שיתוף מידע וידע הנדסי בארגון ממודר פרויקטים : חקר מקרה

שם הסטודנט: 
וינטרמן, יוסף מנחם
סוג: 
MA
שנה: 
2012

מספר מיון בספריה:
658.404 וינ.שת תשע"ב
מספר מערכת בספריה:
002365904

קובץ מצורףגודל
תקציר בעברית161.72 ק"ב
תקציר באנגלית192.05 ק"ב