עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2000 השפעת למידה ארגונית וניהול הידע על רמת שביעות הרצון של מתאמנים ביחידת הדרכה MA קרופמן דורון שהם סנונית
2000 מאפיינים ודפוסי גידול והתפתחות של חקר הכרומוסומים: ניתוח ביבליומטרי MA רוזנר אסתר יצחקי משה
1999 ביבליותרפיה עם ילדים ונוער: סקר בבליומטרי (1970-1997) MA בעל שם-טאוב בתיה יצחקי משה
1999 רמת הידע של ספרנים ומידענים לגבי חוקי זכויות יוצרים הנוגעים לשימוש ברשת האינטרנט MA דולינסקי מנחם
1999 ספרות לעזרה עצמית בעברית בפרסומי ישראל בין השנים 1997-1967: ניתוח ביבליומטרי MA קויתי טל
1999 האינטרה-נט- כלי מרכזי לניהול ידע בארגונים: חקר מקרה בחברת היי-טק MA קמין שרה
1999 השימוש במאגרי מידע אלקטרוניים: השוואה בין סטודנטים בפקולטה למדעי החברה לסטודנטים בפקולטה למדעי הטבע, הדגם של מכללת יהודה ושומרון MA שור פרידה ברוכסון-ארביב שפרה
1999 שחיקה בקרב ספרנים בספריות אקדמאיות בישראל: היקף, רמה וסיבות MA שטרן אודליה
1998 מחסום השפה הזרה בתחום הקלאסיקה: מחקר השוואתי של ארבעה כתבי עת אקדמאים המפורסמים בארה"ב, בריטניה, גרמניה וצרפת MA איזיק אידה יצחקי משה
1998 ספריות משולבות (ציבוריות ובית ספריות) בבתי ספר על יסודיים בישראל: הערכת מצבן ותפקידן כספריות בתי ספר MA חירם מרים יצחקי משה
1998 תדמית הספריה הציבורית והספרן בעיני לקוחות הספריה בישובים קהילתיים בהשוואה לישובים עירוניים MA יבלונקה ישראלה שהם סנונית
1998 "מהפכת המידע" האמנם מהפכה? דיון במאפיינים טרמינולוגיים ובמהות התופעה במחצית השניה של המאה ה-20 MA יגיל לימור ברוכסון-ארביב שפרה
1998 דפוסים עבריים במדעי הטבע הפיזיים מהמאה ה- ט"ו עד ה- י"ח: היבטים תרבותיים וחברתיים MA קנדלשיין אסתר ברוכסון-ארביב שפרה
1998 ספריות משולבות (ציבורית- בית ספריות) בבתי ספר יסודיים בישראל: הערכת מצבן ותפקידן כספריות בתי ספר MA קרליץ ציפורה יצחקי משה
1998 השפעת סוג הספריה (כיתתית, מרכזית, או משולבת) על הרגלי הקריאה של ילדים בכיתות ד' MA רחמים איריס שהם סנונית
1997 תויות הביקור במוזיאון הוירטואלי: האם נוכל לחצות את גבולות הידע שלנו? MA בוקר לאה חנני אורי
1997 חשיפת תלמידים ומורים למיחשוב ומאגרי מידע בספריות בבתי ספר תיכוניים בישראל MA בן טובים לאה ברוכסון-ארביב שפרה
1997 ספריות בבתי הספר בחינוך המיוחד MA דוד רות ברוכסון-ארביב שפרה
1997 דפוסי שימוש באמצעים אלקטרוניים על ידי חוקרים ברפואה בישראל בתהליכי איתור מידע והעברתו MA המרשלג גלוריה יצחקי משה
1997 ספריה וספרן בספרות מבוגרים ישראלית MA יוכבידוב אלה שהם סנונית
1997 השימוש בהיפרמדיה ככלי בבליותרפי להעלאת הדימוי העצמי של ילדים MA פרידמן טליה ברוכסון-ארביב שפרה
1997 מרפואה אלטרנטיבית לרפואה משלימה ומשולבת: ניתוח ביבליומטרי לגבי צמיחתו והתמסדותו של תחום הרפואה האלטרנטיבית MA שחר ציפי יצחקי משה
1996 השפעת האינטרנט על לימוד האנגלית: מחקר ניסויי בסביבת לימוד תיכונית בישראל MA אהרוני נעה חנני אורי
1996 שימוש במאגרי מידע לצורך דליית מידע תורני בישיבות גבוהות MA הילר מרים שהם סנונית
1996 עולם המידענות כמייטב ומעצב תהליכי למידה - הוראה MA וינברגר, הדס חנני אורי