מהו ניהול ידע בארגונים?

מהו ניהול ידע בארגונים?

 ניהול ידע בארגונים הינו תחום רב-תחומי המשלב בתוכו היבטים של מחשוב, תוכן, תרבות ארגונית, תעשיה וניהול (לקריאה נוספת: ראו Levy, 2021 ו-Levy, 2017).

תהליכים והיבטים של ניהול ידע בארגונים:

מהו ניהול ידע בארגונים?


1. מחשוב – שימוש בטכנולוגיה על מנת לשמר את הידע, לשתף אותו בקרב חברי הארגון ולהפיצו בעת הצורך לסביבה. השימוש במחשוב לצורך ניהול ידע מתבטא באמצעות כלים כגון: פורטלים, ניהול מסמכים פנימיים בארגון,  אינטרנט פנימי, קהילות וירטואליות, מנועי חיפוש, מדיה חברתית, אתר אינטרנט, בלוגים ועוד.
2. תוכן – ניהול ידע ברמת התוכן פירושו ארגון התוכן, הבנייתו, ניהולו והנגשתו על פי שיקולי הארגון בין אם בתוך   כותלי הארגון ובין אם מחוצה לו.
3. תרבות – הבנייה של תרבות ארגונית תוך שימת דגש על שמירת המידע בארגון, כללי שיתוף והפצת המידע פנימה   והחוצה.
4. תהליכים – תהליכי הגדרת תפקידי ניהול ידע בארגון ואת אופן העבודה עם המידע, אופן השימוש בו ותחזוקתו לאורך הזמן.
ניהול ידע מתקשר למגוון תחומי תעסוקה, כגון: ארגונים עסקיים, תעשיות ביטחוניות, חברות היי טק, ספריות וכו'. 

ניהול ידע ארגוני עוסק במתודולוגיות סדורות של -

  1. שימור הידע הארגוני מעבר לעתיד.
  2. שיתוף ידע בין עובדים, עם לקוחות, ציבור ושותפים.
  3. הנגשת ידע והקלת מציאתו, ההתמצאות בו והבנתו.
  4. פיתוח ידע וחדשנות מקצועיים וארגוניים, ברמה אסטרטגית וברמה טקטית.

ניהול ידע בארגון מסייע לקידום השגת מטרות הארגון ויעדיו.

יתרונותיו של ניהול ידע בארגונים

ניהול ידע ארגוני טוב מסייע ל:

  • ייעול תהליכי העבודה בארגון
  • שיפור השירות
  • שיפור הביצועים
  • קיצור זמנים
  • שיפור האיכות והמצוינות
  • פיתוח הארגון וחדשנות

ניהול ידע ארגוני בישראל

תחום ניהול הידע נחשב תחום חדש יחסית בעולם והתפתח במקביל להתפתחות האינטרנט בשנות ה-90 של המאה ה-20.
בישראל נחשף ניהול מידע וידע לראשונה בשנת 1996 בידי ד"ר עדנה פישר ששימשה אז יועצת ניהול, בכנס אשר עסק בידע. עם הזמן הובן הפוטנציאל הענק הגלום בתחום ובעקבות כך התפתחו גם מסלולי לימודים של ניהול ידע כמו לדוגמא מסלול לימודים זה. בהתאם להתפתחות זה, מדינת ישראל השכילה לכונן תו תקן ייחודי לתחום ונחשבה למדינה הראשונה שעשתה כן.
בתחילת שנות האלפיים הוקם בישראל פורום ניהול ידע שהורכב מאנשי מקצוע בתחום שהגיעו מארגונים שונים בתעשייה ומחברים המתעניינים בתחום. פורום זה פעיל עד היום ומשמש כפלטפורמה מקור ידע מקצועי לתחום עבור כל העוסקים בנושא של ניהול מידע וידע, הכולל ספרות מקצועית, רשת חברתית, פורומים, מפגשים קבועים וכו'.
 

ביביליוגרפיה

Levy, M. (2021). Change Management Serving Knowledge Management and Organizational Development: Reflections and Review. In Management Association, I. (Eds.), Research Anthology on Digital Transformation, Organizational Change, and the Impact of Remote Work (pp. 990-1004). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-7297-9.ch049

Levy, M. (2017). A Holistic Approach to Lessons Learned: How Organizations Can Benefit from Their Own Knowledge. CRC Press.‏