עברית Tell a Friend

פיתוח מודל לוגי לייצוג אונטולוגיות מרובות דעות ותיאוריות