כלים במדיניות חוץ : ספריות במרכזים דיפלומטיים בין תרבותיים בישראל

שם הסטודנט: 
בדולסקו, אנקה
סוג: 
MA
שנה: 
2018

מספר מיון בספריה:
026 בדו.כל תשע"ח
מספר מערכת:
002548771

קובץ מצורףגודל
תקציר בעברית116.35 ק"ב
תקציר באנגלית96.3 ק"ב