מיון ומפתחות בספריות ישיבתיות: ניתוח השיטות מקורותיהן והתפתחותן

שם הסטודנט: 
זיטר, נחום
סוג: 
MA
שנה: 
2011

מספר מיון בספריה:
A017 זיט.מי תשע"א
מספר מערכת:
990012036180205776

קובץ מצורףגודל
תקציר בעברית49.44 ק"ב
תקציר באנגלית100.55 ק"ב