כנס מידע חברה ותעשיה 22.6.16

05/05/2016 - 09:30

 

הפקולטה למדעי הרוח


המחלקה ללימודי מידע


פרויקט מידע 21
כנס שנתי
"מידע חברה ותעשיה"
 

לכבוד גב' עמליה ברנד
עוזרת ראש המחלקה ללימודי מידע
לרגל פרישתה


הזמנה


יום טז' סיון 22 ביוני 2016
שעות 14:00-17:15
אולם בקנא לאשר השתתפותכם במייל:  baruchs1@mail.biu.ac.il
14:00 – 14:15 התכנסות
14:15 – 14:30 דברי פתיחה
פרופ' נועה אהרוני, ראשת המחלקה ללימודי מידע - דברי ברכה
פרופ' שיפרה ברוכסון-ארביב, דיקאן הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' יהודית בר אילן
פרופ' סנונית שהם
גב' עמליה ברנד

מושב א': יו"ר פרופ' סנונית שהם
14:55-14:30 מדוע אנחנו מעדיפים לנווט לקבצים שלנו?
ד"ר עופר ברגמן, המחלקה ללימודי מידע, אוניברסיטת בר-אילן
15:20-14:55 איך סטודנטים מחפשים מידע?
גב' ריקי גרינברג, המחלקה ללימודי מידע, אוניברסיטת בר-אילן
15:45-15:20 יצירת ערך לספרייה וחוויית ספריה אחרת
גב' שלומית פרי, מנהלת הספרייה למדעי החברה, ניהול וחינוך, אוניברסיטת תל-אביב
16:00-15:45 הפסקה וכיבוד

מושב ב': יו"ר ד"ר גילה פריבור
16:25-16:00 תרומת המידען הרפואי לאוריינות בריאותית
גב' עידית טמיר – אביב, מנהלת מרכז "כיוונים" בית חולים הדסה
16:50-16:25 לנהל בעידן של מידע וידע
ד"ר מוריה לוי, מנכ"ל ROM Knowledgeware , לימודי מידע, אוניברסיטת בר-אילן
17:15-16:50 מוגבלות האנונימיות המקוונת והגורמים להגברתה בקרב
הסטודנטים בישראל
מר מאור ויינברגר, המחלקה ללימודי מידע, אוניברסיטת בר אילן
 

מצגות מהכנס:

הרצאתו של דר עופר ברגמן

הרצאתה של דר ריקי גרינברג

הרצאתו של מר מאור ויינברגר

הרצאתה של גב' שלומית פרי