תזונה נכונה ומידע, נתוח ספרות לעזרה עצמית 2004-1984

שם הסטודנט: 
בן צור רונית
סוג: 
MA
שנה: 
2005

שפת העבודה: עברית

מספר מיון בספריה: 615.8516 בן-צור.תז תשס"ו

מספר מערכת בספריה: 1104260

קובץ מצורףגודל
תקציר - עברית (PDF)26.69 ק"ב
תקציר - אנגלית (PDF)28.73 ק"ב