עבודות תיזה ודוקטורט

שנה כותרת סוג סטודנט מרצה
2010 רופאי הילדים בישראל כצרכני מידע: בחינת צורכי המידע ומקורות המידע המועדפים עליהם MA זונדר, טליה פרבר מרים
2010 הקשר בין קיום ספרייה בית ספרית לבין קידום תהליכי קריאה של תלמידי בתי ספר יסודיים בישראל MA זינר, איריס שהם סנונית
2010 ‫ עקרונות ומגמות בעבוד מידע טקסטואלי ספורי כפי שמשתקפים בעבודי אגדות אנדרסן בשפה העברית ‬ Ph.D ילוב שרית יצחקי משה
2010 הקניית כישורי אוריינות מידע לפרחי הוראה: השוואה בין הקורס "מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמית" לבין "הלומדה להקניית אוריינות ספריה" MA כהן, עפרה יצחקי משה
2010 הוראה בכיתת לימוד בלווי אתר אינטרנט ככלי משלים MA סרן, דן בוכניק דן
2010 התנהגות מידע בקרב יועצי שי"ל: חקר מקרה MA פינצי, שרון
2010 איכות, עקיבות ומדיניות קיטלוג תיאורי Ph.D קדר, רחל שהם סנונית
2010 רשתות חברתיות מקונות: חקר על רשת טויטר בישראל MA רוזנברג, מאיר בוכניק דן
2010 פיתוח מדיניות אוסף עבור ארכיון לאומי של אתרי אינטרנט ישראליים חופשיים מתשלום Ph.D שויקי, רבקה בר אילן יהודית ז"ל
2009 שימוש ברשומה רפואית אלקטרונית בבית חולים כללי בישראל: השלכות השימוש על העבודה הקלינית של רופאים ואחיות Ph.D אופיר, אנה שהם סנונית
2009 העשרת חווית הלמידה המבוזרת במסגרת ווב 2.0 באמצעות שימושיות 2.0 MA גלולה, דוד פרנק אריאל
2009 בלוגים רפואיים ברשת: בחינת ההשלכות של סוגת הבלוג על האמינות הנתפסת של המידע המתפרסם בו MA גרינברג, שרון
2009 הערכת שירותי מידע בקהילות וירטואליות בנושא תיירות MA דרום, אור ברוכסון-ארביב שפרה
2009 שמישות ונגישות של אתרי בתי חולים MA הרטמן, הדסה
2009 מיצוי ניהול הידע בארגונים Ph.D לוי, מוריה ברוכסון-ארביב שפרה
2009 התנהגות חיפוש המידע של צרכני בריאות ישראליים אשר משתמשים באינטרנט לצורך איתור מידע בריאותי Ph.D מגידוב, ולרי ברוכסון-ארביב שפרה
2009 תולדות הציונות מראשיתה ועד קום המדינה: ניתוח ביבליומטרי של המגמות במחקר בשנים 2005-1948 Ph.D מוסטיגמן, חוה נעמי
2009 48 שנות ארכיונים אישיים : סקר משתמשים היסטורי במחלקת הארכיונים בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי MA משרתי, רחל שנקולבסקי-קרול סילוויה
2009 שומר הסף: אחד בשביל כולם או כולם בשביל אחד? מבט מחודש על שומרי הסף האנושיים כרוב בארגון ולא כמיעוט MA פודלישבסקי-לביא, ארי בוכניק דן
2009 מקורותיהן של כתבות בריאות באתרי חדשות ישראלים MA שמע, הדס בר אילן יהודית ז"ל
2008 המידע כרועה בעדר המשקיעים בשוק ההון, האמנם? MA אברמוביץ, אלון שהם סנונית
2008 הקשר בין התשתית הארגונית לניהול הידע לבין מידת החדשנות הארגונית: חקר מקרה MA איבזשבילי, בדרי בוכניק דן
2008 צרכי מידע וערוצי מידע בקהלת הקבוץ: חקר מקרה MA בן-לולו-חתמוף, גתית ברוכסון-ארביב שפרה
2008 מחקר אמפירי על הקשר בין תפיסת השמושיות של מערכת ממחשבת לבין מדת ההנאה מהאינטראקציה עמה: חקר מקרה של אתרי מסחר אלקטרוני MA ברגרפרוינד, טלי בוכניק דן
2008 מנוע חפוש קטגורי מבקר: אבטיפוס MA גוטמן, שמואל בוכניק דן