הערכה ותיאור של צילום בארכיונים בישראל לאור הפרדיגמה הפוסט-מודרנית בארכיונאות

שם הסטודנט: 
אליהו, קארין
סוג: 
MA
שנה: 
2017

מספר מיון בספריה:
A016 אלי.הע תשע"ז
מספר מערכת:
002455725

קובץ מצורףגודל
תקציר בעברית173.17 ק"ב
תקציר באנגלית192.91 ק"ב