מספרייה ציבורית למרכז פעילות חברתית : עמדות הקהל ומנהלי הספריות בנושא פעילות חברתית בספריות הציבוריות

שם הסטודנט: 
חץ, חנה
סוג: 
Ph.D
שנה: 
2012

מספר מיון בספריה:
021.26 חץ.מספ תשע"ב ‬

מספר מערכת בספריה:
002357204

קובץ מצורףגודל
תקציר בעברית170.36 ק"ב
תקציר באנגלית153.49 ק"ב