פיתוח מודל לוגי לייצוג אונטולוגיות מרובות דעות ותיאוריות