דרושים לספריות בעירית ירושלים

תאריך ההצעה: 
28/02/2017
תיאור התמחות: 
דרושים לספריות בעירית ירושלים

 

דרושים לספריות בעירית ירושלים

סטודנטים הלומדים לתואר היכולים לעבוד 3 פעמים בשבוע בין השעות 14-19.

שכר סטודנט

לפרטים לפנות לרות שם טוב strut@jerusalem.muni.il