אבחון מודל הפרסונליזציה הרצוי למשתמשי ספריה דיגיטלית המיעדת לסטודנטים בבית ספר לסעוד

שם הסטודנט: 
שמש, משה
סוג: 
Ph.D
שנה: 
2007

מספר מיון בספריה : 025.0661073 שמש.אב תשס"ז

מספר מערכת בספריה :
99001146895020577
.Print ed.  Ebook ed

קובץ מצורףגודל
תקציר - עברית36.5 ק"ב
תקציר - אנגלית48.98 ק"ב