השאלה בין-ספריתית והמחקר האקדמי: ההבדלים בין החוקרים המשתמשים ואלה שאינם משתמשים בהשאלה בין-ספריתית והגורמים המשפיעים על תוצאות משביעות רצון

מנחה: 
שם הסטודנט: 
פורת לין
סוג: 
Ph.D
שנה: 
2008

שפת העבודה: אנגלית

מספר מיון בספריה: 025.62 POR i

מספר מערכת בספריה: 1151839

קובץ מצורףגודל
תקציר - עברית31.8 ק"ב
תקציר - אנגלית31.65 ק"ב