טפסים ונהלים

טפסים ונהלים של הועדות לתארים מתקדמים מופיעים באתר האניברסיטה בקישורים דלהלן

טפסים לתואר ראשון

מינהל הסטודנטים

https://stuad.biu.ac.il/forms

דיקאן הסטודנטים:

https://www2.biu.ac.il/Dean

טפסים לתואר שני

*יש להעביר טפסים מלאים על כל סעיפיהם בהקלדה ולא בכתב יד

הנחיות להפקדת עבודת הגמר לתואר שני

https://lib.biu.ac.il/node/991

ועדת אתיקה

טפסים לתואר שלישי

טפסים ומנהלות להגשת הדוקטורט בלימודי מידע

טפסים של הועדה לתואר שלישי:

https://www2.biu.ac.il/Administration/forms/phd-forms.html

הנחיות להפקדת עבודת הגמר לתואר שלישי:

https://lib.biu.ac.il/node/991

ועדת אתיקה

 

וועדת מלגות   

מדור מלגות 

https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/scholarships/biu-scholarships