עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2005 מאפיינים מנחים לעיצוב תוכן באתרי אינטרנט מסחריים בישראל MA הימן מיקי בוכניק דן
2005 צרכי מידע של בני 60 ומעלה MA ויסמן גבריאלה
2005 תקן 2000: 9001 ISO כבסיס לנהול ידע MA חזן אפרת בוכניק דן
2005 עמדות מרצים במכללה אקדמית כלפי טכנולוגיות מידע ותרומתן לשיפור תהליכי הוראה MA יוסף לאה ברוכסון-ארביב שפרה
2005 שנויים בהתפתחות המידע, יצוגו, אחזורו והשמוש בו כבסיס לעדכון שיטות הסדור והתוי הספרניות של דוקומנטים MA ילוב שרית שהם סנונית
2005 ההשפעות של למידה אלקטרונית על נהול ידע: נקודת מבט ארגונית MA כהן לירן בוכניק דן
2005 מידע וידע בעתוני נשים בישראל 2002-1947- מגמות ושנויים: המקרה של שבועון לאשה MA מיכאלי נעה ברוכסון-ארביב שפרה
2005 המחשב והאינטרנט כגורמים מעצבי שנוי בדרכי הוראה בקרב מורים: חקר מקרה בעיר לוד MA נחמיה רונית ברוכסון-ארביב שפרה
2005 צמצום הפער הדיגיטלי בעולם: מיפוי, פעילות והערכה של ארגונים MA סטינגר ליאת ברוכסון-ארביב שפרה
2005 אפקטיביות למידה מקוונת מנקדת מבטם של עובדי הי טק בישראל MA סנדרוביץ יפית בוכניק דן
2005 אתרי אינטרנט חנוכיים ישראליים לילדים: נתוח תכן והערכה MA עמיר שרון ברוכסון-ארביב שפרה
2005 הרגלי קריאה של חרשים וכבדי שמיעה MA רשף-פישר יפעת
2005 התייחסות הממסד הפסיכולוגי והפסיכיאטרי כלפיי טיפולים הוליסטיים (אלטרנטיביים): שינויי גישות ועמדות המשתקפים בשנים 1989-1999 Ph.D שחר קורין יצחקי משה
2004 עתיד הספר המודפס בחברת המידע -הערכתות בקרב אנשי אקדמיה וסטודנטים MA בדיחי דקלה ברוכסון-ארביב שפרה
2004 חדשות אינטרנט ואמצעי תקשרת מסורתיים- מחקר השואתי של דפוסי שמוש בקרב סטודנטים MA בקשי צביקה ברוכסון-ארביב שפרה
2004 בדיקת עמדות של אחיות מוסמכות בבתי חולים כלפי שימוש במחשב Ph.D גונן איילה שהם סנונית
2004 "עבודת הידע" בארגונים מורכבים מסתגלים בישראל Ph.D הסגל אלון שהם סנונית
2004 מודל הערכה לזכרון מבני באמצעות אונטולוגיות Ph.D וינברגר הדס
2004 ניהול וארגון מידע בחברת טכנולוגית עילית (הייטק) גדולה Q לעומת חברת הזנק (סטארט-אפ) U: חקר מקרים MA חקק ענת שהם סנונית
2004 נתוח אתרי אינטרנט של חברות עסקיות ((B2B)) ככלי תמיכה באסטרטגיה MA מאיר רונית שהם סנונית
2004 הטמעת ארכיטקטורת "מחסני נתונים" כפתרון ליצירת גישה למידע רב מימדי בארגונים עסקיים בישראל MA נדלר שרון בוכניק דן
2004 השימוש בסיפורים לצורך ניהול ידע בקרב מנהלי ידע בישראל MA קוצ'וק טלי בוכניק דן
2004 מקורות המידע של תלמידי תואר שני בתחום הסיעוד: ניתוח אזכורים בעבודות גמר 1986-2002 MA קלונר-מרגלית אירית יצחקי משה
2004 הדפוס העברי בארץ ישראל של"ז-תרפ"ג : היבטים ביבליוגרפיים , תרבותיים וסוציו -אקונומיים Ph.D קנדלשיין אסתר ברוכסון-ארביב שפרה
2004 תרומתו של פורום וירטואלי לאתור ומקוד המידע MA רודשבסקי נלי בוכניק דן