עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2002 תהליכי זרימת מידע בקרב מדעני מחשב ומהנדסי תוכנה בישראל: השוואה בין המגזר האקדמי למגזר התעשייתי Ph.D המרשלג גלוריה יצחקי משה
2002 הרגלי קריאה של גלאי 12-11 וזיקתם להוראת השפה על פי גישת "השפה כמכלול" MA ורדון בנארי דליה יצחקי משה
2002 מרכזי מידע לבריאות הצרכן בישראל 2000-1995 MA חסין שרית ברוכסון-ארביב שפרה
2002 הופעתו, התפתחותו והתפשטותו של אחזור מידע מקוון בשלשת העשורים האחרונים (שנות השבעים, שמונים ותשעים) Ph.D פרבר מרים שהם סנונית
2002 תופעות משחקי המחשב בקרב מתבגרים ותפיסתם ככלי לסיפוק צרכים חברתיים ורגשיים MA קדם מיכל ברוכסון-ארביב שפרה
2002 עומק המיפתוח של מונוגרפיות לעומת מאמרים בכתבי-עת: מחקר השוואתי MA קמחי יהודה יצחקי משה
2002 שימוש בכתבי-עת אלקטרוניים לעומת מודפסים בקרב רופאים בבתי- חולים בישראל MA שכטר יונית יצחקי משה
2002 הערכה של מערכת שירותי הספרייה: יעילות, חשיבות ושביעות רצון בעיני המשתמשים MA שמש אסתר
2002 צרכי מידע קהילתי של אוכלוסייה עירונית-הדגם של העיר הרצליה MA שמש ורדה
2001 תקשוב, תקשורת מחשבים, בקהילות החינוך בישראל באמצעות פרוייקט "קשורים" MA בלוטשטיין מלכה שהם סנונית
2001 דפוסי חיפוש מידע באינטרנט של יזמי סטראט-אפ בשלבים הראשונים MA גורי-אורן אסנת
2001 גברים במקצוע הספרנות ומידענות- מוטיבציה לבחירה ושביעות רצון 1990-2000 MA ויסהוז זהבה ברוכסון-ארביב שפרה
2001 אחזור מידע חזותי באוספי תצלומים ישראליים- אפיון שאילתות חיפיש MA ליבנה-בלום הדס שהם סנונית
2001 אתרי מידע בנושא בריאות ורפואה ברשת האינטרנט במדינת ישראל- ניתוח תוכן והערכה MA מגידוב ולרי ברוכסון-ארביב שפרה
2001 השוואה בין פרסומות בכתבי עת נבחרים בתחומי הספרנות והמידענות: סוף שנות ה-80 לעומת סוף שנות ה-90 MA קיסר-כהן עדי שהם סנונית
2001 המערך הפיסי של ספריית בית ספר כגורם משפיע על המשתמשים בה Ph.D שמר זהבה (שלמן) שהם סנונית
2001 תכנון, עיצוב ובנית אב טיפוס של ספריה דיגיטלית כממשיכת דרכה של הספריה המסורתית MA שמש משה בוכניק דן
2000 דפוסי שימוש במאגרי מידע בקרב אוכלוסיה הטרוגנית- המקרה של מכללת עמק הירדן MA אביגדורי דליה שהם סנונית
2000 דפוסי שימוש במקורות מידע ממוחשבים ומודפסים בקרב תלמידי תיכון המכינים עבודות גמר MA ביבי מיכל יצחקי משה
2000 עתיד מקצוע המידענות: מחקר דלפי MA ברונשטיין ג'ני ברוכסון-ארביב שפרה
2000 מרכז המשאבים לאנגלית כאמצעי לעידוד השפה-מחקר בסביבות הוראה שונות: כתה וחדר אנגלית בכיתות ההטרוגניות MA גולדמן טובה ברוכסון-ארביב שפרה
2000 חרדת ספריה ועמדות כלפי המחשב בקרב סטודנטים ישראלים לתואר B.Ed MA מזרחי דייאן שהם סנונית
2000 חקר האפיסטמיולוגיה של האשה: ניתוח של ספרות המחקר המדעית (1999- 1970) MA ערב חי ברוכסון-ארביב שפרה
2000 מחסום השפה בתקשורת בין חוקרים בתחום המתימטיקה העיונית- ניתוח ביבליומטרי MA ציונית ענת יצחקי משה
2000 גורמים במפתוח מונוגרפיות: ניסוי בעקיבות במפתוח MA קדר רחל שהם סנונית