoint ontology construction by collaboration of non-experts and crowdsourcing: The case of the effect of diet on health. Journal of the Association for Information Science and Technology. doi:10.1002/asi.23686

Aharony, N., & Bar-Ilan, J. (online first). Students’ reading preferences: An exploratory study. Journal of Librarianship & Information Science. doi:10.1177/0961000616656044

Zhitomirsky-Geffet, M., Bar-Ilan, J., & Levene, M. (2016). Testing the stability of “wisdom of crowds” judgments of search results over time and their similarity with the search engine rankings. Aslib Journal of Information Management, 68(4), 407-427.

Zhitomirsky-Geffet, M., Bar-Ilan, J., & Levene, M. (accepted). Analysis of change in users' assessment of search results over time. Journal of the Association for Information Science and Technology.

Moed, H. F., Bar-Ilan, J., & Halevi, G. (2016). A new methodology for comparing Google Scholar and Scopus. Journal of Informetrics 10(2), 533-551

Zhitomirsky-Geffet, M., Bar-Ilan, J., & Levene, M. (2016).  A Markov chain model for changes in users’ assessment of search results. PLoS One, 11(5), e0155285. doi:10.1371/journal.pone.0155285

Halevi, G., Nicolas, B., & Bar-Ilan, J. (2016). The complexity of measuring the impact of books. Publishing Research Quarterly, 32(3), 187-200.

Aharony, N., & Bar-Ilan, J. (2016). Students’ perceptions on MOOCs: An Exploratory Study, Interdisciplinary Journal of e-Skills and Lifelong Learning, 12, 142-162. Retrieved from http://www.informingscience.org/Publications/3540

Halevi, G., & Bar-Ilan, J. (2016). Post retraction citation in context. In: Proceedings of BIRNDL 2016 Joint Workshop on Bibliometric-enhanced Information Retrieval and NLP for Digital Libraries. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-1610/paper3.pdf

 

Reviews of books in periodicals

Bar-Ilan, J. (1998). Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics - Book review. Journal of the American Society for Information Science, 49(6), 568-569.

Bar-Ilan, J. (2006). Link analysis: An information science approach by Mike Thelwall - Book review. Information Processing and Management, 42(1), 318-319.

Bar-Ilan, J. (2006). An introduction to search engines and web navigation by Mark Levene - Book review. The Computer Journal, 49(4), 500.

Bar-Ilan, J. (2007). Web data management practices: Emerging techniques and echnologies – edited by Athena Vakali and George Pallis – Book review. Online Information Review, 31(5), 716-717.

Bar-Ilan, J. (2007). Web campaigning by Kirsten Foot and Steven M. Schneider - Book review. Online Information Review, 31(6), 911-912.

Bar-Ilan, J. (2008). The History of Information Security: A Comprehensive Handbook Book review. Library Hi Tech. 26(4), 682-683.

Bar-Ilan, J. (2008). Social Information Technology: Connecting Society and Cultural Issues - Book review. Online Information Review, 32(6), 872-873.

Bar-Ilan , J. (2009). Handbook of Research on Web Log Analysis- Book review. Online Information Review, 33(3), 620-621.

Bar-Ilan, J. (2010). Wikipedia - A New Community of Practice? - Book review. Online Information Review, 34(2), 354-355.

Bar-Ilan, J. (2011). Collaborative Information Behavior - Book review. Online Information Review, 35(3), 502-503

Bar-Ilan J. (2013). Social Information Research - Book review. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64(11), 2400-2402.

 

 

PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC CONFERENCES

 

1. Noncryptographic Fault Tolerant Computing in a Constant Number of Rounds of Interaction. (with D. Beaver). Eighth Annual ACM Symposium of Distributed Computing, Edmonton, Canada, 1989.

2. Random Leaders and Random Spanning Trees. (with D. Zernik). WDAG'89, Nice, France, 1989.

3. Non cryptographic fault tolerant computing. DIMACS Workshop on Distributed Computing, Princeton, 1989.

4. Approximation Algorithms for Selecting Network Centers. WADS'91, Ottawa, Canada,1991.

5. Distributed Resource Allocation Algorithms. (with D. Peleg). WDAG'92, Haifa, Israel, 1992.

6. On the Cost of Recomputing: Tight Bounds on Pebbling with Faults. (with G. Kortsarz and D. Peleg). ICALP'94, Jerusalem, Israel, 1994.

7. Setting up a Web Home Page: a Case Study in 'Design by Perusal'.19th International Online Information Meeting, 1995.

8. Generalized Submodular Cover Problems and Applications. (with G. Kortsarz and D. Peleg). Fourth ISTCS, Jerusalem, Israel, 1996.

9. The mad cow disease as reflected in Usenet newsgroups. (invited). TELDAN Conference, Tel-Aviv, 1997.

10. Search engines on the Internet - A comparative study. (invited). TELDAN Conference, Tel-Aviv, 1997.

11. On the Performance of Search Engines over Time - A Case Study. (poster presentation). 8th International World Wide Web Conference, Toronto, Canada, 11-14 May, 1999.

12. Search engines: advanced features and problems. (invited). TELDAN Conference, Tel-Aviv, 1999.

13. The Availability and Life Span of a Specific Topic on the Web; the Case of  'Informetrics': a Quantitative and Content Analysis. (with B. Peritz). Seventh Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Colima, Mexico, July 5-9, 1999.

14. Information stability on the Internet. (invited). TELDAN Conference, Tel-Aviv, 2000.

15. On Web and Search Engine Measurements. (invited). Web Measurement, Metrics and Mathematical Models Workshop at the 9th International World Wide Web Conference, Amsterdam, Netherlands, 15 May, 2000.

16. Ten Days in the Life of Hotbot and Snap - A Case Study. (poster presentation). 9th International World Wide Web Conference, Amsterdam, Netherlands, 15-19 May, 2000.

17. Results of an Extensive Search for "S&T indicators" on the Web - A Content Analysis. (poster presentation). S&T 2000, Leiden, Netherlands, 24-27 May, 2000.

18. Methods for Measuring Search Engine Performance over Time. (poster presentation). 10th International World Wide Web Conference, Hong Kong, 1-5 May, 2001.

19. The Inside-Outside Looking of the Field Bibliometrics-Scientometrics as Reflected in References. 8th Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Sydney, Australia, 16-20 July, 2001.

20. How Much Information the Search Engines Disclose on the Links to a Web Page? – A Case Study of the “Cybermetrics” Home Page. 8th Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Sydney, Australia, 16-20 July, 2001.

21. Criteria for Evaluating Information Retrieval Systems in Highly Dynamic Environments. IBM Research Center Seminar, Haifa, January, 2002.

22. The Use of Electronic Databases and E-Journals by the Academic Staff of Israeli Universities. (invited) MULTIYEDA, Tel-Aviv, February, 2002.

23. Hebrew Language Search Tools - A Comparison. (invited). TELDAN Conference, Tel-Aviv, March, 2002.

24. Criteria for Evaluating Information Retrieval Systems in Highly Dynamic Environments. 2nd International Workshop on Web Dynamics, Honolulu, Hawaii, May, 2002.

25. Modern Hebrew Literature on the Web (w. Nurit Groisman). MULTIYEDA, Tel-Aviv, February, 2003. (Research seminar, talk + abstract).

26. Exploring Web links between Israeli universities. Meeting of the Israeli Information Science Departments. Haifa, May 3, 2003.

27. Towards a framework for link characterization. Second Workshop on Algorithms and Models for the Web-Graph (WAW 2003), Budapest, May 20, 2003.

28. How do search engines handle non-English queries? - A case study (w. Tatyana Gutman).  The Twelfth International World Wide Web Conference, 20-24 May 2003, Budapest.

29. Information persistence on the Web (w. Bluma Peritz). Value of Information in Networked Contexts Conference, Haifa, 2-3 February 2004

30. The Web – advantages and disadvantages. MULTIYEDA, Tel-Aviv, 10 February, 2004

31. Discussion of the results of the “Best Searcher Competition”. TELDAN Conference, May 13, 2004.

32. Dynamics of search engine rankings – A case study (with M. Levene and M. Mat-Hassan).The 3rd International Workshop on Web Dynamics, New-York, May 18, 2004.

33. An outsider’s view on ‘topic-oriented’ blogging. The Thirteenth International World Wide Web Conference, New York, May 19, 2004

34. Can scientific collaboration and excellence be measured by Web presence and Web links? The AOIR-ASIST 2004 Workshop on Web Science Research Methods, Brighton, UK, September 19, 2004

35. The ease or difficulty of locating non-English documents on the Web (with E. Guggenheim). AOIR5 Conference, Brighton, UK, September 20, 2004

36. Search engines on the Web. Do they serve us properly? Birkbeck College, London, UK, September 22, 2004

37. Issues in the construction and mapping of thesauri (with R. Kedar). EVA 2004, Jerusalem, October 11, 2004.

38. Archiving the Israeli Web: The first phase of a pilot project. Poster presentation (with R. Shveiky). EVA 2004, Jerusalem, October 11, 2004.

39. Blogarians – A new breed of librarians. The 67th Annual Meeting of the American Society for Information Science and Technology, November 17, 2004.

40. The query “jew” on Google. MULTIYEDA, Herzliya, 7 February, 2005

41. A citation analysis of Michael Rabin’s work. Fifth Haifa Workshop on Interdisciplinary Applications of Graph Theory, Combinatorics, and Algorithms, May 18, 2005.

42. “Relevance feedback and social filtering”. TELDAN 2005, May 31, 2005

43. “Expectations vs reality – Web search engines at the beginning of 2005”, ISSI2005, July 23, 2005.

44. “Metadata mapping of digital cultural heritage projects in Israel” (with Ora Zehavi), Eva Minerva 2005, November 26, 2005

45. “Structured vs. unstructured tagging – A case study” (with Snunith Shoham, Asher Idan, Yitzhak Mill and Aviv Shachak). WWW2006 Conference, Collaborative Tagging Workshop, Edinburgh, UK, May 22, 2006.

46. “Rankings of search engine results” (with Kevin Keenoy, Eti Yaari and Mark Levene). INFO2006, Teldan, Tel-Aviv, May 30, 2006.

47. “User rankings versus search engine rankings” (with Kevin Keenoy, Eti Yaari and Mark Levene). Annual Conference of the Information Science Departments, University of Haifa, June 21, 2006.

48. “Analysis of Queries Reaching SHIL on the Web − An Information System Providing Citizen Information” (with Gilad Ravid, Shifra Baruchson-Arbib and Sheizaf Rafaeli). NGITS’2006, Shfayim, Israel, July 4, 2006.

49. “The role of information in a lifetime process – A model of weight maintenance by women over long time periods” (with Nira Shalom, Snunith Shoham, Shifra Baruchson-Arbib and Irith Getz). ISIC2006, Sydney, Australia, July 20, 2006.

50. “Popularity and findability: Log analysis of search terms and queries for public services” (with Gilad Ravid, Shifra Baruchson-Arbib and Sheizaf Rafaeli). First ILAIS Conference, Haifa, Israel, October 16, 2006.

51. “Structured vs. unstructured tagging” (with Snunith Shoham, Asher Idan, Yitzhak Miller and Aviv Shachak). The Jerusalem 2006 Conference on the Digitisation of Cultural Heritage, Jerusalem, Israel, November 14, 2006.

52. “Pagerank vs. People Rank”. The Law of Search Engines, Haifa, Israel, December 21, 2006.

53. Informetrics – A longitudinal study (with Bluma Peritz). The Annual Conference of the Israel Society for History & Philosophy of Science, Jerusalem, March 18, 2007.

54. Longitudinal trends on the Web (with Bluma Peritz). The Future of Web Interactions, Tel-Aviv, May 1, 2007.

55. Access to Query Logs – An Academic Researcher’s Point of View. WWW2007, Banff, Canada, May 8, 2007.

56. Web search privacy issues –Panel. WWW2007, Banff, Canada, May 10, 2007.

57. Presentation bias is significant in determining user preferences of search results (with Kevin Keenoy, Mark Levene and Eti Yaari; presented by Eti Yaari and Judit Bar-Ilan). 2nd ILAIS Conference, Bar-Ilan University, May 21, 2007.

58. Ranking preferences of search results – A user study (with Kevin Keenoy, Mark Levene and Eti Yaari). BISFAI –ISCOL NLP Track, Bar-Ilan University, June 20, 2007.

59. The h-index of h-index and of other informetric topics – poster. ISSI2007, Madrid, June 26, 2007.

60. The life span of "informetrics" on the Web: An eight year study (1998-2006) (with Bluma C. Peritz), ISSI2007, Madrid, June 27, 2007

61. Scholarly Collaboration between Europe and Israel: A scientometric examination of a changing landscape (with Eric Zimmerman and Wolfgang Glanzel; presented by Eric Zimmerman and Wolfgang Glanzel). Conference on “Integrating with the European Union: Accession, association and neighborhood policy”, Prague September 3, 2007.

62. Can Personal Scientific Productivity be Influenced by Email Use (with Eric Zimmerman, presented by Eric Zimmerman), STRIKE, COST Action, in conjunction with DIME: Dynamics of Institutions and Markets in Europe, Strasbourg, France; 7-9 April 2008.

63. A method for measuring the evolution of a topic on the Web: the case of “informetrics” (with Bluma C. Peritz). Presented at the First International Workshop on Understanding Web Evolution (WebEvolve2008), Beijing, China, 22 April 2008.

64.  A generic framework for collaborative multi-perspective ontology acquisition – poster (with Maayan Zhitomirsky-Geffet, Yitzchak Miller and Snunith Shoham). WWW2008, Beijing, China, Apr 23, 2008.

65. Europe and Israel - an Examination of a Scientific Path Traveled (with Eric Zimmerman and Wolfgang Glänzel, presented by Eric Zimmerman), Italian Association for European Studies Conference-  "The Road Europe Travelled Along: the Evolution of the EEC/EU Institutions and Policies, Siena, Italy, 23-24 May 2008.

66. Does email use impact on scholarly productivity? (with Eric Zimmerman, presented by Eric Zimmerman). Knowledge for Growth Conference, European Strategies in the Global Economy, Toulouse, France, July 8, 2008.

67. ISRACORE. MEITAL 2008: "New Directions in E-Learning in Higher Education", the 6th Annual Meital National Conference, August 6, 2008, Haifa.

68. Israeli Research Institutes: A Dynamic Perspective (with Bart Thijs, Eric Zimmerman, Wolfgang Glänzel, presented by Bart Thijs). 10th International Conference on Science and Technology Indicators, Sept. 17-20, 2008, 2008, Vienna, Austria

69. Citations to the "Introduction of Informetrics" indexed by  WOS, Scopus and Google Scholar. 10th International Conference on Science and Technology Indicators, Sept. 17-20, 2008, 2008, Vienna, Austria

70. Information quality assessment on the Web– An expression of behaviour (with Noa Fink-Shamit, presented by Noa Fink Shamit). Information Seeking in Context (ISIC) 2008, Sept 17-20, Vilnius, Lithuania.

71. The effects of background information and social interaction on image tagging (with Snunith Shoham, Maayan Zhitomirsky-Geffet and Yitzchak Miller), EVA/Minerva 2008, Jerusalem, November 11, 2008.

72. Topic specific analysis of search queries (with Zheng Zhu and Mark Levene), poster presentation at WSCD2009, Barcelona, Spain, February 9, 2009.

73. The effects of background information and social interaction on image tagging (with Snunith Shoham, Maayan Zhitomirsky-Geffet and Yitzchak Miller), MultiYeda 2009, March 18, 2009 (presented by Yitzchak Miller).

74. Participation in the Consultative Stakeholders Workshop for the project: Towards a Bibliometric Database for the Social Sciences and Humanities – A European Scoping Project. Brighton, UK, March 18, 2009. (invited expert)

75. Localized search results. Netvision Institute for Internet Research, Tel-Aviv, March 25, 2009.

76. Searching is an experience. INFO 2009. Tel Aviv. May 4, 2009.

77. Localized search results. 8th Conference of the Israeli Information Science Departments. Bet Berl, Kfar Saba, June 7, 2009.

78. Topical Analysis of Search Queries (with Zheng Zhu and Mark Levene), BISFAI2009, Ramat Gan,  June 14, 2009.

79. A Closer Look at the Sources of Informetric Research (Keynote talk), 12th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics,  July, 15, 2009.

80. Comparing university rankings (with Isidro Aguillo, Mark Levene and Jose Luis Ortega, presented by Isidro Aguillo). 12th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics,  July, 15, 2009

81. Web of Science with the Conference Proceedings Citation Indexes – The Case of Computer Science. 12th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics,  July, 16, 2009

82. LOM Workshop. Annual Meital Conference, October 13, 2009.

83. Collaborative learning in wiki environments: students’ attitudes and assessments (with Gila Kurtz). Annual Meital Conference, October 14, 2009.

84. Bibliometric tools and measures. Bibliometrics and research evaluation event. Bar-Ilan University, November 16, 2009.

85.  Measuring research impact: A first approximation of the achievements of the iSchools in ISI’s information and library science category – An exploratory study. iConference, University of Illinois, Urbana-Champaign, February 4, 2010.

86. The use of the Web for bibliometric analysis – options and limitations. European Summer School for Scientometrics. Humboldt University, Berlin, June 16, 2010.

87. Which h-index? - A comparison of WoS, Scopus and Google Scholar. European Summer School for Scientometrics. Humboldt University, Berlin, June 18, 2010.

88. Are the students ready for e-readers? (with Nira Shalom) Annual Meital Conference, June 30, 2010.

89.  Tag cloud and ontology based retrieval of images (with Maayan Zhitomirsky-Geffet, Yitzchak Miller, Y. and Snunith Shoham). IIiX 2010, New Brunswick, August 19, 2010.

90. Google Scholar citations to Information and Library Science journals. STI2010, Leiden, Netherlands, September, 2010.

91. A user survey of a site providing citizen information: Preliminary findings of shil.info (with Gilad Ravid, Shifra Baruchson-Arbib, Eti Yaari, Sheizaf Rafaeli and Nirit Weiss) MCIS 2010, Tel-Aviv, September 14, 2010.

92. Intranet search patterns in a complex organization – The hybrid information model (with Ravit Weisman) MCIS 2010, Tel-Aviv, September 14, 2010.

93.  What do users think of the Hebrew Wikipedia? Celebrating 10 years of Wikipedia, Bar-Ilan University, January 12, 2011

94. Introduction to informetrics. Scholarly Communication and Informetrics Workshop at iConference 2011, Seattle, WA, February 8, 2011.

95.  Research evaluation at the level of the individual researcher. INFO 2011, Tel-Aviv, May 17, 2011.

96. What do experts say of the Hebrew Wikipedia? (with Eti Yaari) INFO 2011, Tel-Aviv, May 18, 2011.

97. Researchblogging (with Hadas Shema, presented by Hadas Shema). Altmetrics Workshop. Web Science 2011. Koblenz, June 2011.

98. Perceived credibility of bloggers and blog posts on conventional and alternative medicine (with Sharon Greenberg and Eti Yaari). Poster at Web Science 2011. Koblenz, June 2011.

99. Bibliometrics and its uses. Library Connect event. Tel-Aviv, July 5, 2011.

100. Teachers vs. students. Wikimania (with Eti Yaari and Shifra Baruchson-Arbib), Haifa, August 2011.

101. Expert opinions on Wikipedia articles. Wikimania. (with Eti Yaari and Shifra Baruchson-Arbib), Haifa, August 2011.

102. Information behaviors and management of Wikipedians in the context of their involvement with Hebrew Wikipedia. Wikimania (with Yehudit Shkolnisky) Haifa, August 2011.

103. Bibliometrics education. Panel. ASIST 2011, New Orleans, Louisiana, October, 2011.

104. Uses of bibliometrics. Panel. ASIST 2011, New Orleans, Louisiana, October, 2011.

105. Items tagged by bibliometrics on Mendeley. SIG/MET Workshop at ASIST 2011, New Orleans, Louisiana, October, 2011.

106. Bibliometric databases and indicators – potentialities and limitations. Research Connect Event, Bar-Ilan University, October 27, 2011.

107. Emerging Web metrics of scholarship: Future or fad?,  Alternative event at iConference 2012, February, 2012 in Toronto, Canada (with Johan Bollen, Jonathan Levitt, Stasa Milojevic, Jason Priem and Dietmar Wolfram).

108.  Folders versus tags in Gmail. (with Ofer Bergman, Noa Gradovitch and Ruth Beyth-Marom, presented  by Noa Gradovitch), Chais Conference, Raanana, February 16, 2012.

109. Discussing research with the public in the blogosphere (with Hadas Shema and Mike Thelwall). Interdisciplinary Insights on the Social Science of Digital Research Symposium, Oxford, March 12, 2012.

110. Privacy preservation vs. research needs. INFO2012 Teldan Conference, Tel-Aviv May 15, 2012.

111. Locating scientific information on the Internet. INFO2012 Teldan Conference, Tel-Aviv May 16, 2012.

112. JASIST@Mendeley. ACM Web Science Conference Altmetrics Workshop, Evaston, IL, June 21, 2012.

113. Big data and privacy. Big Data Conference, Ramat Gan, July 23, 2012

114. Beyond citations: Scholars’ visibility on the social Web (with Stefanie Haustein, Isabella Peters, Jason Priem, Hadas Shema and Jens Terliesner, presented by Stefanie Haustein and Jason Priem), STI2012 Conference,  Montreal, Canada, September 6, 2012

115. JASIST – a bibliometric and altmetric characterization. Metrics 2012, Workshop on Informetric and Scientometric Research, October 26, 2012.

116. New methods for evaluating research quality. Teldan Conference, Tel-Aviv May 8, 2013.

117. Students’ attitudes towards a MOOC course – An exploratory study (with Noa Aharony, presented by Noa Aharony), Annual Meital Conference, Jerusalem, June 20, 2013.

118. Coverage and adoption of altmetrics sources in the bibliometric community (with Stefanie Haustein, Isabella Peters, Jason Priem, Hadas Shema and Jens Terliesner, presented by Stefanie Haustein), ISSI 2013, Vienna, July 17, 2013.

119. Do blog citations correlate with higher number of future citations? (with Hadas Shema and Mike Thelwall, presented by Hadas Shema), ISSI 2013, Vienna, July 17, 2013.

120. Astrophysics publications on arXiv, Scopus and Mendeley – A case study. ISSRAS - International Scientometrics Conference, Moscow, October 11, 2013.

121. Classifying motivations of research blog posts – Preliminary results (with Hadas Shema and Mike Thelwall). METRICS 2013 SIG/MET Workshop at the Annual Meeting of the Association for Information Science and Technology, Montreal, November 1, 2013.

122. Altmetrics – Present and future (Panel). Annual Meeting of the Association for Information Science and Technology, Montreal, November 5, 2013.

123. Tagging Personal Information: A contrast between attitudes and behavior (with Ofer Bergman, Noa Gradovitch and Judit Bar-Ilan and Ruth Beyth-Marom, presented by Ofer Bergman) Annual Meeting of the Association for Information Science and Technology, Montreal, November 5, 2013.

124. Are you being evaluated? Need for new approaches in evaluation practices. Special event at iConference 2014, Berlin, March 6, 2014 (with  Frank Hartmann, Frank Havemann, Birger Larsen, Dana Mietzner, Andrea Scharnhorst, Clifford Tataum and Lorna Wildgaard).

125. Altmetrics – Potential for visualization. Ways of Seeing – A Multidisciplinary workshop on data visualization and analytics. Galway, Ireland, April 24, 2014.

126. Evaluating the scientific achievements of the individual researcher – Conclusions from a European project. INFO2014 Conference, Tel-Aviv, May 14, 2014.

127. Information and user empowerment. INFO2014 Conference, Tel-Aviv, May 14, 2014.

128. JASIST@Mendeley revisited. Altmetrics14 workshop at the ACM Webscience Conference, Bloomington, Indiana. June 23, 2014.

129. Twelve years of Wikipedia research (with Noa Aharony). Poster at the ACM Webscience Conference, Bloomington, Indiana. June 25, 2014.

130.  Altmetric gender bias – Preliminary results (with Inge van der Weijden). STI2014. Leiden, Netherlands, September 4, 2014.

131. Are you being evaluated? Need for new approaches in evaluation practices. Special event at STI2014 (with Paul Wouters, Isidro Aguillo, Frank Hartmann, Lorna Wildgaard, Clifford Tatum, Inge van der Weijden and Dana Mietzner). Leiden, Netherlands, September 5, 2014.

132. Informetrics, bibliometrics, altmetrics: What is it all about? Panel at ASIS&T 2014 (with Isabella Peters, Gali Halevi, Stefanie Haustein, Andrea Scharnhorst and Jevin West), Seattle, November 4, 2014.

133. Some observations on the SIGMET dataset (with Gali Halevi, presented by Gali Halevi). SIGMET 2014 workshop, Seattle, November 5, 2014.

134. Downloads vs. citation explored (with Gali Halevi).  Knowescape2014 – Second Annual Knowescape Conference, Thessaloniki, November 24, 2014.

135. An explorative study of retracted articles (with Gali Halevi). Presented at Data Sharing in Peer Review. Lisbon, January 27, 2015.

136. Altmetrics – Alternative metrics?? Presented at Quantifying Science Impact: Networks, Measures, Insights, Zurich, February 12, 2015.

137. Israeli parties and party leaders on Facebook during the 2013 election campaign (with Jenny Bronstein and Noa Aharony, presented by Jenny Bronstein and Noa Aharony), iConference2015, Newport, CA, March 26, 2015.

138. Users’ evaluation of search results over time (with Maayan Zhitomirsky-Geffet and Mark Levene, presented by Maayan Zhitomirsky-Geffet). BISFAI2015, Bar-Ilan University, May 10, 2015.

139. A bibliometric analysis of Wikipedia research (with Noa Aharony), International Conference on Internet Studies (NETs2015), Tokyo, Japan, July 19, 2015.

140. Citation and readership "impact" of altmetrics. altmetrics15. Amsterdam, October 9, 2015.

141. If You are not there you don't exist? Metrics for measuring visibility in the academic world, Chais Conference, Open University of Israel, February 16, 2016

142. Open access – plusses and minuses. MultiYeda 2016. Kfar  HaMaccabia, Ramat Gan, March 2, 2016.

143. Post retraction citations in context. BIRNDL 2016 Joint Workshop on Bibliometric-enhanced Information Retrieval and NLP for Digital Libraries, Newark, June 23, 2016.

 

תאריך עדכון אחרון : 06/06/2022